Yazar Rehberi

Genel Bilgiler

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi Sosyal - Kültürel Çalışmalar ve Yörük-Türkmen olgusuna dair her alanda, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile buluşturmayı hedefleyen uluslararası ve hakemli çok disiplinli bir akademik dergidir.
• BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi yılda iki kez Şubat ve Eylül aylarında yayımlanan bir dergidir.
• Yazıların dili Türkçe, İngilizce ya da Rusça olabilir.
• Makalelerde benzerlik yüzdesi kaynaklar hariç %20'den az olmalıdır.

• BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi'ne makale göndermek için DergPark sistemine kayıt olmalısınız. Kayıt için tıklayınız. Makale başvurusu DergiPark sistemi kullanılarak “Makale Gönder” sayfası üzerinden gönderilmelidir.

• Derginin yazım kurallarına uymayan yazılar için hakem süreci başlatılmaz. Özel durumlar için Editör kurulu karar alabilir. Makalenin yazım kuralları için tıklayınız.
• Klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde tüm alanlarda yapılan araştırmalar için etik kurul onayının alınmış olması gerekmektedir.

Makale gönderirken:

1- Yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanmış makalenin WORD belgesi çift taraflı kör hakemlik politikası gereği bu dosya hakemlere gönderileceğinden makale üzerinde yazarlara ait hiçbir bilgi bulunmamalıdır.

2- Çalışma için gerekli ise Etik Kurul İzin Belgesi’nin onaylı hali mutlaka sisteme pdf formatında yüklenmelidir. ULAKBİM TR DİZİN 2020 kriterleri doğrultusunda Sosyal Bilimler de dâhil olmak üzere klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde tüm alanlarda yapılan araştırmalar için etik kurul onayının alınmış olması, bu onayın makalede belirtilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir. ETİK KURUL İZNİ gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin İLK sayfanın ALTINDA yer almalıdır. Bu kapsamda; Etik kurul onayı gerektiren mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, anket ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı ve bu doğrultuda verilerin toplandığı nitel ya da nicel her türlü araştırmalar, insanların veya hayvanların deneysel ve diğer bilimsel amaçlarla kullanılması durumları, insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, kişisel verilerin korunması kanunu gereği, retrospektif çalışmalarda çalışmanın ne zaman yapıldığına bakılmaksızın etik kurul izin belgesi istenmektedir.
2020 yılı öncesi elde edilen verilerle yapılmış çalışmalarda (yöntem kısmında verilerin toplandığı tarih verilmelidir), 2020 yılı öncesi verileri toplanmış yüksek lisans/doktora çalışmalarından elde edilmiş çalışmalarda (dipnot olarak belirtilmelidir), 2020 yılı öncesi verileri toplanmış ve sunulmuş bildiri çalışmalarında (dipnot olarak belirtilmelidir), 2020 yılı öncesi dergiye gönderilen çalışmalarda ve derleme çalışmalarda etik kurul izni onayı istenmemektedir.

3- Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazar Etik Sözleşmesi Formu eksiksiz doldurup yüklenmelidir.

4- İntihal (Benzerlik) Raporunu yükleyiniz.

Last Update Time: 8/4/23, 12:21:44 AM

TELİF HAKKI VE YAZAR ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU -COPYRGHT and AUTHOR ETHİCAL DECLARATİON


Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir.

This Copyright Agreement Form must be signed by all authors and uploaded to the Journal system (It can be scanned and sent as an image, jpg, etc.).