PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları

Year 2010, Volume 4, Issue 1, 141 - 162, 01.06.2010

Abstract

Araştırmanın amacı; ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin görüntü ve düzlem aynada görüntü oluşumu üzerine geleneksel öğretim öncesi ve sonrası kavramsal anlamalarını belirlemektir. Araştırma, örnek olay tarama modelinde bir çalışma olup örneklemini, Balıkesir'de bulunan ve rasgele seçilen altı lisenin son sınıfında öğrenim gören 147 adet öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplama sürecinde, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan kavramsal anlama testi geleneksel öğretim öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır ve dört öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin görüntü oluşumu ile gölge ve aydınlanma olaylarını karıştırdıkları görülmüştür. Bununla birlikte, öğrenciler görüşmelerde düzlem aynanın karşısına yerleştirilen bir cismin görüntüsünü çizmede sıkıntı yaşamışlar ve özellikle sanal ve gerçek görüntünün ayırt edilmesine yönelik ilginç fikirler öne sürmüşlerdir. Araştırma sonuçlarından düzlem aynada görüntü oluşumu konusunun öğretimi üzerine önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Clement, J. (1982). Students’ preconceptions in introductory mechanics. American Journal of Physics, 50 (1), 66-71.
 • Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research methods in education (Fourth ed.). London: Routledge.
 • Colin, P. & Viennot, L. (2001). Using two models in optics: Students’ difficulties and suggestions for teaching. American Journal of Physics, 69 (7), 36-44.
 • Demirci, N., & Efe, S. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram
 • Yanılgılarının Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 1(1), 23-56.
 • Dyer, C. (1995). Beginning research in psychology: A practical guide to research methods and statistics. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Galili, I., Goldberg, F. & Bendall, S. (1993). The effects of prior knowledge and instruction on understanding image formation. Journal of Research in Science Teaching. 30 (3), 271-301 . Goldberg, F. M. & McDermott, L. C. (1987). An investigation of student understanding of the real image formed by a converging lens or concave mirror. American Journal of Physics, 55 (2), 108-119.
 • Hubber, P. (2005). Explorations of year 10 students’ conceptual change during instruction. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 6 (1). Retrieved from http://www.ied.edu.hk/apfslt/
 • Kabapınar, F. (2003). Kavram yanılgılarının ölçülmesinde kullanılabilecek bir ölçeğin bilgikavrama düzeyini ölçmeyi amaçlayan ölçekten farklılıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35, 398-417.
 • Kara, M., Kanlı, U., & Yağbasan, R. (2003). Lise 3. sınıf öğrencilerinin ışık ve optikle ilgili anlamakta güçlük çektikleri kavramların tespiti ve sebepleri. Milli Eğitim Dergisi, 158, 221-232.
 • Kocakülah, M. S. (1999). A study of the development of Turkish first year university students’ understanding of electromagnetism and the implications for instruction. Ed.D. thesis, University of Leeds, School of Education, Leeds, United Kingdom.
 • Lawrance, M., & Pallrand, G. (2000). A case study of the effectiveness of teacher experience in the use of explanation-based assessment in high school physics. School Science and Mathematics, 100 (1), 36-47.
 • Novak, J. D. (1977). A theory of education. Ithaca: N. Y. Cornell University Press
 • Osborne, R. (1983). Towards modifying children’s ideas about electric current. Research in Science and Technological Education, 1 (1), 73-83.
 • Palacios, F. J. P., Cazorla, F. N. & Cervantes, A. (1989). Misconceptions on geometric optics and their association with relevant educational variables. International Journal of Science Education, 11 (3), 273-286.
 • Pfundt, H. & Duit, R. (2005). Bibliography: Students' alternative frameworks and science education. Kiel, Germany: Institute for Science Education at the University of Kiel.
 • Robson, C. (1993). Real word research: A resource for social scientists and practitionerresearchers.Oxford: Blackwell Publishers.
 • Selley, N. J. (1996). Children’s ideas on light and vision. International Journal of Science Education, 18 (6), 713-723.
 • Tao, P. K. (2004). Developing understanding of image formation by lenses through collaborative learning mediated by multimedia computer-assisted learning programs International Journal of Science Education, 26 (10), 1171-1197.
 • Topdemir, H. G. (2007). Işığın Öyküsü Mitolojiden Matematiğe Işık Kuramlarının Tarihsel Gelişimi. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
 • Trumper, R. (1996). A survey of Israel physics students’ conceptions of energy in pre-service training for high school teachers. Research in Science and Technology Education, 14 (2), 179-192.

