Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.

BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies does not charge any fees during the publication process.

TELİF HAKKI VE YAZAR ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU -COPYRGHT and AUTHOR ETHİCAL DECLARATİON


Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir.

This Copyright Agreement Form must be signed by all authors and uploaded to the Journal system (It can be scanned and sent as an image, jpg, etc.).