PDF EndNote BibTex RIS Cite

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİSEL, MESLEKİ VE PEDAGOJİK ÖZELLİKLERİ

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 30 - 49, 01.03.2007

Abstract

Bu çalışma yabancı dil öğretmenlerinin kişisel, mesleki ve pedagojik özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Okulundaki 145 öğrenciye (60 erkek + 85 kız) geiştirdiği ve alan uzmanlarının değerlendirip yorumladığı bir anket verilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin görüşlerini analiz etmek üzere yüzdelik çalışması uygulanmıştır. Çalışmada kendine güven, iyi bir diksiyon, meslek ahlakı kurallarına göre davranmak, düzenli derslere girmek, akıcı ve anlaşılır konuşmak ve planlı ve programlı olarak öğrencinin en beğendiği konular ile ilgili olarak yabancı dil öğretmenleri için bazı öneriler geliştirilmiştir.

PERSONAL, PROFESSIONAL Al\TD PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 30 - 49, 01.03.2007

Abstract

This study aims to determine the p ersonal, professional and pedagogical characteristics of foreign language teachers. For this purpose, a questionnaire was administered to prep-school students at Hacettepe University* According to the views of the students who participated in the study, a percentage study was used in order to analyze the point of views of students. It was reported that having-self esteem, having a good diction, behaving in accordance with the professional moral principles, attending classes regularly, being fluent and accurate in speaking, and being planned and programmed were the most favored characteristics by the students. Finally, some recommendations for foreign language teachers were made.

Details

Other ID JA55FM38AD
Journal Section Research Article
Authors

Arif SARIÇOBAN This is me

Publication Date March 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Sarıçoban, A. (2007). YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİSEL, MESLEKİ VE PEDAGOJİK ÖZELLİKLERİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 30-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23170/247487