ISSN: 1301-7985
e-ISSN: 2536-5142
Başlangıç: 1999
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimize Çalışma Yükleyecek Yazarlar İçin Önemli Hatırlatmalar

  1. TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. İlgili konu hakkında açıklamalarımız sağ panelde yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz.
  2. Yüklediğiniz çalışma dosyaları dergimiz yazım kurallarına uygun olmalıdır. Bu konuda hassasiyetinizi rica etmekteyiz.
  3. Dergimiz sayı bazlı makale kabulü yapmamaktadır. Dergimize yükleyeceğiniz çalışmalar süreçlerinin olumlu tamamlanması halinde, yayın için kabul aldıkları tarihten sonra yayınlanacak ilk sayı için sıraya alınır.
  4. Dergimiz Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır.
  5. Dergimize yüklenen çalışmaların değerlendirme süreci ortalama olarak 1-12 ay arasındadır.

2021 - Cilt: 23 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Plastik termoform prosesinin adaptif yanıt yüzey yöntemi ile eniyilenmesi: Şahlan Plastik firmasında uygulaması

Araştırma Makalesi

3. AZ31B-H24 magnezyum alaşımının sürtünme karıştırma yöntemiyle kaynak edilebilirliğinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

10. Calogero-Bogoyavlenskii-Schiff denkleminin analitik çözümleri

Araştırma Makalesi

11. The effect of the new opacities on the stellar models

Araştırma Makalesi

14. Standart olmayan sonlu fark metodu ile dağılımlı mertebeden SVIR modelinin nümerik analizi

Araştırma Makalesi

23. Defining phylogenetic relationship between the genera Opopanax and Crenosciadium using nuclear and chloroplast DNA sequence data

Araştırma Makalesi

28. Performance comparison of artificial bee colony algorithm based approaches for retinal vessel segmentation

Araştırma Makalesi

Fen bilgisi öğretmeni eğitiminde yerleşke bahçesinin öğrenme ortamı olarak kullanılması

Araştırma Makalesi

Lise Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Prostat Kanseri Teşhisi için Soft Expert Kümelere Dayanan Karar Verme Probleminin Bir Uygulaması

Araştırma Makalesi

Regularity of n-generalized Schützenberger product of monoids

Araştırma Makalesi

TDOS/PDOS/OPDOS, reduced density gradient (RDG) and molecular docking studies of [3-(3-bromophenyl)-cis-4,5-dihydroisoxazole-4,5-diyl]bis(methylene) diacetate:

Araştırma Makalesi

Time Fractional Problem via Inner Product including Weighted Function

Araştırma Makalesi

İki Serbestlik Dereceli Bir Robot Kolun Konum Kontrolü için PID Kontrol Parametrelerinin Arı Algoritması (AA) Kullanılarak Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

FPGA Üzerinde Görüntü İşleme Algoritmalarının Gerçek Zamanlı Olarak Gerçekleştirilmesi

Araştırma Makalesi

Correlations of Gas, Dust and Young Stellar Populations in the Spiral Galaxy NGC 7331

Araştırma Makalesi

Betonarme Bir Okul Binasının 4 Farklı Hızlı Değerlendirme Metodu ile Deprem Performansının Karşılaştırması

Araştırma Makalesi

Application of Egg Powder in Diets and Its Effect on Serum Parameters of Juvenile Rainbow Trout

Araştırma Makalesi

Kesirli Telegraf Kısmi Diferansiyel Denklemin Varyasyonel İterasyon Metoduyla Çözümü

Araştırma Makalesi

Derin Öğrenme Temelli Nesne Tespiti Algoritmaları Kullanılarak Kişiye Özgü Reklam Sunulması

Araştırma Makalesi

Novel oxadiazole- and triazole-based calixarene derivatives: synthesis and extraction properties

Araştırma Makalesi

Investigating the periodicities of the Turkish food inflation with considering the subgroups

Araştırma Makalesi

Hız Kesici Tümseklerin Toplu Taşıma Araçları Üzerindeki Etkileri

Araştırma Makalesi

A Study On Convolutions In Weighted Lorentz Spaces Using Steklov Means

Atıflar

Creative Commons