Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye

Year 2017, Volume 4, Issue 2, 17 - 45, 01.05.2017

Abstract

Bu araştırma, Güzelyurt Aksaray İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanından 2013-2015 yılları arasında 844 bitki örneği toplanmıştır. 66 familya Pteridophyta 2, Magnoliophyta 64 ve 265 cinse ait, 490 takson tespit edilmiştir. Pteridophyta 3, Magnoliophyta 487 takson ile temsil edilmektedir. Magnoliphyta’dan Pinophytina 3 takson, Magnoliophytina 484 takson içermektedir. Toplam 68 takson % 13,87 Türkiye için endemiktir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları şöyledir: 125 takson % 25,51 İran-Turan elementi, 26 takson % 5,31 Avrupa-Sibirya elementi, 26 takson % 5,31 Doğu Akdeniz elementi, 313 takson % 63,87 ise çok bölgeli veya bölgesi bilinmeyenlerdir

References

 • Akan, H. ve Aytaç, Z. (2014).The Revision of The Section Alopecuroidei of The Genus Astragalus (Fabaceae) in Turkey. Turkish Journal of Bot 38 (1): 137-59.
 • Akman, Y. (2011). İklim ve Biyoiklim. Palme Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Başer, M. ve Tekşen, M. (2015). Elmacık, Koçpınar, İncesu Köyleri (Aksaray) ve çevresinin florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 2(1): 5-29.
 • Başköse, İ. ve Dural, H. (2011). The Flora of Hasan (Aksaray Region, Turkey) Mountain. Biological Diversity and Conservation 4(2): 125-148.
 • Brummitt, R.K. ve Powell, C.E. (1999). Authors of Plant Names. The Royal Botanic Gardens, Kew, UK.
 • Çelik, N. ve Dönmez, E., (1999). Ihlara Vadisi (Aksaray) florası, Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 21(1): 63-74.
 • Davis, P.H. ve Hedge I.C. (1975). The Flora of Turkey: Past, Present and Future. Candollea 30: 331-351. Davis P.H. (ed.) (1965–1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 1–9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (edlr.). (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Suppl. 1). 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Dinç, M. ve Doğu, S. (2016). Teucrium pruinosum var. aksarayense var. nov. (Lamiaceae) from Central Anatolia, Turkey. Modern Phytomorphology 9: 13–17.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Yüzüncü Yıl Üniv., Ankara.
 • Google Inc. (2014). Google Earth (Version 7.0.2.8415) [Software]. http://www.google.com/earth/index.html (er. tar.: 10.01.2017t
 • Göktürk, R.S. ve Sümbül, H. (2014). A Taxonomic revision of The genus Cephalaria (Caprifoliaceae) in Turkey. Turkısh Journal Of Botany 38(5): 927-968.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T., (edlr). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botani Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.). (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Suppl.), 11. Edinburg Univ. Pres, Edinburg.
 • Haston, E., Richardson, J.E., Stevens, P.F., Chase, M.W. ve Harris, D.J. (2009). The linear angiosperm phylogeny group (LAPG) III: A linear sequence of the families in APG III. Botanical Journal of Linnean Society 161: 128- 131.
 • IUCN Red List Categories and Criteria. Guidelines for Using the IUCN Version 11. https://www.iucn.org/ (er. tar.: 21.01.2015).
 • Karavelioğulları, F.A., Vural, M., Şahin, B. ve Aslan, S. (2014) İç Anadolu Bölgesi’nden (Türkiye) yeni bir tür: Verbascum aydogdui (Scrophulariaceae), Bağbahçe Bilim Dergisi 1 (3): 63–71. Koç, M. ve Hamzaoğlu, E. (2015). Bolanthus turcicus (Caryophyllaceae), a new species from Turkey. PhytoKeys 52: 81–88.
 • Kiraz, S.E. ve Tekşen, M., (2014). Mamasın Barajı Çevresinin (Aksaray) Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 1(1): 68-93. Menemen, Y. ve Hamzaoğlu, E. (2000). A new species of Dianthus (Caryophyllaceae) from Salt Lake, Central Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 37: 285–287.
 • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve ANG Vakfı, Tehdit Altında Bitki Türlerri Listesi. (2011): http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr(er. tar.: 13.03.2017).
 • Örün, N. ve Tekşen, M. (2014). Nenezi Dağı’nın Florası (Bekarlar­Gülağaç-Aksaray).Bağbahçe Bilim Dergisi 1(1): 44-67.
 • Öztürk, M. ve Dinç, M., (2008). Nizip (Aksaray) Bölgesinin Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 14(2): 103-132. Reveal, J.L. ve Chase M.W. (2011). APG III: Bibliographical information and synonymy of Magnoliidae. Phytotaxa 19: 71-134.
 • Teksen, M. ve Karaman Erkul, S. (2015). The synopsis of the genus Gagea (Liliaceae) in Turkey. Phytotaxa 230(1): 101–129.
 • Uyğur, A. ve Karaman Erkul, S. (2015). Karaören-Yuva-Karkın Kasabaları (Aksaray) arasında kalan bölgenin florası, Bağbahçe Bilim Dergisi 1(3): 39-62.
 • Ünal, A. ve Dinç, M. (2000). Ekicek Dağı (Aksaray) ve çevresinin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 7(2): 89-111. Vural M., Duman H., Aytaç Z., Adıgüzel N. (2012). A new genus and three new species from Central Anatolia. Turk J Bot 36: 427-433.
 • Yıldız, K. ve Çırpıcı, A.H. (2013). Taxonomic revision of Silene (Caryophyllaceae) sections Siphonomorpha, Lasiostemones, Sclerocalycinae, Chloranthae, Tataricae, and Otites in Turkey, Turkish Journal of Botany 37: 191-218.
 • Yılmaz, Ö. ve Kaynak, G. (2008). The Check-List and Chorology of the Linum L. (Linaceae) taxa in the Flora of Turkey. J Biol. Environ. Sci. 2(5): 35-43.

