Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Burdur Kenti Parklarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Year 2021, Volume 23, Issue 1, 85 - 94, 15.04.2021
https://doi.org/10.24011/barofd.854506

Abstract

Yeşil alanlar sadece kent insanının doğaya olan özlemini gidermekle kalmaz, aynı zamanda kentsel yaşamın olumsuz yönlerini de iyileştirmektedir. Bu anlamda, yeşil alanlardan parkların kullanımının detaylı bir şekilde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amaçları, Burdur halkının kentte yer alan parkları kullanım durumlarını ortaya koymak, Burdur halkının parkların yeterlilikleri konusundaki görüşlerini ve parklar konusundaki beklentilerini belirlemektir. Bu amaçla, anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların çoğu parkları yaz mevsiminde arkadaşıyla ziyaret ettiklerini, parklara yürüyerek ulaştıklarını ve parkta 1-2 saat zaman harcadıklarını belirtmişlerdir. Cumhuriyet parkı katılımcılar tarafından en çok ziyaret edilen ve en çok beğenilen park olmuştur. Katılımcıların %65’i Burdur kentinde bulunan park sayısını yeterli bulmuştur. Katılımcılar mahallelerindeki parklarda bisiklet parkı, çocuk oyun alanı, futbol sahası, çay ocağı, yürüyüş parkuru, spor aletleri, çeşme gibi eksikliklerin olduğunu ifade etmişlerdir. Kent insanının mahalle parklarından yeterince tatmin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu husus, ilgili kurumlar tarafından detaylı şekilde ele alınmalı ve söz konusu tatminsizliğin giderilmesi için çalışmalara hız verilmelidir.

References

 • Galecic, N., Tomicevic-Dubljevic, J., Ocokoljic, M., Vujicic, D., & Skocajic, D. (2016). Quality and utilization potential of urban parks: case study Tasmajdan park, Belgrade, Serbia. Sumarski List, 9-10(2016), 493-501.
 • Gürbüz, H., & Yılmaz, V. (2017). Eskişehir Rekreasyon Alanlarından Kentpark’ın Kullanım Tercihini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. Researcher: Social Science Studies, 5(9), 187-200.
 • Karadeniz, Z. (2019). Peyzaj Tasarım Kriterleri Açısından Samsun Kent Parklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ordu, 138 s.
 • Kasap, S., & Kara, B. (2020). Kentsel Kamusal Mekanların Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma: Aydın-Tataristan Bugulma Parkı, Türkiye. ADÜ ZİRAAT DERG, 17(2), 227-233.
 • Kaya, L.G., Yücedağ, C., Aşıkkutlu, H.S., & Şeker, E. (2019). Antalya Kentinde Dokuma Parkı Elemanlarının Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi. 4th European Conference on Science, Art Culture, 43-50, 18-21 Nisan 2019, Antalya.
 • Kından, A., & Çiçek, N. (2020). Samsun İli Batı Parkı’nın Peyzaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi. ADÜ ZİRAAT DERG, 17(2), 159-164.
 • Kiziroğlu, A.M. (2017). Türkiye'nin Nüfus Değişimine Göre İl Bazında Kentleşmesine Bir Bakış (1965-2014). Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 153-183.
 • Kutay Karaçor, E., & Çıracı, H. (2016). Farklı Sosyo-Ekonomik Yapılara Göre Kamusal Mekan Kullanımının Değerlendirilmesi. Online Journal of Art and Design, 4(4), 27-46.
 • Önal, S., & Sağır, M. (2018). Ankara Kent Parklarının Kullanımının Belirlenmesi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 6(1), 77-90.
 • Özdemir, A. (2009). Katılımcı Kimliğin Oluşumunda kamusal Yeşil Alanların Rolü: Ankara Kent Parkları Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, 144-153.
 • Sarı, D. (2019). İhtiyaç-Etkinlik-Mekan İlişkisinin Kent Parkları Örneğinde İrdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(2), 181-192.
 • Soydan, O., Benliay, A., & Akbulut, A. (2019). Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği”. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 9, 107-128.
 • Soydan, O. (2020). Kent Parklarının Kullanıcı Memnuniyetinin Niğde Örneğinde İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 20, 712-722.
 • Ulu Akşit, A., Yücedağ, C., Kaya, L.G., & Aşıkkutlu, H.S. (2020). Burdur Kenti Açık-Yeşil Alan Potansiyelinin Belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 21(2), 284-291.
 • TÜİK. (2020). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Ankara.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2007). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 335 s.
 • Yücedağ, C., Kaya, L.G., & Aşıkkutlu, H.S. (2018). A Study on Usage of Urban Parks: Case of Pamukkale-Denizli, Turkey. The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 78-82, 2-6 Mayıs 2018, Kiev, Ukrayna.

