e-ISSN: 1308-3937
Founded: 2006
Period: Biannually
Publisher: İbrahim Güran YUMUŞAK
Cover Image
       

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (BEYDER), 2006’dan itibaren yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi öncelikle Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Yönetimi olmak üzere ekonomi, işletme ve ilgili diğer alanlardaki orijinal makaleleri yayımlamaktadır. BEYDER’e gönderilen makaleler herhangi bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Editörlükçe ön incelemesi yapılan makaleler, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Editörlük dergiye gönderilen makalelerin yayınlanmasını garanti ve makalelerde yer alan görüşlerin bilimsel, idari ve mali sorumluluğunu kabul etmez. Editörlük gerekli gördüğünde intihal denetimi yapabilir. Dergi hakkında geniş bilgiler www.beykon.org adresinde yer almaktadır.