Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Mavi ladinin (Picea pungens Engelm) aşı ile üretimi üzerine bir araştırma

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 235 - 242, 03.12.2021
https://doi.org/10.29278/azd.883956

Abstract

Çalışmada, ‘Hoopsii’ çeşidi ‘Glauca’ mavi ladin varyetesinde iki farklı aşı yönteminin başarı düzeyi belirlenmiştir. Bu amaçla Hoopsii çeşidi ve Glauca varyetesinden alınan kalemler, yarma ve yanaştırma aşı yöntemi kullanılarak, 2 yaşlı Avrupa Ladini anaçları üzerine aşılanmıştır. Çalışma sonucunda Glauca varyetesinde, yarma aşı yönteminde %40; yanaştırma aşı yönteminde ise %20 oranından başarı elde edilmiştir. Hoopsii çeşidinde ise yarma aşıda %33.3, yanaştırma aşıda ise %16.6 oranında aşı tutma başarısı tespit edilmiştir. Genel ortalamalar karşılaştırıldığında, aşı başarısı açısından varyeteler arasında önemli bir farkın olmadığı buna karşılık aşı yöntemleri arasındaki farkın önemli olduğu belirlenmiştir. Gelişme sezonu sonunda yapılan ölçümlerde, Glauca varyetesinde yarma aşı ile aşılanan fidanlarda ortalama fidan boyu 21.8 cm, yanaştırma aşı ile aşılananlarda ise 28.3 cm olarak belirlenmiştir. Hoopsii çeşidinde ise fidan boylarının yarma aşıda 29.4 cm, yanaştırma aşıda ise 28.4 cm’ye ulaştıkları tespit edilmiştir. Sürgün boyu, sürgün çapı açısından aşı yöntemleri arasında önemli bir farklılığın oluşmadığı gözlenmiştir.

References

 • Alpacar, K. (1974). Tohum Bahçelerinin kuruluşu, amacı ve kızılçam, sedirde yapılan pratik aşı uygulama sonuçları, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Seri: A, Cilt:21, Sayı:2,23-34, Ankara.
 • Anonim. (2020a). Süs Bitkileri Sektör Raporu. Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği, http://www.susbir.org.tr/index.php/raporlar (erişim tarihi:22.10.2021).
 • Anonim. (2020b). Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Raporu. Turkish Flowers, http://www.susbitkileri.org.tr/images/d/library/354b3de7-2257-4c30-b60d-998ecc546d7b.pdf (erişim tarihi:28.10.2021).
 • Ay, S., (2009). Süs Bitkileri İhracatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Yalova Ölçeğinde Bir Arastırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 14:423-443.
 • Beeson, R.C. & Proebsting W.M. (1990). Propagation tips for blue spruce, American Nurseryman, 172, 2, 86-90.
 • Blada, I. & Panea, T. (2011). Improvement of grafting procedures for the ornmental species: I. Picea pungens Engelm. var. glauca Regel. Ann. For. Res. 54(2): 185-196,
 • Carpenter E.L. (1998). How records can improve grafting, Combined Proceedings International Plant Propagators' Society 30: 413-15.
 • Demone, J., Mao, J., Wan, S., Nourimand, M., Hansen, A. E., Flinn, B., Facchin, O., Prost, A. & Altosaar, I. (2019). Blue sky’s the limit? Somatic embryogenesis as a means of propagating recalcitrant blue spruce (Picea pungens) cultivar Hoopsii. bioRxiv 700518; https://doi.org/10.1101/700518
 • Dormling I. (1964). Some grafting methods, Unasylva 18 (2-3 ): 130-131.
 • Enescu V., Lonita L. & Palada M. N. (1994). Vegetative multiplication of forest trees, Ceres Publishing House, Bucharest, pp. 69.
 • Hatmaker J.F. & Taft K.A. (1966). Successful hardwood grafting. Tree Planters' Notes 79: 14-18.
 • İktüeren Ş. (1976). Yerli çam türlerimizden bazılarının çelikle üretimi, Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik bülten seri no: 78, Ankara, 15-20.
 • Kıraç, B. (2011). Mavi Ladin (Picea pungens Engelm)’in Farklı Çeşitlerinin In Vitro’da Bitki Rejenerasyon Kapasitelerinin Araştırılması.(Y.Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep.
 • Kırdar E., Sıvacıoğlu, A. & Ertekin M. (2000). Camiyanı karaçamı’nda (Pinus nigra Arnold. Subsp. pallasiana) ortet yaşının aşı başarısı üzerinde etkisi ve aşı tekniği üzerine araştırmalar, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, 3: 80-103.
 • Kırdar E., Ertekin, M. (2007). Effect of polystimulin growth regulators and scion clones on graft success and subsequent growth in Atlantic cedar (Cedrus atlantica Manetti), J. Environ. Biol., 28 (2): 315-320.
 • Kırdar, E., Ertekin, M., Gökyer, E. & Çorbacı, Ö.L. (2009). Mavi ladinin (Picea pungens engelm.) aşı ile üretimi üzerine araştırmalar. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 9 (1): 35-41.
 • Mazare G. (2008). Researches conducted in order to obtain Picea pungens var. Argentea by grafting. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 65, 1 , 402-406.
 • Melchior G.H. (1984).The influence of defined rootstocks on grafts of Norway spruce (Picea abies L. Karst), Silvae Genetica, 33(1): 28-32.
 • Remesova D. (1990). Studies on the most suitable dates for grafting Picea pungens cultivars. Acta Universitatis Agriculturae, 5 (1): 55-66.
 • Sıvacıoğlu A., Ayan, S., Ergin, Ö. F. & Ertekin, M. (2004). Ehrami karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata) aşılı fidan üretimi, G.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 2: 232-242.
 • Truta, A., Roman, A., Szasz-len, A.M., Sestraș, A. & Holonec, L. (2015). Research on Picea pungens Vegetative Seedlings Propagation. Bulletin UASVM Horticulture 72(1):197-2004. DOI:10.15835/buasvmcn-hort:11124.
 • Ürgenç S. (1992). Ağaç ve Süs Bitkileri Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, 3776/418, 378-386, İstanbul.

