Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Journal of Integrative and Anatolian Medicine