Year 2018, Volume 20 , Issue 1, Pages 375 - 388 2018-04-09

Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features
Trabzon’da konut projeleri: Pazarlama söylemleri ve fiziksel çevre özellikleri

Yelda AYDIN TÜRK [1] , Beyza KARADENİZ [2]


The housing projects, that have turned into concept projects promoted as a commodity since last decade in Turkey. These projects, are marketed with discourses such as “the long-awaited life”, “ideal home” and are constructed on the urban fringes. In this study, the housing projects that developed in Trabzon in recent years have been examined in this context. Marketing discourse and physical environmental characteristics of the projects have been analyzed. Thus, the study finds out to what extent the advertisement discourses are actualized and reveals physical environmental features. Kaşüstü and Yalıncak neighborhoods were chosen as the study areas. Firstly, discourse analysis carried out as the method for analyzing marketing discourse of the housing projects. Then, the applied projects were surveyed on site and observed, the physical environmental relations were examined and pattern analyzes were made. It is seen that, the meanings that ascribed to the house in the literature doesn't correspond with the marketing discourses in terms of content. In addition, the built environment that is promoted in the discourses is not realized. Finally, it has been observed that the environments created by the proposed housing projects cause destruction in the natural and physical structure of the city.

Türkiye’de konut projeleri son dönemde metalaştırılarak konsept projeler pazarlanmaktadırlar.  Genellikle kent çeperlerinde gelişen bu projeler; ‘özlem duyulan yaşam’, ‘ideal ev’ gibi söylemlerle pazarlanmaktadır. Bu çalışmada da, Trabzon kentinde son yıllarda gelişen konut projeleri bu bağlamda irdelenmiştir. Projeler pazarlama söylemleri ve fiziksel çevre özellikleri bakımından analiz edilmiştir. Böylece söylemlerde sunulan çevrelerin ne düzeyde gerçekleştiği ve fiziksel çevre özellikleri ortaya konulmuştur. Çalışma alanı olarak Kaşüstü ve Yalıncak Mahalleleri seçilmiştir. Çalışmada yöntem olarak, öncelikle pazarlama söylemleri, söylem analizi ile kavramsal içerikte irdelenmiştir. Buna ek olarak, uygulanmış projeler yerinde tespit ve gözlem yapılmış, fiziki çevre ilişkileri irdelenmiş ve doku analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda pazarlama söylemlerinde konuta yüklenen anlam ile literatürdeki anlamların içerik bakımından örtüşmediği görülmüştür. Ayrıca, söylemlerle sunulan yapılaşmış çevrelerin uygulama sonucunda gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.  Uygulanan konut projeleri ile yaratılan çevrelerin kentin doğal ve fiziksel yapısında tahribatlara neden olduğu saptanmıştır.  

 • Görgülü, T., Mimar – işveren - kullanıcı ilişkisinin satış sloganları bağlamında sorgulanması ve sonuç ürünler ,Mimarist, 21, 32-36, (2006).
 • Tekeli, İ., Toplu eserler (15) Türkiye’nin kent planlama ve kent araştırmaları tarihi yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı (2011).
 • Boudrillard, J., The consumer society: myths and structures. London: Sage Publications (1998).
 • Keleş, R., Konut ve toplum: konutun toplumsal yeniden üretimdeki rolü üzerinde düşünceler, Riaz Hassan, BM Dünya Konut Yılı için Çeviri Yazılar, Ankara, BM Türk Derneği Yayınları, 14, 97-110, (1987).
 • Bilgin, İ., Kent üretiminin ve kamu yaşamının örgütlenmesinde güncel eğilimler, Toplum ve Bilim, 105, 166-177, (2006).
 • Gülmez N.Ü, Metropolde çeşitlenen hane halkları ve konut, PhD Thesis, Istanbul Technical University, Institute of Science and Technology, (2008).
 • Karadeniz, B. ve Aydin, Y.T., Emerging places: transformation of housing areas, Proceedings, International City Planning and Urban Design Conference On Cities And City Plans: The Past And The Future, Istanbul, Turkey, (2016).
 • Després, C., Després, C., The meaning of home: literature review and directions for future research and theoretical development. Journal of Architecture and Planning Research, 8(2), 96-114, (1991).
 • Sixsmith, J., The meaning of home: an expandatory study of environmental experience, Journal of Architecture and Planning Research, 8(3), 91-180, (1986).
 • Dovey, K., Becoming places: urbanism/architecture/identity/power, Routledge. New York, (2010).
 • Moore, J., Placing home in context, Journal of Environmental Psychology, 20, 207-217, (2000).
 • Yener, S., A reading about consumption based life styles via representations of housing projects, Master Thesis, Istanbul Technical University, Institute of Science and Technology, (2010).
Primary Language en
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-1281-7478
Author: Yelda AYDIN TÜRK

Orcid: orcid.org/0000-0002-2191-2346
Author: Beyza KARADENİZ (Primary Author)

Dates

Publication Date : April 9, 2018

Bibtex @research article { baunfbed413729, journal = {Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1301-7985}, eissn = {2536-5142}, address = {Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası 4.Kat Fen Bilimleri Enstitüsü Çağış / 10145-Balıkesir}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {375 - 388}, doi = {10.25092/baunfbed.413729}, title = {Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features}, key = {cite}, author = {AYDIN TÜRK, Yelda and KARADENİZ, Beyza} }
APA AYDIN TÜRK, Y , KARADENİZ, B . (2018). Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 20 (1) , 375-388 . DOI: 10.25092/baunfbed.413729
MLA AYDIN TÜRK, Y , KARADENİZ, B . "Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features". Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (2018 ): 375-388 <https://dergipark.org.tr/en/pub/baunfbed/issue/38364/413729>
Chicago AYDIN TÜRK, Y , KARADENİZ, B . "Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features". Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (2018 ): 375-388
RIS TY - JOUR T1 - Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features AU - Yelda AYDIN TÜRK , Beyza KARADENİZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25092/baunfbed.413729 DO - 10.25092/baunfbed.413729 T2 - Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 375 EP - 388 VL - 20 IS - 1 SN - 1301-7985-2536-5142 M3 - doi: 10.25092/baunfbed.413729 UR - https://doi.org/10.25092/baunfbed.413729 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features %A Yelda AYDIN TÜRK , Beyza KARADENİZ %T Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features %D 2018 %J Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1301-7985-2536-5142 %V 20 %N 1 %R doi: 10.25092/baunfbed.413729 %U 10.25092/baunfbed.413729
ISNAD AYDIN TÜRK, Yelda , KARADENİZ, Beyza . "Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features". Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 / 1 (April 2018): 375-388 . https://doi.org/10.25092/baunfbed.413729
AMA AYDIN TÜRK Y , KARADENİZ B . Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features. BAUN Fen. Bil. Enst. Dergisi. 2018; 20(1): 375-388.
Vancouver AYDIN TÜRK Y , KARADENİZ B . Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 20(1): 388-375.