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 235 - 242, 03.12.2021
https://doi.org/10.29278/azd.883956

Abstract

References

 • Alpacar, K. (1974). Tohum Bahçelerinin kuruluşu, amacı ve kızılçam, sedirde yapılan pratik aşı uygulama sonuçları, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Seri: A, Cilt:21, Sayı:2,23-34, Ankara.
 • Anonim. (2020a). Süs Bitkileri Sektör Raporu. Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği, http://www.susbir.org.tr/index.php/raporlar (erişim tarihi:22.10.2021).
 • Anonim. (2020b). Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Raporu. Turkish Flowers, http://www.susbitkileri.org.tr/images/d/library/354b3de7-2257-4c30-b60d-998ecc546d7b.pdf (erişim tarihi:28.10.2021).
 • Ay, S., (2009). Süs Bitkileri İhracatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Yalova Ölçeğinde Bir Arastırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 14:423-443.
 • Beeson, R.C. & Proebsting W.M. (1990). Propagation tips for blue spruce, American Nurseryman, 172, 2, 86-90.
 • Blada, I. & Panea, T. (2011). Improvement of grafting procedures for the ornmental species: I. Picea pungens Engelm. var. glauca Regel. Ann. For. Res. 54(2): 185-196,
 • Carpenter E.L. (1998). How records can improve grafting, Combined Proceedings International Plant Propagators' Society 30: 413-15.
 • Demone, J., Mao, J., Wan, S., Nourimand, M., Hansen, A. E., Flinn, B., Facchin, O., Prost, A. & Altosaar, I. (2019). Blue sky’s the limit? Somatic embryogenesis as a means of propagating recalcitrant blue spruce (Picea pungens) cultivar Hoopsii. bioRxiv 700518; https://doi.org/10.1101/700518
 • Dormling I. (1964). Some grafting methods, Unasylva 18 (2-3 ): 130-131.
 • Enescu V., Lonita L. & Palada M. N. (1994). Vegetative multiplication of forest trees, Ceres Publishing House, Bucharest, pp. 69.
 • Hatmaker J.F. & Taft K.A. (1966). Successful hardwood grafting. Tree Planters' Notes 79: 14-18.
 • İktüeren Ş. (1976). Yerli çam türlerimizden bazılarının çelikle üretimi, Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik bülten seri no: 78, Ankara, 15-20.
 • Kıraç, B. (2011). Mavi Ladin (Picea pungens Engelm)’in Farklı Çeşitlerinin In Vitro’da Bitki Rejenerasyon Kapasitelerinin Araştırılması.(Y.Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep.
 • Kırdar E., Sıvacıoğlu, A. & Ertekin M. (2000). Camiyanı karaçamı’nda (Pinus nigra Arnold. Subsp. pallasiana) ortet yaşının aşı başarısı üzerinde etkisi ve aşı tekniği üzerine araştırmalar, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, 3: 80-103.
 • Kırdar E., Ertekin, M. (2007). Effect of polystimulin growth regulators and scion clones on graft success and subsequent growth in Atlantic cedar (Cedrus atlantica Manetti), J. Environ. Biol., 28 (2): 315-320.
 • Kırdar, E., Ertekin, M., Gökyer, E. & Çorbacı, Ö.L. (2009). Mavi ladinin (Picea pungens engelm.) aşı ile üretimi üzerine araştırmalar. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 9 (1): 35-41.
 • Mazare G. (2008). Researches conducted in order to obtain Picea pungens var. Argentea by grafting. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 65, 1 , 402-406.
 • Melchior G.H. (1984).The influence of defined rootstocks on grafts of Norway spruce (Picea abies L. Karst), Silvae Genetica, 33(1): 28-32.
 • Remesova D. (1990). Studies on the most suitable dates for grafting Picea pungens cultivars. Acta Universitatis Agriculturae, 5 (1): 55-66.
 • Sıvacıoğlu A., Ayan, S., Ergin, Ö. F. & Ertekin, M. (2004). Ehrami karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata) aşılı fidan üretimi, G.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 2: 232-242.
 • Truta, A., Roman, A., Szasz-len, A.M., Sestraș, A. & Holonec, L. (2015). Research on Picea pungens Vegetative Seedlings Propagation. Bulletin UASVM Horticulture 72(1):197-2004. DOI:10.15835/buasvmcn-hort:11124.
 • Ürgenç S. (1992). Ağaç ve Süs Bitkileri Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, 3776/418, 378-386, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Horticulture
Journal Section Makaleler
Authors

Damla ALKANOĞLU This is me
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7597-143X
Türkiye


Kenan YILDIZ (Primary Author)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3455-5146
Türkiye


Güzella YILMAZ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9284-9698
Türkiye

Supporting Institution Destek alınmamıştır.
Publication Date December 3, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 2

Cite

APA Alkanoğlu, D. , Yıldız, K. & Yılmaz, G. (2021). Mavi ladinin (Picea pungens Engelm) aşı ile üretimi üzerine bir araştırma . Akademik Ziraat Dergisi , 10 (2) , 235-242 . DOI: 10.29278/azd.883956