PDF EndNote BibTex RIS Cite

József Andrasovszky's notes on the Turkish Astragalus L. Fabaceae species

Year 2018, Volume 5, Issue 3, 1 - 9, 01.09.2018

Abstract

In 1911, Andrasovszky prepared the thesis named Additamenta ad Foram Galaticam et Lycaonicam about the plants which collected from the areas between Ankara, Konya and Karaman. In this unduly unrecognized study, 19 taxa records of the genus Astragalus are given and information on the herbariums is currently available.In this study, the exact localities, the names of taxa and the state of the herbarium specimens of the Astragalus records belonging to Andrasovszky have been clarified. 7 taxa of the samples are endemic for our country

References

 • Andrasovzky, J.(1914). Additamenta ad Floram Galaticam et Lycaonicam (Adatok Galatía és Lycaonía flórájá hoz).106 s. Budapest.
 • Anonim, (2018a). Med–Checklist, http://ww2.bgbm.org/mcl/home.asp, (erişim tarihi: 30.09.2018).
 • Anonim, (2018b).The International Plant Name Index. Royal Botanic Gardens, Kew. http://www.ipni.org, (erişim tarihi: 30.09.2018).
 • Anonim, (2018c). The Plant List. http://www.theplantlist.org, (erişim tarihi: 30.09.2018). Aytaç, Z, Ekici, M. ve Akan, H. (2012). Astragalus L. Şu eserde: Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Aytaç, Z., Akan, H, Ekici, M. ve Özkan, M. (2016). Synopsis of the section Dissitiflori DC. in the genus Astragalus (Fabaceae) in Turkey. Ot Sistematik Bot. 22 (1-2): 25-38.
 • Aytaç, Z., Akan, H, Ekici, M. ve Özkan, M (2016). Synopsis of the section Incani DC. in the genus Astragalus (Fabaceae) in Turkey. Ot Sistematik Bot. 23 (1-2): 67-110.
 • Baytop, A. (2010a). Plant collectors in Anatolia (Turkey). Phytologia Balcanica 16 (2):187 -213.
 • Baytop, A. (2010b). Türkiye’ de Botanik Tarihi Araştırmaları. Tübitak Yayınları Akademik Dizin, Ankara.
 • Baytop, A.(2012). Anadolu’nun dar bir yöresinden örnek toplamış bitki toplayıcıları. Osmanlı Bilimi Araştırmaları XIV/1.
 • Çeçen, Ö., Aytaç, Z. ve Mısırdalı, H. (2016). Astragalus unalii (Fabaceae), a new species from Turkey. Turk J.Bot. 40: 81-86.
 • Davis, P.H. (ed.). (1970). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 3: 49-254. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 10. Edinburgh University Press, Edinburgh. Dinç, M., Aytaç, Z. ve Doğu, S. (2013). A new species of Astragalus (Fabaceae) from Turkey. Turk J Bot., 37: 841– 846.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 11 (Supplement II). Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Karaman Erkul, S. ve Aytaç, Z. (2013). Astragalus yukselii (Leguminosae), a new species from Turkey. Turk J Bot. 37: 836–840.
 • Karaman, E.S, Çeter, T. ve Aytaç, Z. (2017). Türkiye’nin Astragalus L. (Leguminosae) cinsine Ait Poterion Bunge seksiyonunun revizyonu. Ot Sistematik Bot. 24 (1): 1-20.
 • Karaman, Erkul, S., Aytaç, Z. ve Ekici, M. (2016). Synopsis of the sect. Hymenocoleus, sect. Hymenostegis, and sect. Macrophyllium belonging to Astragalus (Fabaceae) in Turkey. Turk J. Bot. 40: 412-418.
 • Podlech, D, Zarre, S.H. (2013). A Taxonomic Revision of the Genus Astragalus L. (Leguminosae) in the Old World II. Vienna, Austria: Natürhistorischen Museum Wien.
 • Taeb, F. ve Uzunhisarcıklı, M.E. (2012). Astragalus argentophyllus (Fabaceae), a new species from south Anatolia, Turkey. Ann Bot Fenn. 49 (4): 259–262.
 • Yıldırımlı, Ş.(2014). Anadolu Botanik Tarihi. Şu Eserde; Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.) Resimli Türkiye Florası, 1. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları Flora Dizisi 2, Flora Araştırmaları Derneği Yayını ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, İstanbul.

József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları

Year 2018, Volume 5, Issue 3, 1 - 9, 01.09.2018

Abstract

Andrasovszky 1911 yılında Ankara, Konya ve Karaman illeri arasındaki alanlardan topladığı bitkiler ile ilgili Additamenta ad Foram Galaticam et Lycaonicam tezini hazırlamıştır. Fazlaca tanınmayan bu çalışmasından Astragalus L. cinsine ait 19 taksonun kayıtları ve şu anda bulunduğu herbaryumlar hakkında bilgiler verilmektedir. Bu çalışma ile Andrasovszky’nin Astragalus cinsi kayıtlarının tam lokaliteleri, takson isimleri ve herbaryum örneklerinin durumu büyük oranda açıklığa kavuşturulmuştur. Teşhisi yapılan örneklerden 7 takson ülkemiz için endemiktir

