Year 2017, Volume 8 , Issue 16, Pages 41 - 64 2017-12-04

Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi Uygulamaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Arzu TAY BAYRAMOĞLU [1] , Gökhan DÖKMEN [2]


Kadınların işgücüne katılımının artırılması Türkiye’de istihdam politikasının öncelikli hedeflerinden birisidir. Bu bağlamda 1970’li yıllardan itibaren dünyada 2002 yılından bu yana Türkiye’de faaliyette bulunan mikro kredi kuruluşları ve uygulamalarının kadın yoksulluğu ve istihdamı üzerinde önemli etkilerde bulunduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki mikro kredi saha çalışmaları incelenmekte ve istihdam verileri ışığında kadın istihdamı ve mikro kredi uygulamaları ilişkisi üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. Değerlendirmeler sonucunda mikro kredi uygulamalarının kadınlarda işsizliği azalttığı, kırdan kente göçü önlediği, hane halkı gelirini ve kadının aile içi ve toplumdaki karar alma gücünü arttırdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca mikro kredi uygulamalarının genellikle yoksul ve eğitim düzeyi düşük kadınların işsizlik ve işgücüne katılım oranlarını olumlu etkilediği buna karşın kayıt dışı istihdam üzerinde çok olumlu bir etkide bulunamadığı tespit edilmiştir.

İşsizlik, Kadın İstihdamı, Mikro Kredi, Mikro Finansman
  • ADAMAN, Fikret ve Tuğçe Bulut (2007), Diyarbakır'dan Istanbul'a 500 Milyonluk Umut Hikâyeleri: Mikrokredi Maceraları. İletişim Yayınları, İstanbul.
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Arzu TAY BAYRAMOĞLU (Primary Author)

Author: Gökhan DÖKMEN

Dates

Application Date : December 4, 2017
Acceptance Date : September 29, 2020
Publication Date : December 4, 2017

APA Bayramoğlu, A , Dökmen, G . (2017). Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi Uygulamaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (16) , 41-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/32570/361876