Year 2010, Volume 4, Issue 1, 141 - 162, 01.06.2010

Abstract

References

 • Clement, J. (1982). Students’ preconceptions in introductory mechanics. American Journal of Physics, 50 (1), 66-71.
 • Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research methods in education (Fourth ed.). London: Routledge.
 • Colin, P. & Viennot, L. (2001). Using two models in optics: Students’ difficulties and suggestions for teaching. American Journal of Physics, 69 (7), 36-44.
 • Demirci, N., & Efe, S. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram
 • Yanılgılarının Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 1(1), 23-56.
 • Dyer, C. (1995). Beginning research in psychology: A practical guide to research methods and statistics. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Galili, I., Goldberg, F. & Bendall, S. (1993). The effects of prior knowledge and instruction on understanding image formation. Journal of Research in Science Teaching. 30 (3), 271-301 . Goldberg, F. M. & McDermott, L. C. (1987). An investigation of student understanding of the real image formed by a converging lens or concave mirror. American Journal of Physics, 55 (2), 108-119.
 • Hubber, P. (2005). Explorations of year 10 students’ conceptual change during instruction. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 6 (1). Retrieved from http://www.ied.edu.hk/apfslt/
 • Kabapınar, F. (2003). Kavram yanılgılarının ölçülmesinde kullanılabilecek bir ölçeğin bilgikavrama düzeyini ölçmeyi amaçlayan ölçekten farklılıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35, 398-417.
 • Kara, M., Kanlı, U., & Yağbasan, R. (2003). Lise 3. sınıf öğrencilerinin ışık ve optikle ilgili anlamakta güçlük çektikleri kavramların tespiti ve sebepleri. Milli Eğitim Dergisi, 158, 221-232.
 • Kocakülah, M. S. (1999). A study of the development of Turkish first year university students’ understanding of electromagnetism and the implications for instruction. Ed.D. thesis, University of Leeds, School of Education, Leeds, United Kingdom.
 • Lawrance, M., & Pallrand, G. (2000). A case study of the effectiveness of teacher experience in the use of explanation-based assessment in high school physics. School Science and Mathematics, 100 (1), 36-47.
 • Novak, J. D. (1977). A theory of education. Ithaca: N. Y. Cornell University Press
 • Osborne, R. (1983). Towards modifying children’s ideas about electric current. Research in Science and Technological Education, 1 (1), 73-83.
 • Palacios, F. J. P., Cazorla, F. N. & Cervantes, A. (1989). Misconceptions on geometric optics and their association with relevant educational variables. International Journal of Science Education, 11 (3), 273-286.
 • Pfundt, H. & Duit, R. (2005). Bibliography: Students' alternative frameworks and science education. Kiel, Germany: Institute for Science Education at the University of Kiel.
 • Robson, C. (1993). Real word research: A resource for social scientists and practitionerresearchers.Oxford: Blackwell Publishers.
 • Selley, N. J. (1996). Children’s ideas on light and vision. International Journal of Science Education, 18 (6), 713-723.
 • Tao, P. K. (2004). Developing understanding of image formation by lenses through collaborative learning mediated by multimedia computer-assisted learning programs International Journal of Science Education, 26 (10), 1171-1197.
 • Topdemir, H. G. (2007). Işığın Öyküsü Mitolojiden Matematiğe Işık Kuramlarının Tarihsel Gelişimi. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
 • Trumper, R. (1996). A survey of Israel physics students’ conceptions of energy in pre-service training for high school teachers. Research in Science and Technology Education, 14 (2), 179-192.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Aysel KOCAKÜLAH This is me


Aysel KOCAKÜLAH This is me


Neşet DEMİRCİ This is me


Neşet DEMİRCİ This is me

Publication Date June 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46523, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2010}, volume = {4}, number = {1}, pages = {141 - 162}, title = {Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları}, key = {cite}, author = {Kocakülah, Aysel and Demirci, Neşet} }
APA Kocakülah, A. , Kocakülah, A. , Demirci, N. & Demirci, N. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 4 (1) , 141-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3370/46523
MLA Kocakülah, A. , Kocakülah, A. , Demirci, N. , Demirci, N. "Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (2010 ): 141-162 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3370/46523>
Chicago Kocakülah, A. , Kocakülah, A. , Demirci, N. , Demirci, N. "Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (2010 ): 141-162
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları AU - Aysel Kocakülah , Aysel Kocakülah , Neşet Demirci , Neşet Demirci Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 162 VL - 4 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları %A Aysel Kocakülah , Aysel Kocakülah , Neşet Demirci , Neşet Demirci %T Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları %D 2010 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Kocakülah, Aysel , Kocakülah, Aysel , Demirci, Neşet , Demirci, Neşet . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 / 1 (June 2010): 141-162 .
AMA Kocakülah A. , Kocakülah A. , Demirci N. , Demirci N. Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2010; 4(1): 141-162.
Vancouver Kocakülah A. , Kocakülah A. , Demirci N. , Demirci N. Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2010; 4(1): 141-162.
IEEE A. Kocakülah , A. Kocakülah , N. Demirci and N. Demirci , "Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 141-162, Jun. 2010