References

 • Andrasovzky, J.(1914). Additamenta ad Floram Galaticam et Lycaonicam (Adatok Galatía és Lycaonía flórájá hoz).106 s. Budapest.
 • Anonim, (2018a). Med–Checklist, http://ww2.bgbm.org/mcl/home.asp, (erişim tarihi: 30.09.2018).
 • Anonim, (2018b).The International Plant Name Index. Royal Botanic Gardens, Kew. http://www.ipni.org, (erişim tarihi: 30.09.2018).
 • Anonim, (2018c). The Plant List. http://www.theplantlist.org, (erişim tarihi: 30.09.2018). Aytaç, Z, Ekici, M. ve Akan, H. (2012). Astragalus L. Şu eserde: Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Aytaç, Z., Akan, H, Ekici, M. ve Özkan, M. (2016). Synopsis of the section Dissitiflori DC. in the genus Astragalus (Fabaceae) in Turkey. Ot Sistematik Bot. 22 (1-2): 25-38.
 • Aytaç, Z., Akan, H, Ekici, M. ve Özkan, M (2016). Synopsis of the section Incani DC. in the genus Astragalus (Fabaceae) in Turkey. Ot Sistematik Bot. 23 (1-2): 67-110.
 • Baytop, A. (2010a). Plant collectors in Anatolia (Turkey). Phytologia Balcanica 16 (2):187 -213.
 • Baytop, A. (2010b). Türkiye’ de Botanik Tarihi Araştırmaları. Tübitak Yayınları Akademik Dizin, Ankara.
 • Baytop, A.(2012). Anadolu’nun dar bir yöresinden örnek toplamış bitki toplayıcıları. Osmanlı Bilimi Araştırmaları XIV/1.
 • Çeçen, Ö., Aytaç, Z. ve Mısırdalı, H. (2016). Astragalus unalii (Fabaceae), a new species from Turkey. Turk J.Bot. 40: 81-86.
 • Davis, P.H. (ed.). (1970). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 3: 49-254. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 10. Edinburgh University Press, Edinburgh. Dinç, M., Aytaç, Z. ve Doğu, S. (2013). A new species of Astragalus (Fabaceae) from Turkey. Turk J Bot., 37: 841– 846.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 11 (Supplement II). Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Karaman Erkul, S. ve Aytaç, Z. (2013). Astragalus yukselii (Leguminosae), a new species from Turkey. Turk J Bot. 37: 836–840.
 • Karaman, E.S, Çeter, T. ve Aytaç, Z. (2017). Türkiye’nin Astragalus L. (Leguminosae) cinsine Ait Poterion Bunge seksiyonunun revizyonu. Ot Sistematik Bot. 24 (1): 1-20.
 • Karaman, Erkul, S., Aytaç, Z. ve Ekici, M. (2016). Synopsis of the sect. Hymenocoleus, sect. Hymenostegis, and sect. Macrophyllium belonging to Astragalus (Fabaceae) in Turkey. Turk J. Bot. 40: 412-418.
 • Podlech, D, Zarre, S.H. (2013). A Taxonomic Revision of the Genus Astragalus L. (Leguminosae) in the Old World II. Vienna, Austria: Natürhistorischen Museum Wien.
 • Taeb, F. ve Uzunhisarcıklı, M.E. (2012). Astragalus argentophyllus (Fabaceae), a new species from south Anatolia, Turkey. Ann Bot Fenn. 49 (4): 259–262.
 • Yıldırımlı, Ş.(2014). Anadolu Botanik Tarihi. Şu Eserde; Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.) Resimli Türkiye Florası, 1. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları Flora Dizisi 2, Flora Araştırmaları Derneği Yayını ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ömer ÇEÇEN This is me
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ermenek Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı


Zeki AYTAÇ This is me
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü


Hüseyin MISIRDALI This is me
Şırnak Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi


Ayvaz ÜNAL This is me
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi

Publication Date September 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 3

Cite

Bibtex @ { bagbahce727741, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2018}, volume = {5}, number = {3}, pages = {1 - 9}, doi = {10.30796/ANGV.2018.8}, title = {József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları}, key = {cite}, author = {Çeçen, Ömer and Aytaç, Zeki and Mısırdalı, Hüseyin and Ünal, Ayvaz} }
APA Çeçen, Ö. , Aytaç, Z. , Mısırdalı, H. & Ünal, A. (2018). József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları . Bağbahçe Bilim Dergisi , 5 (3) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bagbahce/issue/53967/727741
MLA Çeçen, Ö. , Aytaç, Z. , Mısırdalı, H. , Ünal, A. "József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları" . Bağbahçe Bilim Dergisi 5 (2018 ): 1-9 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bagbahce/issue/53967/727741>
Chicago Çeçen, Ö. , Aytaç, Z. , Mısırdalı, H. , Ünal, A. "József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları". Bağbahçe Bilim Dergisi 5 (2018 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - József Andrasovszky's notes on the Turkish Astragalus L. Fabaceae species AU - ÖmerÇeçen, ZekiAytaç, HüseyinMısırdalı, AyvazÜnal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları %A Ömer Çeçen , Zeki Aytaç , Hüseyin Mısırdalı , Ayvaz Ünal %T József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları %D 2018 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Çeçen, Ömer , Aytaç, Zeki , Mısırdalı, Hüseyin , Ünal, Ayvaz . "József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları". Bağbahçe Bilim Dergisi 5 / 3 (September 2018): 1-9 .
AMA Çeçen Ö. , Aytaç Z. , Mısırdalı H. , Ünal A. József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2018; 5(3): 1-9.
Vancouver Çeçen Ö. , Aytaç Z. , Mısırdalı H. , Ünal A. József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2018; 5(3): 1-9.
IEEE Ö. Çeçen , Z. Aytaç , H. Mısırdalı and A. Ünal , "József Andrasovszky’nin 1889- 1943 Türkiye’deki Astragalus L. Fabaceae türlerine ait kayıtları", Bağbahçe Bilim Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 1-9, Sep. 2018, doi:10.30796/ANGV.2018.8