Volume: 1 - Issue: 1

Year: 2012

Articles

Research Article

1. Morphometric Facial Analysis Of Turkish Adults

Derlemeler

Review

6. Dioksin ve dioksin benzeri kimyasalların toksik etkileri

Olgu sunumları

Case Report

7. Bir Orf olgusu

Case Report

8. Ankilozan Spondilitli Olguda Anestezi Uygulaması

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-