PDF BibTex RIS Cite

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türk Azınlığın Yerine İlişkin Bazı Gözlemler

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 37 - 51, 01.07.2014

Abstract

Bu makale, Bulgar Devleti’nin kuruluşundan itibaren tarih ders kitaplarındaki millet fikrini takip ederek bir azınlık topluluğu olan Bulgaristan Türklerinin eğitimdeki yerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu yer az veya çok 1878’de sona eren Osmanlı hâkimiyetinin tarihî bir devamı olarak görülmektedir. Bu bakış açısı, bütün Balkan ülkelerinin millet anlayışlarında olduğu gibi Bulgar millet anlayışında da kolektif kimliğin ve devlet meşruiyetinin Osmanlı mirasına karşı tepki olarak geliştiğini göstermektedir

SOME OBSERVATIONS REGARDING THE PLACE OF THE TURKISH MINORITY IN HISTORY TEXTBOOKS OF BULGARIA

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 37 - 51, 01.07.2014

Abstract

By following the idea of nationalism idea in history textbooks of Bulgaria since the foundation of the country, this article aims to place the role of education for the Turks of Bulgaria who constitute a minority community. This place of education is more or less perceived as the continuation of the Ottoman regime that ended in Bulgaria in 1878. Thus, as it is the case for all Balkan countries, this way of interpretation shows that collective identity and state legality has developed as a reaction against the Ottoman heritage

Details

Other ID JA36MF79MH
Journal Section Research Article
Authors

Mümin İSOV This is me

Publication Date July 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA
İSOV, M. (2014). Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türk Azınlığın Yerine İlişkin Bazı Gözlemler. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 3(1), 37-51.

For submission of articles to the JBRI:  baedergisi@gmail.com  

Creative Commons Attribution 4.0 International License Creative Commons License