Bağbahçe Bilim Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2148-4015 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce


Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG) öncülüğünde ve Flora Araştırmaları Derneği'nin katkılarıyla çıkarılan Bağbahçe Bilim Dergisi'nde, bilimsel bilginin görünürlülüğünün sağlanması, yararlanıcılarına güvenilir ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için Açık Dergi Yayıncılığı tercih edilmiştir. 

Dergide, ağırlıkla Türkiye ve çevresindeki ülkeleri kapsayan ve bitki sistematiği, floristik, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi, Bilimsel Türkçe ve Latince Bitki Adlandırması ve etnobotanik alanları ile ilgili yazılmış yazılar olmak üzere botaniğin bütün dallarından özgün araştırma makaleleri, araştırma notları, derleme, öneri, gezi notları ve röportajlar  yayınlanacaktır. Bilim dünyasının yanında, ülkemizde bitkilerin milyonlarca potansiyel kullanıcılarına ve meraklılarına bitkilere ait doğru bilgilerin iletilmesi için yayın dilinin Türkçe olması esas alınmıştır. 

Bağbahçe Bilim Dergisi, 2017 yılından itibaren Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing servisleri tarafından; 2018 yılından itibaren Ulakbim TR-DİZİN'de indekslenmektedir.

Bağbahçe Bilim Dergisi

e-ISSN 2148-4015 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce
Cover Image


Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG) öncülüğünde ve Flora Araştırmaları Derneği'nin katkılarıyla çıkarılan Bağbahçe Bilim Dergisi'nde, bilimsel bilginin görünürlülüğünün sağlanması, yararlanıcılarına güvenilir ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için Açık Dergi Yayıncılığı tercih edilmiştir. 

Dergide, ağırlıkla Türkiye ve çevresindeki ülkeleri kapsayan ve bitki sistematiği, floristik, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi, Bilimsel Türkçe ve Latince Bitki Adlandırması ve etnobotanik alanları ile ilgili yazılmış yazılar olmak üzere botaniğin bütün dallarından özgün araştırma makaleleri, araştırma notları, derleme, öneri, gezi notları ve röportajlar  yayınlanacaktır. Bilim dünyasının yanında, ülkemizde bitkilerin milyonlarca potansiyel kullanıcılarına ve meraklılarına bitkilere ait doğru bilgilerin iletilmesi için yayın dilinin Türkçe olması esas alınmıştır. 

Bağbahçe Bilim Dergisi, 2017 yılından itibaren Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing servisleri tarafından; 2018 yılından itibaren Ulakbim TR-DİZİN'de indekslenmektedir.

Volume 8 - Issue 1 - Apr 29, 2021
 1. Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri
  Pages 1 - 24
  Rodney BURTON
 2. Türkiye'deki Bazı Gladiolus L. / Kılıçotu (Iridaceae) Türleri ve Sinonimlerinin Lektotipifikasyonu
  Pages 25 - 37
  Mehtap TEKŞEN, Mehmet SAĞIROĞLU
 3. Gemicia Yıldırım, Kuşkonmazgiller (Asparagaceae)'den, Kuzeydoğu Anadolu/Türkiye'den Monotipik Yeni Bir Cins
  Pages 38 - 50
  Hasan YILDIRIM
 4. Chionodoxa boiss. (Asparagaceae) Cinsinin Taksonomik Statüsünün Sürdürülmesi, Türkiye'de Yayılış Gösteren Taksonlarının Morfolojik Revizyonu ve Yeni Bir Türü
  Pages 51 - 95
  Hasan YILDIRIM, Yusuf ALTIOĞLU
 5. Türkiye Florası İçin Doğallaşmış Yeni Bir Egzotik Bitki Kaydı: Freesia leichtlinii subsp. alba (Iridaceae)
  Pages 96 - 105
  İsmail EKER, Halil TUZLACI
 6. Silene otites (L.) Wibel/Sinekkıran (Caryophyllaceae) Türünün Anatomik Özellikleri
  Pages 106 - 110
  Burcu YILMAZ ÇITAK, Hüseyin DURAL
 7. Endemik Gypsophila olympica Boiss. (Caryophyllaceae) Türünün Morfolojik, Anatomik, Palinolojik ve Karyolojik Özellikleri
  Pages 111 - 120
  Ceren AKTÜRK, Özer YILMAZ
 8. Kültür Marulu (Lactuca sativa L.) ile Yabani Akrabalarının Yaprak Mikromorfolojileri
  Pages 121 - 133
  Murat Erdem GÜZEL
 9. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak Alan Bitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar
  Pages 134 - 172
  Sema ANIK, Aslıhan ÇETİNBAŞ GENÇ, Burçin ÇINGAY, Filiz VARDAR
 10. Astragalus (Fabaceae) Cinsi Taksonomisine Katkılar
  Pages 173 - 180
  Zeki AYTAÇ, Ergin HAMZAOĞLU, Kuddisi ERTUĞRUL
 11. Malatya İlinde Yayılış Gösteren Astragalus L. Cinsi Üzerinde Floristik Araştırmalar
  Pages 181 - 238
  Hasan AKAN, Nihal AVCIL
 12. Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası
  Pages 239 - 258
  Yağmur Noyan BAHADIR, Hayri DUMAN
 13. Geçmişten Bugüne İstanbul Liken Çalışmaları Üzerine Bir Derleme
  Pages 259 - 266
  Gülşah ÇOBANOĞLU
 14. Ixiolirion (Ixioliriaceae) Cinsi Üzerine Nomenklatürel Bir Çalışma (Düzeltme)
  Pages 267 - 267
  Yusuf MENEMEN
Indexes and Platforms