Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 36 - 44 2019-07-24

Elit Kadın Futbolcuların Oyun Pozisyonlarına Göre Denge Performansı ve Görsel Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması

Nuri Muhammet ÇELİK [1]


Bu çalışmanın amacı elit kadın futbolcuların oyun pozisyonlarına göre denge performansı ve görsel reaksiyon zamanlarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören, yaş ortalamaları 20, boy ortalamaları 165 cm, vücut ağırlıkları 58 kg olan 6 defans, 3 kaleci, 6 orta saha ve 3 hücum olmak üzere 18 elit kadın futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan elit kadın futbolculara müsabaka dönemi sezon ortası antrenmanlara başlamadan önce ve başladıktan 2 ay sonra flamingo denge testi ve görsel reaksiyon zamanı testi uygulanmıştır. Test sonuçlarının ortalaması arasındaki farkların belirlenebilmesi için sample paşred t-testi uygulanmıştır. SPSS 22.00 paket programında yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Analizler sonucunda, kalecilerin ve hücum oyuncularının değerlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilirken, defans ve orta saha oyuncularında anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir. Sonuç olarak; elit kadın futbolcularının oyun pozisyonuna göre denge performansı ve görsel reaksiyon zamanı ön test – son test ölçümleri arasında oyun pozisyonlarına göre anlamlı değişikliklerin olabileceği belirlenmiştir. Uygulanan antrenman içerikleri arasındaki farkın veya kişisel farklılıkların bu durumu ortaya çıkardığı düşünülmektedir. 

Oyun pozisyonu, Denge, Görsel Reaksiyon zamanı, Kadın futbol Antrenman
 • Aracı, H. (2005). Genç Sporcu Eğitimi ve Kültürü Futbol Ankara: Can İlayda Ofset
 • Ateş, B. Çetin, E. Yarım, İ. (2017) Kadın sporcularda denge yeteneği ve denge antrenmanları. Gaziantep Üniversitesi Spor Bil Der, 2(2):66-79.
 • Aksoyak H, Süer C, Yılmaz A, Can Y.(2005) Farklı dallardaki sporcuların sakkadik göz hareketi verilerinin Karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.1: 1-5.
 • Boyar H. (2013). Futbol Branşına Katılan 9-14 Yaş Grubu Erkek Çocuklarının Işık Reaksiyon Zamanlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi Konya.
 • Can, B. (2007) Bayan voleybolcularda denge antrenmanlarının yorgunluk ortamında propriosepsiyon duyusuna etkisi.Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Duvan A, Toros T, Şenel Ö.(2010) Maksimal Yüklenme Yoğunluğunun Elit Türk Eskrimcilerin Görsel Reaksiyon zamanları üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 3.
 • Erzurumlu A.(1999) Orta Ve Yükseköğretim Düzeyinde Kız Ve Erkek Sporcularda Optik Reaksiyon Zamanlarının Spor Branşlarına Göre Karşılaştırılması, Yüksek Lisans, Erzurum.
 • Foss K.D.B., Myer G.D., Hewett T.E. (2014). Epidemiology of basketball, soccer, and volleyball injuries in Middle school female athletes. The Physician and Sportsmedicine. 42(2): 146-53
 • Galeano, D, Brunetti F, Torricelli D, Piazza S, Pons JL.(2014). A tool for balance control training using muscle synergies and multimodal interfaces. Biomed Res Int. 10.1155/2014/565370.
 • Goncalves DFF, Ricci NA, Coimbra AMV. (2009) Functional balance among older adults from the community. RevBras Fisioter.13(4):316- 23.
 • Günay, M. Yüce, İ.A. (2001). Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri.(İkinci Baskı) Gazi Kitabevi: Ankara
 • Grigore Ve ark.(2012). Characteristic Of İnstrumental Movements Eye Hand Coordination İn Sports. Procedia Social and Behavioral Sciences 33, 193-7.
 • Howe TE, Rochester L, Jackson A, Banks PM, Blair VA.(2007) Exercise for improving balance in older people. Cochrane Database Syst Rev,17(4):CD004963.
 • Hewett T.E., Torg J.S., Boden B.P. (2009). Video analysis of trunk and knee motion during non-contact anterior cruciate ligament injury in female athletes: lateral 75 trunk and knee abduction motion are combine components of the injury mechanism. Br J Sports Med. 43(6):417- 22.
 • İnal, A.İ., (2004). Futbolda Eğitim Öğretim Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kaya Y, (2016).Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi.Cilt1,Sayı2, Aralık.
 • Kabakçı AC., (2009) Elit Düzeydeki Erkek Hentbol, Futbol ve Buz Hokeyi Takımı Kalecilerinin Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Köksaldı E. (2002). “Skor Yöneticiliği”, Milliyet Gazetesi, 26 Eylül: İstanbul
 • Marancı B., (1999) Ankara İli I.Amatör Ligde Mücadele Eden Futbol Kalecileri İle Diğer Mevkilerde Bulunan Oyuncuların Motorik Özellikleri, Reaksiyon Zamanları ve Vücut Yağ Yüzdelerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yükseklisans Tezi.
 • Matthews M.J., Matthews H., Yusuf M., Doyle C. (2016). Traditional Martial Arts Training Enhances Balance and Neuromuscular Control in Female Modern Martial Artists. J Yoga Phys Ther. 6(228): 2-5.
 • Mahesh k. ve ark. (2013).A Comparative Study of Reaction Time in Tennis Players and Healthy Controls. Amerika.
 • McKeon PO, Ingersoll CD, Kerrigan DC, Saliba E, Bennett BC, Hertel J.(2008). Balance training improves function and postural control in those with chronic ankle instability. Med Sci Sports Exerc, 40(10): 1810-19.
 • Önver, M.(2002). Dünyada ve Türkiye’de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Türkiye’de Kadın Futbolunun Psiko Sosyal Boyutu, (Yüksek Lisans Tezi) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Kütahya.
 • Pappas E., Hagins M., Sheikhzadeh A., Nordin M., Rose D. (2007). Biomechanical differences between unilateral and bilateral landings from a jump: gender differences. Clin J Sport Med. 17(4): 263-8.
 • Salci Y. Kentel B.B., Heycan C., Akin S., Korkusuz F. (2004). Comparison of landing maneuvers between male and female college volleyball players. Clin Biomech (Bristol, Avon). 19(6): 622-8.
 • Thomas, R, A. Mark W. (2003). Science And Soccer Rutledge: London and New York.
 • Yıldırım i, Karagöz, Ş, Ocak Y.(2011) 8-10 Yaş Kız çocuklarında 12 Haftalık Tenis Antrenmanlarının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanına Etkisinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 3.
 • Woollacott, MH, Shumway-Cook, A. ve Nashner, LM (1986) Duyusal organizasyon ve kas koordinasyonunda yaşlanma ve duruş kontrolü değişiklikleri. Uluslararası Yaşlanma ve İnsan Gelişimi Dergisi, 23, 97-114
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: Nuri Muhammet ÇELİK (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 24, 2019

APA Çelik, N . (2019). Elit Kadın Futbolcuların Oyun Pozisyonlarına Göre Denge Performansı ve Görsel Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 36-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/besbid/issue/47294/582728