Journal Boards

EDITORIAL BOARD


INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
ULUSLARARASI EDİTÖRLER KURULU


AD-SOYAD - ÜLKE

D. Ali ARSLAN - Türkiye
Galib SAYILOV - Azerbaycan
Seyfeddin RZASOY - Azerbaycan
Zümrüd MANSİMOVA - Azerbaycan
Aynur KHUZHAKHMETOV - Bashkortostan –Başkurdistan
Rif AXMADİEV Bashkortostan – Başkurdistan
Eldar HACIYEV NABİYEVİÇ Dagestan - Dağıstan
Ali TOPÇUK - Germany
Necat KEVSEROĞLU - Irak
Hüseyin BEYOĞLU - Irak
Bekezhan A. AKHAN - Kazakistan
Muhtar MIROV - Kazakistan
Roza Zh. KURMANKULOVA - Kazakistan
Anara A. KARAGULOVA - Kazakistan
Eshiev ASYLBEK - Kirghizstan
Selim BEZERAJ - Kosovo
Moslem SARBAST - Macaristan
Abdulqodir TOSHQULOV - Özbekistan
Obidjon SOFİYEV - Özbekistan
Svetlana Petrovna ANZOROVA - Russia
Redzeb Skrijelj - Serbia
Radık GALİULLİN -Tataristan
Mehmet KARATAŞ - Türkiye

Fatih USLU - Türkiye
Kakajan Janbekov - Türkmenistan
Rahimmammet KÜRENOV - Türkmenistan


Bilim ve Danışma Kurulu

TELİF HAKKI VE YAZAR ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU -COPYRGHT and AUTHOR ETHİCAL DECLARATİON


Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir.

This Copyright Agreement Form must be signed by all authors and uploaded to the Journal system (It can be scanned and sent as an image, jpg, etc.).