BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2717-6584 | e-ISSN 2717-6584 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bengi


BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi

(BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies)

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ICI Journals Master List Database, ASOS İndeks, Acarindex, AJI AcademiC Journal Index, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU BENGİ DÜNYA YÖRÜK TÜRKMEN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi

ISSN 2717-6584 | e-ISSN 2717-6584 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bengi
Kapak Resmi


BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi

(BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies)

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ICI Journals Master List Database, ASOS İndeks, Acarindex, AJI AcademiC Journal Index, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU BENGİ DÜNYA YÖRÜK TÜRKMEN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.

Cilt 2020 - Sayı 2 - KAZAKİSTAN ÖZEL SAYISI - 14 Ağu 2020
 1. TÜRK DÜNYASI VE KAZAKİSTAN
  Sayfalar 5 - 10
  Durmuş Ali ARSLAN
 2. TÜRK DÜNYASININ KÖNÜL BAĞLARINA KONSEPTUL BAKIŞ
  Sayfalar 19 - 29
  Galib SAYILOV
 3. EPIC IMAGE OF KOBLANDY BATYR AND HIS HISTORICAL PERSONALITY
  Sayfalar 30 - 56
  Bekezhan Akhanovich AKHANOV, Abat Shamovich PANGEREYEV, Mukhtar Orynbasarovich MIROV
 4. ÖZBEKİSTAN’DA KORONAVİRÜS PANDEMİSİ DÖNEMİNDE İMTİYAZLI VERGİLERLE TARIM SEKTÖRÜNÜN TEŞVİK EDİLMESİ
  Sayfalar 57 - 66
  A.h. TAŞKULOV
 5. ВИДЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ «АДИЛЬ СУЛТАН»
  Sayfalar 67 - 87
  Omirbayev Yerzhan OMİRBAYEV YERZHAN ZHARYLKASYNOVİCH
 6. ABAY KUNANBAYEV KÜRESEL BİR ŞAİR
  Sayfalar 88 - 96
  Cevher ZAYKENOVA
 7. TÜRK DÜNYASI VE AKSAK TİMUR
  Sayfalar 97 - 115
  Zhumanazar ASAN, мұхтар МИРОВ, мұхтар МИРОВ
 8. DİYALOG VE ROL ŞEKLİNDE SOSYAL KARŞILIKLI ETKİNLİK OLARAK TOPLUM DAVRANIŞININ KORUNMASI
  Sayfalar 116 - 125
  Ermekbaeva Gulmira GABİTOVNA
 9. SOSYAL AĞLARDA ALFABETİK GRAFİKLER
  Sayfalar 126 - 141
  Gulnar ESKERMESOVA, тыныштық ЕРМЕКОВА
 10. YEDİ SAYISININ KRİTİK ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 142 - 157
  Didr RYSKULBEK, тыныштық ЕРМЕКОВА, гүлнар ЕСКЕРМЕСОВА
 11. KAZAKH VE TÜRK HALKINDA DİL MÜLKİYETİNİN ORNİTONİM DİL BİRİMLERİ
  Sayfalar 158 - 170
  кендибай ӘБІШЕВ, жұлдызай АБДУМАНАПОВА, м.о. МИРОВ
 12. LATİN ESASLI KAZAKH ALFABESİNİN YENİ BİR SÜRÜMÜ
  Sayfalar 171 - 182
  н.а. САДУАҚАС
 13. YABANCI KAZAKLARIN GÖRÜŞLERİNE KAZAKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞI
  Sayfalar 183 - 203
  тоқтабай ахмет УАЛХАНҰЛЫ
 14. GEZİLER İÇİN MALZEMELER: «TAMGALY (TANBALY) TÜRK DÖNEMİNİN PETROGLİPLERİ»
  Sayfalar 204 - 223
  карибозова айгерим САЯТБЕКОВНА
 15. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
  Sayfalar 224 - 245
  B.k. VASİC, D.g. SUMMERS, G.u. UTEMİSSOVA
 16. «ҚАЗАҚ ЕСКІ ЖАЗУ ЛЕКСИКАСЫНЫҢ СӨЗДІГІНІҢ» ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-ТИПОЛОГИЯЛЫҚ, ЖАНРЛЫҚ ЖІКТЕМЕСІ
  Sayfalar 246 - 254
  г.б. КӨБДЕНОВА
 17. СОЧИНЕНИЕ – ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
  Sayfalar 255 - 266
  с. БАЛТАБАЕВА, о.и. ЛЫГИНА, г.у. УТЕМИСОВА
 18. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНВЕТИЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
  Sayfalar 267 - 280
  уразгалиева маржан АБДЕШЕВНА, калаганова нурсулу КЫДЫРОВНА, сейткалиева нургуль ТУРЕГАЛИНВНА
 19. ЭТНОМӘДЕНИ БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ: ДӘСТҮР ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕ
  Sayfalar 281 - 289
  а.қ. ДҮЙСЕНБАЕВ, м.о. МИРОВ
 20. ТҰЛҒАНЫҢ ДЕСТРУКТИВТІ ДІНИ ҰЙЫМҒА КІРУІНЕ ӘСЕР ЕТУШІ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ (ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ)
  Sayfalar 290 - 300
  а.с. НҰРАДИНОВ, г.к. МЫРЗАКУЛОВА
 21. ПОКОЛЕНИЕ Z: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СПОСОБСТВУЕТ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ?
  Sayfalar 301 - 313
  белесова нурсулу АБДИГАППАРОВНА, нурадинов алмат САБИТОВИЧ