ISSN: 2146-1740
e-ISSN: 2146-1740
Founded: 2010
Publisher: Inonu University

2024 - Volume: 15 Issue: 1 -Deprem Özel Sayısı-

Açık Erişim ve CC Lisans