PDF EndNote BibTex RIS Cite

The flora of between Sevinçli-Çeltek villages Aksaray-Turkey and their surroundings

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 21 - 52, 01.01.2018

Abstract

This research was carried out to determine the flora of the Sevinçli-Çeltek villages Aksaray and their surroundings. As result of the examination of 877 plant specimens were collected from the area, between 2016-2017. 494 taxa that belong to 68 families and 274 genera. The rate of endemism is 13,16%

References

 • Anonim (2016). Aksaray İli İklim Verileri,Aksaray Meteoroloji İl Müdürlüğü. Aksaray.
 • Aytaç, Z. ve Duman,H. (2014). Six new taxa (Caryophyllaceae) from Turkey. Ann. Bot. Fennici 41: 213–221.
 • Başer, M. ve Tekşen, M. (2015). Elmacık, Koçpınar, İncesu Köyleri ve Çevresinin Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 2(1):5-29.
 • Başköse, İ. ve Dural, H. (2011). The Flora of Hasan (Aksaray Region, Turkey) Mountain, Biological Diversity and Conservation 4(2): 125-148.
 • Baytop, A. (2004). Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları, Tübitak Yayınları, Ankara.
 • Boissier, E. (1867-1888). Flora Orientalis, Cilt 1-5 ve supplement. Geneve and Basile. Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü (2012). Aksaray İli Çevre Durum Raporu-2011- Aksaray
 • Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Çevreve Şehircilik Bakanlığı, Ankara.
 • Çelik, N. ve Dönmez, E. (1999). Ihlara Vadisi (Aksaray) Florası. C.Ü. Fen-Edebiyat Fen Bilimleri Dergisi 21.
 • Davis, P.H. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey And The East Aegean Islands 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (edlr.) (1988). Flora of Turkey And The East Aegean Islands 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Dinç, M. (2002). İç Anadolu Bölgesindeki Viola L. Cinsinin Revizyonu, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Donner, J. ve Çolak, H.A. (2007). Türkiye Bitkileri Yayılış Haritaları (2. Baskı). Lazer Ofset MatbaaTesisleri, İstanbul.
 • Dönmez, A.A. (2007). Taxonomic notes on the genus Crataegus L. (Rosaceae). Turkey. Bot. J. Linn. 155: 231–240.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı.Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.) (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Harris, J.G. ve Harris, M.W. (2001). Plant Identification Terminology an Illustrated Glossary, English (2nd):Spring Lake, Utah Spring: Lake, Publishing, 216.
 • Kiraz, S.E. ve Tekşen, M. (2014). Mamasın Barajı çevresinin (Aksaray) florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 1(1):68-93.
 • Marcussen, T. ve Nordal, I. (1998). Viola suavis, a new species in the Nordic Flora, with analyses of the relation to other species in the subsection Viola (Violaceae), Nord. J. Bot. 18(2): 221-237.
 • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ''Tehdit Altındaki Bitkiler''(2012) http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr/v2/ (erişim tarihi: 22.11.2017).
 • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), ''Bizim Bitkiler'' (2012). http://www.bizimbitkiler.org.tr/v2/index.php ( erişim tarihi: 22.11.2017).
 • Örün, G.N. ve Tekşen, M.(2014). Nenezi Dağı’nın florası (Bekarlar­Gülağaç­Aksaray). Bağbahçe Bilim Dergisi 1(1):44-67.
 • Öztürk, H. ve Karaman Erkul, S. (2017). Güzelyurt ilçe merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası (Aksaray-Türkiye). Bağbahçe Bilim Dergisi 4(2): 17-45.
 • Öztürk, M. ve Dinç, M. (2008). Nizip (Aksaray) bölgesinin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 14(2):103-132.
 • Tekşen, M. ve Karaman Erkul, S. (2015). The synopsis of the genus GageaSalisp. (Liliaceae) in Turkey. Phytotaxa230 (1): 101–129.
 • The International Plant Names Index (IPNI). (2008):http://www.ipni.org (erişim tarihi: 22.11.2017). The Plant List (2013). http://www.theplantlist.org (erişim tarihi: 22.11.2017).
 • Uyğur, A. ve Karaman Erkul, S. (2015). Karaören-Yuva-Karkın köyleri (Aksaray-Türkiye) arasında kalan bölgenin florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 1(3):39-62.
 • Ünal, A. ve Dinç, M. (2000). Ekicek Dağı (Aksaray) ve çevresinin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 7(2): 89-110.
 • Yeşilyurt, E.B. (2014). Türkiye'deki Helianthemum Mill.(Cistaceae) Cinsi Üzerinde Taksonomik Çalışmalar, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, Ş. (1999). The chorology of the Turkish species of Asteraceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi 6(2): 75-123.
 • Yıldırım, Ş. (2000). The chorology of the Turkish species of Boraginaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi 7(2): 257-272.
 • Yıldırım, Ş. (2002). The Chorology of the Turkish species of Caryophylaceae, Casuarinaceae, Celastraceae, Ceratophyllaceae and Cercidiphyllaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 9(2): 175-199.
 • Yıldırım, Ş. (2005). The Chorology of the Turkish species of Fagaceae and Frankeniaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 12(2): 191-196.
 • Yıldırım, Ş. (2006). The Chorology of the Turkish species of Gentianaceae, Geraniaceae, Gesneriaceae, Globulariaceae and Grossulariaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 13(1):183-194.
 • Yıldırım, Ş. (2006). The Chorology of the Turkish species of Haloragaceae, Hamamelidaceae, Hippocastanaceae, Hippuridaceae, Hydrangeaceae, Hydrrophyllaceae, Hypericaceae, Illecebraceae and Juglandaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 13(2): 199-212.
 • Yıldırım, Ş. (2009). The Chorology of the Turkish species of Plumbaginaceae, Polemoniaceae, Polygalaceae, Polygonaceae, Portulaccaceae, Primulaceae, Proteaceae and Punicaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 16(2): 189-2011
 • Yıldırım, Ş. (2010). The Chorology of the Turkish species of Resedaceae and Rhamnaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 17(2): 181-190.
 • Yıldırım, Ş. (2011). The Chorology of the Turkish species of Rubiaceae and Rutaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 18(2): 173-204.
 • Yıldırım, Ş. (2012). The Chorology of the Turkish species of Simaroubaceae, Solanaceae, Staphyleaceae, Sterculiaceae and Styraceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 19(2): 151-166.
 • Yıldırım, Ş. (2017). The Chorology of the Turkish non tepaloid Monocotyledones species of Cyperaceae, Juncaceae and Poaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 24(2): 173-235.
 • Yıldız, K. ve Çırpıcı, A.H. (2013). Taxonomic revision of Silene (Caryophyllaceae) sections Siphonomorpha, Lasiostemones, Sclerocalycinae, Chloranthae, Tataricae, and Otites in Turkey. Turk. J. Bot. 37: 191-218.

Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 21 - 52, 01.01.2018

Abstract

Bu çalışma, Sevinçli-Çeltek köyleri Aksaray ve çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 2016-2017 yılları arasında periyodik olarak yapılan arazi çalışmaları sonucunda 877 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerin değerlendirilmesiyle 68 familya ve 274 cinse ait 494 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 65’i endemiktir ve endemizm oranı % 13,16 'dır

References

 • Anonim (2016). Aksaray İli İklim Verileri,Aksaray Meteoroloji İl Müdürlüğü. Aksaray.
 • Aytaç, Z. ve Duman,H. (2014). Six new taxa (Caryophyllaceae) from Turkey. Ann. Bot. Fennici 41: 213–221.
 • Başer, M. ve Tekşen, M. (2015). Elmacık, Koçpınar, İncesu Köyleri ve Çevresinin Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 2(1):5-29.
 • Başköse, İ. ve Dural, H. (2011). The Flora of Hasan (Aksaray Region, Turkey) Mountain, Biological Diversity and Conservation 4(2): 125-148.
 • Baytop, A. (2004). Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları, Tübitak Yayınları, Ankara.
 • Boissier, E. (1867-1888). Flora Orientalis, Cilt 1-5 ve supplement. Geneve and Basile. Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü (2012). Aksaray İli Çevre Durum Raporu-2011- Aksaray
 • Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Çevreve Şehircilik Bakanlığı, Ankara.
 • Çelik, N. ve Dönmez, E. (1999). Ihlara Vadisi (Aksaray) Florası. C.Ü. Fen-Edebiyat Fen Bilimleri Dergisi 21.
 • Davis, P.H. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey And The East Aegean Islands 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (edlr.) (1988). Flora of Turkey And The East Aegean Islands 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Dinç, M. (2002). İç Anadolu Bölgesindeki Viola L. Cinsinin Revizyonu, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Donner, J. ve Çolak, H.A. (2007). Türkiye Bitkileri Yayılış Haritaları (2. Baskı). Lazer Ofset MatbaaTesisleri, İstanbul.
 • Dönmez, A.A. (2007). Taxonomic notes on the genus Crataegus L. (Rosaceae). Turkey. Bot. J. Linn. 155: 231–240.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı.Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.) (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Harris, J.G. ve Harris, M.W. (2001). Plant Identification Terminology an Illustrated Glossary, English (2nd):Spring Lake, Utah Spring: Lake, Publishing, 216.
 • Kiraz, S.E. ve Tekşen, M. (2014). Mamasın Barajı çevresinin (Aksaray) florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 1(1):68-93.
 • Marcussen, T. ve Nordal, I. (1998). Viola suavis, a new species in the Nordic Flora, with analyses of the relation to other species in the subsection Viola (Violaceae), Nord. J. Bot. 18(2): 221-237.
 • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ''Tehdit Altındaki Bitkiler''(2012) http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr/v2/ (erişim tarihi: 22.11.2017).
 • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), ''Bizim Bitkiler'' (2012). http://www.bizimbitkiler.org.tr/v2/index.php ( erişim tarihi: 22.11.2017).
 • Örün, G.N. ve Tekşen, M.(2014). Nenezi Dağı’nın florası (Bekarlar­Gülağaç­Aksaray). Bağbahçe Bilim Dergisi 1(1):44-67.
 • Öztürk, H. ve Karaman Erkul, S. (2017). Güzelyurt ilçe merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası (Aksaray-Türkiye). Bağbahçe Bilim Dergisi 4(2): 17-45.
 • Öztürk, M. ve Dinç, M. (2008). Nizip (Aksaray) bölgesinin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 14(2):103-132.
 • Tekşen, M. ve Karaman Erkul, S. (2015). The synopsis of the genus GageaSalisp. (Liliaceae) in Turkey. Phytotaxa230 (1): 101–129.
 • The International Plant Names Index (IPNI). (2008):http://www.ipni.org (erişim tarihi: 22.11.2017). The Plant List (2013). http://www.theplantlist.org (erişim tarihi: 22.11.2017).
 • Uyğur, A. ve Karaman Erkul, S. (2015). Karaören-Yuva-Karkın köyleri (Aksaray-Türkiye) arasında kalan bölgenin florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 1(3):39-62.
 • Ünal, A. ve Dinç, M. (2000). Ekicek Dağı (Aksaray) ve çevresinin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 7(2): 89-110.
