Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 41 - 50, 13.04.2018

Abstract

Kura-Aras kültürü, dağlık Doğu Anadolu ve civar bölgelerinin Erken Tunç Çağlarını

büyük oranda karakterize eder. Coğrafi ve kronolojik açıdan çok büyük

olan bu kültür, kendine özgü kültürel materyale sahiptir. Kültürün en temel

sorunlarından biri de ana yurdu ve yayılım sürecidir. Özellikle kültürün güneye

yayılımı ve Doğu Akdeniz’e ulaşması çokça tartışılmıştır. Bu yayılımda Bingöl

ve ona komşu topraklar önemli role sahip olmalıdır. Ne yazık ki bu yöreler arkeolojik

açıdan çok az bilinen topraklardır. Makale, bu konudaki verileri genel

olarak değerlendirme amacındadır.

References

  • KAYNAKÇA AKARSU, R., “Bingöl ve Çevresinin Prehistoryası”, (Yayında). ALTUNKAYNAK, G., “Doğu Anadolu Arkeolojisinin Ana Hatları ve Bingöl Yöresi”, (Yayında). BAHAR, H., “Elâzığ, Bingöl ve Tunceli İllerinde Prehistorik Araştırmalar, 1987”, VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 23-27 Mayıs, (ss. 501-528) Ankara 1988. DREWS, R., Tunç Çağı’nın Sonu: Askeri Değişim ve Antik Akdeniz’de Çöküş, Çev.: Tolga Ersoy ve Gürkan Ergin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014. ERDOĞAN, S., Yazılı ve Arkeolojik Verilere Göre MÖ II. ve I Bin Yılda Bingöl ve Tunceli Yöresi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2015. ERİNÇ, S., Doğu Anadolu Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1953. GREENBERG, R., Palumbi G., “Corridors and Colonies: Comparing Fourth–Third Millennia BC Interactions in Southeast Anatolia and the Levant”, Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean, A. Bernard Knapp, Peter van Dommelen (Ed.), (ss. 111-138), 2015. ISBN: 9781139028387 IŞIKLI, M., Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü’nün Karaz, Pulur, Güzelova Malzemesi Işığında Tekrar Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), İzmir. IŞIKLI, M., Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü Çok Bileşenli Bir Kültürün Analizi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2005. IŞIKLI, M., “The Development of the Kura Araxes Culture in Eastern Anatolia: Problems, Determinations and Suggestions”, International Symposium on East Anatolia— South Caucasus Cultures, Proceedings I, Mehmet Işıklı – Birol Can (Ed.), Cambridge Scholars Publishing, (ss. 241-250). UK:Newcastle 2015. IŞIKLI, M., “The “Border, Frontıer And Boundary” Concept Wıthın The Kura-Araxes Cultural Phenomenon”, (Yayında). SEVİN, V., “Malatya, Elâzığ, Bingöl İlleri Yüzey Araştırması, 1985”, IV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (ss. 279 vd.), Ankara 1986. SEVİN, V., “Elâzığ Bingöl İlleri Yüzey Araştırması, 1986”, V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II, 6-10 Nisan, (ss. 1-44), Ankara 1987. SEVİN, V., “Elâzığ, Bingöl İlleri Yüzey Araştırması, 1987”, VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 23-27 Mayıs, (ss. 451-500), Ankara 1998. TARKAN, T., “Ana Çizgileriyle Doğu Anadolu Bölgesi ve Çevresi” 50. Yıl Armağanı: Erzurum ve Çevresi, Cilt I, Atatürk Üniversitesi Yayınları, (ss. 7-22), Erzurum 1974. TİRKYAKİ, Sırrı, “Başlangıçtan Orta Demir Çağı’na Kadar Dağlık Doğu Anadolu’nun Sosyo - Ekonomik Yapısı”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), XXXVII, 2018, s. 621-661.