A Research on Utilization of Parks in Burdur City, Turkey

Year 2021, Volume 23, Issue 1, 85 - 94, 15.04.2021
https://doi.org/10.24011/barofd.854506

Abstract

Green lands not only satisfy urban people's longing for nature, but also amend the negative aspects of urban life. In this sense, it is of great importance that the utilization of parks by urban people, which are one of the green lands, are examined in detail. The aims of this study are to reveal the utilization of the parks by the people of Burdur, and to determine the views of people in Burdur about the adequacy of the parks and their expectations about the parks. For this purpose, the survey method was used. Most of the participants stated that they visited the parks with their friends during the summer season, reached the parks on foot and spent 1-2 hours in the park. Cumhuriyet park was the most visited and liked park by the participants. 65% of the participants found the number of parks in Burdur enough. Participants indicated that there are deficiencies in the parks in their neighborhoods such as bicycle park, playground, football field, teahouse, walking trail, sports equipment and fountains. It was concluded that people in Burdur are not satisfied enough with the neighborhood parks. This issue should be elaborately addressed by the relevant institutions and efforts should be accelerated to eliminate the dissatisfaction in question.

References

 • Galecic, N., Tomicevic-Dubljevic, J., Ocokoljic, M., Vujicic, D., & Skocajic, D. (2016). Quality and utilization potential of urban parks: case study Tasmajdan park, Belgrade, Serbia. Sumarski List, 9-10(2016), 493-501.
 • Gürbüz, H., & Yılmaz, V. (2017). Eskişehir Rekreasyon Alanlarından Kentpark’ın Kullanım Tercihini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. Researcher: Social Science Studies, 5(9), 187-200.
 • Karadeniz, Z. (2019). Peyzaj Tasarım Kriterleri Açısından Samsun Kent Parklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ordu, 138 s.
 • Kasap, S., & Kara, B. (2020). Kentsel Kamusal Mekanların Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma: Aydın-Tataristan Bugulma Parkı, Türkiye. ADÜ ZİRAAT DERG, 17(2), 227-233.
 • Kaya, L.G., Yücedağ, C., Aşıkkutlu, H.S., & Şeker, E. (2019). Antalya Kentinde Dokuma Parkı Elemanlarının Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi. 4th European Conference on Science, Art Culture, 43-50, 18-21 Nisan 2019, Antalya.
 • Kından, A., & Çiçek, N. (2020). Samsun İli Batı Parkı’nın Peyzaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi. ADÜ ZİRAAT DERG, 17(2), 159-164.
 • Kiziroğlu, A.M. (2017). Türkiye'nin Nüfus Değişimine Göre İl Bazında Kentleşmesine Bir Bakış (1965-2014). Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 153-183.
 • Kutay Karaçor, E., & Çıracı, H. (2016). Farklı Sosyo-Ekonomik Yapılara Göre Kamusal Mekan Kullanımının Değerlendirilmesi. Online Journal of Art and Design, 4(4), 27-46.
 • Önal, S., & Sağır, M. (2018). Ankara Kent Parklarının Kullanımının Belirlenmesi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 6(1), 77-90.
 • Özdemir, A. (2009). Katılımcı Kimliğin Oluşumunda kamusal Yeşil Alanların Rolü: Ankara Kent Parkları Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, 144-153.
 • Sarı, D. (2019). İhtiyaç-Etkinlik-Mekan İlişkisinin Kent Parkları Örneğinde İrdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(2), 181-192.
 • Soydan, O., Benliay, A., & Akbulut, A. (2019). Kent Parklarındaki Kullanım Alanlarının Estetik ve Fonksiyonel Özelliklerinin Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda İrdelenmesi “Antalya Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Örneği”. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 9, 107-128.
 • Soydan, O. (2020). Kent Parklarının Kullanıcı Memnuniyetinin Niğde Örneğinde İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 20, 712-722.
 • Ulu Akşit, A., Yücedağ, C., Kaya, L.G., & Aşıkkutlu, H.S. (2020). Burdur Kenti Açık-Yeşil Alan Potansiyelinin Belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 21(2), 284-291.
 • TÜİK. (2020). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Ankara.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2007). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 335 s.
 • Yücedağ, C., Kaya, L.G., & Aşıkkutlu, H.S. (2018). A Study on Usage of Urban Parks: Case of Pamukkale-Denizli, Turkey. The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 78-82, 2-6 Mayıs 2018, Kiev, Ukrayna.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Green, Sustainable Science and Technology, Ecology
Journal Section Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Authors

Cengiz YÜCEDAĞ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5360-4241
Türkiye


Latif Gürkan KAYA (Primary Author)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8033-1480
Türkiye


Mazlum EROL This is me
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6670-5949
Türkiye

Publication Date April 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 23, Issue 1

Cite

APA Yücedağ, C. , Kaya, L. G. & Erol, M. (2021). Burdur Kenti Parklarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 85-94 . DOI: 10.24011/barofd.854506


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Fax: +90 (378) 223 5077, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com