PDF BibTex RIS Cite

Devlet-Toplum İlişkisi Yaklaşımıyla Bulgaristandan 1989 Zorunlu Göçü

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 25 - 36, 01.07.2014

Abstract

Bulgaristan Müslüman ve Türklerinin 1989’da tabi tutuldukları toplu göç, zorunlu bir göçtür. Sürgün olarak nitelenebilir ki sürgün, eski devirlere ait bir devlet idaresi usulü olup Roma ve Osmanlı İmparatorluklarında asayiş gereği tatbik edilmiştir. Bulgaristan idaresinin 1989’da başlattığı göç, meskûn Müslüman-Türk azınlığının barışçıl ve zararsız bir nüfus olması sebebiyle elzem bir idari tedbir olarak nitelenemez. Dönemin Bulgar hükümeti anılan göçün “zorunlu göç” olarak saptanabilmesini önleyecek uygulamalar benimsemiştir. Fakat yaşanan muhacereti “zorunlu göç” tabiriyle nitelememek için gerçek bir sebep yoktur

1989 FORCED IMMIGRATION FROM BULGARIA THROUGH THE ASPECT OF STATE-SOCIETY RELATIONSHIP

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 25 - 36, 01.07.2014

Abstract

The migration to which the Muslim and Turkish population of Bulgaria was submitted in 1989 year was a forced migration. It may be defined as an exile since exile was a measure to protect the social order from old ages as it was applied in the Roman and Ottoman Empires. The migration, started by the Bulgarian state in 1989 may not be defined as a governmental protective measure because the Muslim-Turkish minority was a peaceful and harmless population. Even if the Bulgarian state administrative applications do not permit to define this migration as “forced”, there is no real reason to deny that the experiences of the immigrants were otherwise

Details

Other ID JA46KE37HE
Journal Section Research Article
Authors

Sevim HACIOĞLU This is me

Publication Date July 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA
HACIOĞLU, S. (2014). Devlet-Toplum İlişkisi Yaklaşımıyla Bulgaristandan 1989 Zorunlu Göçü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 3(1), 25-36.

For submission of articles to the JBRI:  baedergisi@gmail.com  

Creative Commons Attribution 4.0 International License Creative Commons License