BibTex RIS Cite

Üç Aşamalı Bir Testle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti

Year 2009, Volume: 4 Issue: 1, 72 - 79, 01.03.2009

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarını saptamaktır. 2006/2007 öğretim yılında güz döneminde gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini, Bayburt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Birinci Sınıfa devam etmekte olan toplam 122 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin basit elektrik devreleri hakkındaki kavram yanılgılarını eksik bilgiden, hatadan ve tahminden ayırt edebilecek üç aşamalı açık uçlu sorular kullanılmıştır. Veriler, Peşman tarafından 2005 yılında geliştirilen "Basit Elektrik Devreleri Tanı Testi" yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada öğrencilerin, çok sayıda kavram yanılgısına sahip oldukları saptanmıştır.

References

 • Algan, E. C. (2006). Özel Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterlilikleri Ve Derslerinde Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayas, A. ve Sağlam, M. (1998). İlk Öğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Temel Kimya Kavramlarını Anlama seviyesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu, Eylül, K.T.Ü Trabzon.
 • Çıldır, I. ve Şen, A.İ. (2006). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram Haritalarıyla Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 92-101.
 • Eryılmaz, A. ve Sürmeli, E.(2002). Üç-Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi. V. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kuru, İ. ve Güneş, B.(2005). Lise 2. sınıf öğrencilerinin kuvvet konusundaki kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 1-17
 • Kutluay Y. (2005). 11. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Optik Hakkındaki Kavram Yanılgılarını Ölçen Üç Aşamalı Test Geliştirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Lee, Y. ve Law, N. ( 200 1). Explorations In Promoting Conceptual Change In Elektrical Concepts Via Ontological Category Shift. International Journal Science Education, 23(2),111-149.
 • Özkul, E., Girginer, N. (2001). Uzaktan Eğitimde Teknoloji ve Etkinlik. I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum Bildirisi Özeti.
 • Peşman, H. (2005). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri İle İlgili Kavram Yanılgılarını Ölçmek Amacıyla Üç Basamaklı Bir Testin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Sencar, S. ve Eryılmaz, A. (2002). Cinsiyetin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Devreleri Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Farklı Alt Kategorilerine Etkisi, V. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi - Özetler, p. 128.
 • Sencar, S. ve Eryılmaz, A. (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları (Poster), V. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi – Özetler.
 • Sencar, S. ve Eryılmaz, A. (2002). Öğrencilerin Elektrik Devreleri İle İlgili Kavram Yanılgılarında Görülen Cinsiyet Farklılıklarının Nedenleri, V. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi – Özetler.
 • Sencar, S., Yılmaz, E.E., and Eryılmaz, A. (2001). High School Students’ Misconceptions about Simple Electric Circuits. Hacettepe Journal of Education, 21,113 – 120.

Determination of Prospective Science Teachers’ Misconceptions of Simple Electric Circuits Issue with Three- Stage Test

Year 2009, Volume: 4 Issue: 1, 72 - 79, 01.03.2009

Abstract

The purpose of this study was to determine university students’ misconceptions of simple electric circuits. The sample of the research implemented in fall semester in 2006-2007 educational year consisted of total 122 science teacher training students in Bayburt Education Faculty, Bayburt university. In the research, three-stage test distinguishing misconceptions from inadequate knowledge, mistakes and presumptions was used. In the study, the data was collected through the “Simple Electric Circuit Diagnostic Test” originally developed by Peşman (2005). It was found in this research that students had many misconceptions.

References

 • Algan, E. C. (2006). Özel Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterlilikleri Ve Derslerinde Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayas, A. ve Sağlam, M. (1998). İlk Öğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Temel Kimya Kavramlarını Anlama seviyesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu, Eylül, K.T.Ü Trabzon.
 • Çıldır, I. ve Şen, A.İ. (2006). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram Haritalarıyla Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 92-101.
 • Eryılmaz, A. ve Sürmeli, E.(2002). Üç-Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi. V. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kuru, İ. ve Güneş, B.(2005). Lise 2. sınıf öğrencilerinin kuvvet konusundaki kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 1-17
 • Kutluay Y. (2005). 11. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Optik Hakkındaki Kavram Yanılgılarını Ölçen Üç Aşamalı Test Geliştirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Lee, Y. ve Law, N. ( 200 1). Explorations In Promoting Conceptual Change In Elektrical Concepts Via Ontological Category Shift. International Journal Science Education, 23(2),111-149.
 • Özkul, E., Girginer, N. (2001). Uzaktan Eğitimde Teknoloji ve Etkinlik. I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum Bildirisi Özeti.
 • Peşman, H. (2005). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri İle İlgili Kavram Yanılgılarını Ölçmek Amacıyla Üç Basamaklı Bir Testin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Sencar, S. ve Eryılmaz, A. (2002). Cinsiyetin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Devreleri Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Farklı Alt Kategorilerine Etkisi, V. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi - Özetler, p. 128.
 • Sencar, S. ve Eryılmaz, A. (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları (Poster), V. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi – Özetler.
 • Sencar, S. ve Eryılmaz, A. (2002). Öğrencilerin Elektrik Devreleri İle İlgili Kavram Yanılgılarında Görülen Cinsiyet Farklılıklarının Nedenleri, V. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi – Özetler.
 • Sencar, S., Yılmaz, E.E., and Eryılmaz, A. (2001). High School Students’ Misconceptions about Simple Electric Circuits. Hacettepe Journal of Education, 21,113 – 120.
There are 13 citations in total.

Details

Other ID JA55DJ47UN
Journal Section Research Article
Authors

Sema Altun This is me

Publication Date March 1, 2009
Submission Date March 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Altun, S. (2009). Üç Aşamalı Bir Testle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 72-79.