The flora of Güzelyurt Aksaray-Turkey around and the area between the Sivrihisar Hill, Gaziemir Town and Ilısu Village

Year 2017, Volume 4, Issue 2, 17 - 45, 01.05.2017

Abstract

This research was carried out to determine the flora of Güzelyurt Aksaray county town and the area between the Sivrihisar Hill, Gaziemir Town and Ilısu Village. 844 plant specimens were collected from the area between 2013- 2015. It was determined that 490 taxa that belong 66 families Pteridophyta 2, Magnoliophyta 64 and 265 genera was determined. 3 taxa belong to Pteridophyta and 487 taxa belong to Magnoliophyta divisio. Pinophytina is represented by 3 taxa and Magnoliophyta is represented by 484 taxa. The number of endemic taxa within the study area is 68 13,87 % . Distributions of the plant taxa in terms of phytogeografical regions is as follows: Irano-Turanian elements are 126 taxa 25.51 % , Euro.-Siberian elements 26 taxa 5.31 % , East Mediterranean elements 26 taxa 5.31 % and widespread and others which their regions unclarified 313 taxa 63.87 %

References

 • Akan, H. ve Aytaç, Z. (2014).The Revision of The Section Alopecuroidei of The Genus Astragalus (Fabaceae) in Turkey. Turkish Journal of Bot 38 (1): 137-59.
 • Akman, Y. (2011). İklim ve Biyoiklim. Palme Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Başer, M. ve Tekşen, M. (2015). Elmacık, Koçpınar, İncesu Köyleri (Aksaray) ve çevresinin florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 2(1): 5-29.
 • Başköse, İ. ve Dural, H. (2011). The Flora of Hasan (Aksaray Region, Turkey) Mountain. Biological Diversity and Conservation 4(2): 125-148.
 • Brummitt, R.K. ve Powell, C.E. (1999). Authors of Plant Names. The Royal Botanic Gardens, Kew, UK.
 • Çelik, N. ve Dönmez, E., (1999). Ihlara Vadisi (Aksaray) florası, Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 21(1): 63-74.
 • Davis, P.H. ve Hedge I.C. (1975). The Flora of Turkey: Past, Present and Future. Candollea 30: 331-351. Davis P.H. (ed.) (1965–1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 1–9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (edlr.). (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Suppl. 1). 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Dinç, M. ve Doğu, S. (2016). Teucrium pruinosum var. aksarayense var. nov. (Lamiaceae) from Central Anatolia, Turkey. Modern Phytomorphology 9: 13–17.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Yüzüncü Yıl Üniv., Ankara.
 • Google Inc. (2014). Google Earth (Version 7.0.2.8415) [Software]. http://www.google.com/earth/index.html (er. tar.: 10.01.2017t
 • Göktürk, R.S. ve Sümbül, H. (2014). A Taxonomic revision of The genus Cephalaria (Caprifoliaceae) in Turkey. Turkısh Journal Of Botany 38(5): 927-968.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T., (edlr). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botani Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.). (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Suppl.), 11. Edinburg Univ. Pres, Edinburg.
 • Haston, E., Richardson, J.E., Stevens, P.F., Chase, M.W. ve Harris, D.J. (2009). The linear angiosperm phylogeny group (LAPG) III: A linear sequence of the families in APG III. Botanical Journal of Linnean Society 161: 128- 131.
 • IUCN Red List Categories and Criteria. Guidelines for Using the IUCN Version 11. https://www.iucn.org/ (er. tar.: 21.01.2015).
 • Karavelioğulları, F.A., Vural, M., Şahin, B. ve Aslan, S. (2014) İç Anadolu Bölgesi’nden (Türkiye) yeni bir tür: Verbascum aydogdui (Scrophulariaceae), Bağbahçe Bilim Dergisi 1 (3): 63–71. Koç, M. ve Hamzaoğlu, E. (2015). Bolanthus turcicus (Caryophyllaceae), a new species from Turkey. PhytoKeys 52: 81–88.
