EndNote BibTex RIS Cite

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kümeler Konusundaki Kavramsal Bilgi Düzeyleri

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 61 - 74, 01.03.2008

Abstract

Bu çalışma ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının, matematiğin temelini oluşturan kümeler konusundaki kavramsal bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ilköğretim matematik öğretmenliği anabilim dalı 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 145 öğretmen adayına üç tane açık uçlu soru içeren bir test uygulanmıştır. Verilen cevapların incelenmesi neticesinde, öğretmen adaylarının kümeler konusunda kullanılan kavramlarla ilgili kavramsal öğrenmeleri gerçekleştiremedikleri tespit edilmiştir. Özellikle tümleyen kavramı öğretmen adaylarının birçoğu tarafından idrak edilemediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca küme işlemlerini Venn şeması ile gösteriminde evrensel kümenin ihmal edilmesi öğretmen adaylarının oldukça sık tekrarladığı bir olgudur.

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kümeler Konusundaki Kavramsal Bilgi Düzeyleri

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 61 - 74, 01.03.2008

Abstract

Bu çalışma ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının, matematiğin temelini oluşturan kümeler konusundaki kavramsal bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ilköğretim matematik öğretmenliği anabilim dalı 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 145 öğretmen adayına üç tane açık uçlu soru içeren bir test uygulanmıştır. Verilen cevapların incelenmesi neticesinde, öğretmen adaylarının kümeler konusunda kullanılan kavramlarla ilgili kavramsal öğrenmeleri gerçekleştiremedikleri tespit edilmiştir. Özellikle tümleyen kavramı öğretmen adaylarının birçoğu tarafından idrak edilemediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca küme işlemlerini Venn şeması ile gösteriminde evrensel kümenin ihmal edilmesi öğretmen adaylarının oldukça sık tekrarladığı bir olgudur.

Details

Other ID JA55EA93KB
Journal Section Research Article
Authors

Halil ZEHİR This is me


Ahmet IŞIK This is me


Kıymet ZEHİR This is me

Publication Date March 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Zehir, H. , Işık, A. & Zehir, K. (2008). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kümeler Konusundaki Kavramsal Bilgi Düzeyleri . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 61-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23162/247391