 • Yeşilyurt, E.B. (2014). Türkiye'deki Helianthemum Mill.(Cistaceae) Cinsi Üzerinde Taksonomik Çalışmalar, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, Ş. (1999). The chorology of the Turkish species of Asteraceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi 6(2): 75-123.
 • Yıldırım, Ş. (2000). The chorology of the Turkish species of Boraginaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi 7(2): 257-272.
 • Yıldırım, Ş. (2002). The Chorology of the Turkish species of Caryophylaceae, Casuarinaceae, Celastraceae, Ceratophyllaceae and Cercidiphyllaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 9(2): 175-199.
 • Yıldırım, Ş. (2005). The Chorology of the Turkish species of Fagaceae and Frankeniaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 12(2): 191-196.
 • Yıldırım, Ş. (2006). The Chorology of the Turkish species of Gentianaceae, Geraniaceae, Gesneriaceae, Globulariaceae and Grossulariaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 13(1):183-194.
 • Yıldırım, Ş. (2006). The Chorology of the Turkish species of Haloragaceae, Hamamelidaceae, Hippocastanaceae, Hippuridaceae, Hydrangeaceae, Hydrrophyllaceae, Hypericaceae, Illecebraceae and Juglandaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 13(2): 199-212.
 • Yıldırım, Ş. (2009). The Chorology of the Turkish species of Plumbaginaceae, Polemoniaceae, Polygalaceae, Polygonaceae, Portulaccaceae, Primulaceae, Proteaceae and Punicaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 16(2): 189-2011
 • Yıldırım, Ş. (2010). The Chorology of the Turkish species of Resedaceae and Rhamnaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 17(2): 181-190.
 • Yıldırım, Ş. (2011). The Chorology of the Turkish species of Rubiaceae and Rutaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 18(2): 173-204.
 • Yıldırım, Ş. (2012). The Chorology of the Turkish species of Simaroubaceae, Solanaceae, Staphyleaceae, Sterculiaceae and Styraceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 19(2): 151-166.
 • Yıldırım, Ş. (2017). The Chorology of the Turkish non tepaloid Monocotyledones species of Cyperaceae, Juncaceae and Poaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 24(2): 173-235.
 • Yıldız, K. ve Çırpıcı, A.H. (2013). Taxonomic revision of Silene (Caryophyllaceae) sections Siphonomorpha, Lasiostemones, Sclerocalycinae, Chloranthae, Tataricae, and Otites in Turkey. Turk. J. Bot. 37: 191-218.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Meryem ÇEVİREN This is me
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Zeki AYTAÇ This is me
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Publication Date January 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @ { bagbahce727725, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2018}, volume = {5}, number = {1}, pages = {21 - 52}, doi = {10.30796/ANGV.2018.4}, title = {Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası}, key = {cite}, author = {Çeviren, Meryem and Aytaç, Zeki} }
APA Çeviren, M. & Aytaç, Z. (2018). Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası . Bağbahçe Bilim Dergisi , 5 (1) , 21-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bagbahce/issue/53964/727725
MLA Çeviren, M. , Aytaç, Z. "Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası" . Bağbahçe Bilim Dergisi 5 (2018 ): 21-52 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bagbahce/issue/53964/727725>
Chicago Çeviren, M. , Aytaç, Z. "Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 5 (2018 ): 21-52
RIS TY - JOUR T1 - The flora of between Sevinçli-Çeltek villages Aksaray-Turkey and their surroundings AU - MeryemÇeviren, ZekiAytaç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 52 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası %A Meryem Çeviren , Zeki Aytaç %T Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası %D 2018 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Çeviren, Meryem , Aytaç, Zeki . "Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 5 / 1 (January 2018): 21-52 .
AMA Çeviren M. , Aytaç Z. Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2018; 5(1): 21-52.
Vancouver Çeviren M. , Aytaç Z. Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2018; 5(1): 21-52.
IEEE M. Çeviren and Z. Aytaç , "Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin Aksaray-Türkiye florası", Bağbahçe Bilim Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 21-52, Jan. 2018, doi:10.30796/ANGV.2018.4