Year 2017, Volume 1 , Issue 2, Pages 1 - 5 2017-12-29

Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması

Atakan Çağlayan [1] , Şenol Yanar [2]


Araştırmanın amacı, erkek ve kadın yüzücülerin bazı fiziksel özelliklerinin incelenerek vücut kompozisyonlarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın evrenini Düzce’de bulunan erkek ve kadın yüzücüler oluştururken; örneklemi ise Düzce’de tesadüfi yöntemle seçilen 14 erkek ve 14 kadın yüzücüler oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların fiziksel özelliklerinin incelenmesi amacıyla; kan basıncı ölçümü, boy ölçümü, vücut kitle endeksi ölçümü, deri altı yağlılık oranın ölçülmesi, istirahat halinde iken kalp atım sayısının ölçümü yapılmıştır. Verilerin analizinde ve bulguların oluşturulup tablo halinde sunulmasında SPSS (17.0 versiyon) İstatistik paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin yüzde değerleri, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri alınmış değişkenler arası farklılıkları belirlemek için t-test analizi uygulanmıştır. İnceleme sonuçlarına göre, erkeklere ve bayanlara ait olan fazla değere sahip değişkenlerin cinsiyetler arası anatomik yapı farklılıklarından kaynaklandığı söylenebilir.

Spor, Cinsiyet, Yüzme, Vücut Kompozisyonu
 • [1] Ayan, V., Kavi, N. (2016). 8-14 Yaş Arası Kız Yüzücülerinin Somatotip Yapılarının ve Yatay Sıçrama Özelliğinin İncelenmesi, International Journal Of Science Culture and Sport, 4/1.
 • [2] Bozdoğan A. (2006). Yüzme, Morpa Yayınları, s:20-21, İstanbul.
 • [3] Gökhan, İ., Kürkçü, R., Devecioğlu, S., Aysan, H., (2011), “Yüzme Egzersizinin Solunum Fonksiyonları, Kan Basıncı ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi” Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi 2 (1): 35-41 Journal of Clinical and Experimental Investigations.
 • [4] Juricskay Z, Mezey B. (2007). Effect Of Regular Training On The Anthropometric Parameters İn Swimmer Children, Hungary.
 • [5] Olaru AM. (1994). Sportif Yüzme; Teknik, Taktik, Antrenörlük Bilgisi, s:10-11, Adana.
 • [6] Tamer, K. (2000), Sporda fiziksel-fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi, Bağırgan Yayımevi, Ankara.
 • [7] Yapıcı, A., Kavruk H., Çelik, E. (2017). Yüzücülerde Eşik Dayanıklılık Antrenmanı (End-2) Sonucunda Oluşan Dehidrasyonun Performans Üzerine Etkileri ve Vücut Hidrasyon Düzeyinin İncelenmesi, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 372-381.
 • [8] Yapıcı, A., Öznalbant, M. (2016). The Relationship between short distance swimming performance and repeated sprint ability in swimmers. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2 (5), 98-108.
 • [9] Yapıcı, A. Cengiz, C. (2015). The Relationship Between Lower Extremity Wingate Anaerobic Test (WAnT) and 50m Freestyle Swimming Performance, International Journal of Science Culture and Sport, (3), 44-54.
 • [10] Yılmaz, A., Şentürk, U., Ramazanoğlu, F., (2014). “Bedensel Engellilerde Spor Konulu Araştırmaların İçerik Analizi” Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi Issn: 1306-4371 Cilt:9 Sayı:1-2.
 • [11] http:// www.alternatifsporlar.net/yüzme_katki_fayda.asp, Erişim:23–11–2014.
Subjects Sport Sciences
Journal Section Cilt 1 Sayı 2
Authors

Author: Atakan Çağlayan (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Şenol Yanar
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { besbid372663, journal = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-5447}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kilis}, publisher = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {1 - 5}, doi = {}, title = {Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Çağlayan, Atakan and Yanar, Şenol} }
APA Çağlayan, A , Yanar, Ş . (2017). Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/besbid/issue/33587/372663
MLA Çağlayan, A , Yanar, Ş . "Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (2017 ): 1-5 <https://dergipark.org.tr/en/pub/besbid/issue/33587/372663>
Chicago Çağlayan, A , Yanar, Ş . "Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (2017 ): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması AU - Atakan Çağlayan , Şenol Yanar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 1 IS - 2 SN - 2667-5447- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması %A Atakan Çağlayan , Şenol Yanar %T Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması %D 2017 %J Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 2667-5447- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Çağlayan, Atakan , Yanar, Şenol . "Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 / 2 (December 2017): 1-5 .
AMA Çağlayan A , Yanar Ş . Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 1(2): 1-5.
Vancouver Çağlayan A , Yanar Ş . Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 1(2): 5-1.