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 41 - 50, 13.04.2018

Abstract

References

  • KAYNAKÇA AKARSU, R., “Bingöl ve Çevresinin Prehistoryası”, (Yayında). ALTUNKAYNAK, G., “Doğu Anadolu Arkeolojisinin Ana Hatları ve Bingöl Yöresi”, (Yayında). BAHAR, H., “Elâzığ, Bingöl ve Tunceli İllerinde Prehistorik Araştırmalar, 1987”, VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 23-27 Mayıs, (ss. 501-528) Ankara 1988. DREWS, R., Tunç Çağı’nın Sonu: Askeri Değişim ve Antik Akdeniz’de Çöküş, Çev.: Tolga Ersoy ve Gürkan Ergin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014. ERDOĞAN, S., Yazılı ve Arkeolojik Verilere Göre MÖ II. ve I Bin Yılda Bingöl ve Tunceli Yöresi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2015. ERİNÇ, S., Doğu Anadolu Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1953. GREENBERG, R., Palumbi G., “Corridors and Colonies: Comparing Fourth–Third Millennia BC Interactions in Southeast Anatolia and the Levant”, Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean, A. Bernard Knapp, Peter van Dommelen (Ed.), (ss. 111-138), 2015. ISBN: 9781139028387 IŞIKLI, M., Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü’nün Karaz, Pulur, Güzelova Malzemesi Işığında Tekrar Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), İzmir. IŞIKLI, M., Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü Çok Bileşenli Bir Kültürün Analizi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2005. IŞIKLI, M., “The Development of the Kura Araxes Culture in Eastern Anatolia: Problems, Determinations and Suggestions”, International Symposium on East Anatolia— South Caucasus Cultures, Proceedings I, Mehmet Işıklı – Birol Can (Ed.), Cambridge Scholars Publishing, (ss. 241-250). UK:Newcastle 2015. IŞIKLI, M., “The “Border, Frontıer And Boundary” Concept Wıthın The Kura-Araxes Cultural Phenomenon”, (Yayında). SEVİN, V., “Malatya, Elâzığ, Bingöl İlleri Yüzey Araştırması, 1985”, IV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (ss. 279 vd.), Ankara 1986. SEVİN, V., “Elâzığ Bingöl İlleri Yüzey Araştırması, 1986”, V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II, 6-10 Nisan, (ss. 1-44), Ankara 1987. SEVİN, V., “Elâzığ, Bingöl İlleri Yüzey Araştırması, 1987”, VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 23-27 Mayıs, (ss. 451-500), Ankara 1998. TARKAN, T., “Ana Çizgileriyle Doğu Anadolu Bölgesi ve Çevresi” 50. Yıl Armağanı: Erzurum ve Çevresi, Cilt I, Atatürk Üniversitesi Yayınları, (ss. 7-22), Erzurum 1974. TİRKYAKİ, Sırrı, “Başlangıçtan Orta Demir Çağı’na Kadar Dağlık Doğu Anadolu’nun Sosyo - Ekonomik Yapısı”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), XXXVII, 2018, s. 621-661.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet IŞIKLI>

Publication Date April 13, 2018
Application Date March 15, 2018
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bad513958, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2018}, volume = {4}, number = {2}, pages = {41 - 50}, title = {KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU}, key = {cite}, author = {Işıklı, Mehmet} }
APA Işıklı, M. (2018). KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU . Bingöl Araştırmaları Dergisi , Arkeoloji Özel Sayısı , 41-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bad/issue/47313/513958
MLA Işıklı, M. "KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 4 (2018 ): 41-50 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bad/issue/47313/513958>
Chicago Işıklı, M. "KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU". Bingöl Araştırmaları Dergisi 4 (2018 ): 41-50
RIS TY - JOUR T1 - KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU AU - MehmetIşıklı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 50 VL - 4 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 The Journal of Bingöl Studies KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU %A Mehmet Işıklı %T KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU %D 2018 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Işıklı, Mehmet . "KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU". Bingöl Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (April 2018): 41-50 .
AMA Işıklı M. KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU. BAD. 2018; 4(2): 41-50.
Vancouver Işıklı M. KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2018; 4(2): 41-50.
IEEE M. Işıklı , "KURA-ARAS KÜLTÜREL KOMPLEKSİNİN GÜNEY YAYLIMINDA BİNGÖL YÖRESİNİN KONUMU", Bingöl Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 41-50, Apr. 2018

17434