 • Kiraz, S.E. ve Tekşen, M., (2014). Mamasın Barajı Çevresinin (Aksaray) Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 1(1): 68-93. Menemen, Y. ve Hamzaoğlu, E. (2000). A new species of Dianthus (Caryophyllaceae) from Salt Lake, Central Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 37: 285–287.
 • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve ANG Vakfı, Tehdit Altında Bitki Türlerri Listesi. (2011): http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr(er. tar.: 13.03.2017).
 • Örün, N. ve Tekşen, M. (2014). Nenezi Dağı’nın Florası (Bekarlar­Gülağaç-Aksaray).Bağbahçe Bilim Dergisi 1(1): 44-67.
 • Öztürk, M. ve Dinç, M., (2008). Nizip (Aksaray) Bölgesinin Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 14(2): 103-132. Reveal, J.L. ve Chase M.W. (2011). APG III: Bibliographical information and synonymy of Magnoliidae. Phytotaxa 19: 71-134.
 • Teksen, M. ve Karaman Erkul, S. (2015). The synopsis of the genus Gagea (Liliaceae) in Turkey. Phytotaxa 230(1): 101–129.
 • Uyğur, A. ve Karaman Erkul, S. (2015). Karaören-Yuva-Karkın Kasabaları (Aksaray) arasında kalan bölgenin florası, Bağbahçe Bilim Dergisi 1(3): 39-62.
 • Ünal, A. ve Dinç, M. (2000). Ekicek Dağı (Aksaray) ve çevresinin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 7(2): 89-111. Vural M., Duman H., Aytaç Z., Adıgüzel N. (2012). A new genus and three new species from Central Anatolia. Turk J Bot 36: 427-433.
 • Yıldız, K. ve Çırpıcı, A.H. (2013). Taxonomic revision of Silene (Caryophyllaceae) sections Siphonomorpha, Lasiostemones, Sclerocalycinae, Chloranthae, Tataricae, and Otites in Turkey, Turkish Journal of Botany 37: 191-218.
 • Yılmaz, Ö. ve Kaynak, G. (2008). The Check-List and Chorology of the Linum L. (Linaceae) taxa in the Flora of Turkey. J Biol. Environ. Sci. 2(5): 35-43.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Article
Authors

Hakan ÖZTÜRK This is me
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Seher KARAMAN ERKUL This is me
Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Publication Date May 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bagbahce727681, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2017}, volume = {4}, number = {2}, pages = {17 - 45}, title = {Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye}, key = {cite}, author = {Öztürk, Hakan and Karaman Erkul, Seher} }
APA Öztürk, H. & Karaman Erkul, S. (2017). Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye . Bağbahçe Bilim Dergisi , 4 (2) , 17-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bagbahce/issue/53959/727681
MLA Öztürk, H. , Karaman Erkul, S. "Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye" . Bağbahçe Bilim Dergisi 4 (2017 ): 17-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bagbahce/issue/53959/727681>
Chicago Öztürk, H. , Karaman Erkul, S. "Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye". Bağbahçe Bilim Dergisi 4 (2017 ): 17-45
RIS TY - JOUR T1 - The flora of Güzelyurt Aksaray-Turkey around and the area between the Sivrihisar Hill, Gaziemir Town and Ilısu Village AU - HakanÖztürk, SeherKaraman Erkul Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 45 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye %A Hakan Öztürk , Seher Karaman Erkul %T Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye %D 2017 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Hakan , Karaman Erkul, Seher . "Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye". Bağbahçe Bilim Dergisi 4 / 2 (May 2017): 17-45 .
AMA Öztürk H. , Karaman Erkul S. Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2017; 4(2): 17-45.
Vancouver Öztürk H. , Karaman Erkul S. Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2017; 4(2): 17-45.
IEEE H. Öztürk and S. Karaman Erkul , "Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası Aksaray-Türkiye", Bağbahçe Bilim Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 17-45, May. 2017