Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume 8, Issue 2, 328 - 340, 31.12.2020
https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340

Abstract

References

 • Ammons, D. (2014). Municipal Benchmarks: Assessing Local Perfomance and Establishing Community Standards.
 • Anderson, JR. (1976). A Land Use and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensor Data.
 • Baz, I., Abdurrahman G., ve S. N. Er. (2009). Development and Application of GIS-Based Analysis/Synthesis Modeling Techniques for Urban Planning of Istanbul Metropolitan Area. Advances in Engineering Software 40(2): 128–40.
 • Cakir, G., Ün, C., Baskent, E. Z., Köse, S., Sivrikaya, F., ve Keleş, S. (2008). Evaluating urbanization, fragmentation and land use/land cover change pattern in Istanbul city, Turkey from 1971 to 2002. Land Degradation & Development, 19(6), 663-675.
 • Çakmak, E., Önden, İ., Acar, A. Z., & Eldemir, F. (2020). Analyzing the location of city logistics centers in Istanbul by integrating Geographic Information Systems with Binary Particle Swarm Optimization algorithm. Case Studies on Transport Policy.
 • Demetsky, M J, ve BBM Lin. (1982). Bus stop location and design. Transportation Engineering Journal of ASCE, 108(4), 313-327.
 • Diaz, R. (2004). Characteristics of Bus Rapid Transit for Decision-Making.
 • Geymen, A., ve I. Baz. (2007). Monitoring Urban Growth and Detecting Land-Cover Changes on the Istanbul Metropolitan Area. Environmental Monitoring and Assessment 136(1–3): 449–59.
 • Goksel, C. (1998). Monitoring of a Water Basin Area in Istanbul Using Remote Sensing Data. Water Science and Technology 38(11): 209–16.
 • Kara, F., ve Karatepe A., (2012). Uzaktan Algılama Teknolojileri Ile Beykoz Ilçesi (1986-2011) Arazi Kullanımı Değişim Analizi.
 • Murray, A. T. (2001). Strategic Analysis of Public Transport Coverage. Socio-Economic Planning Sciences 35(3): 175–88.
 • Önden, İ., Çancı, M., Çakmak, E., Gürel, Ö., ve Tuzla, H. (2015). İstanbul’da Deniz Ulaşımının Geleceğinin Değerlendirilmesi. Istanbul.
 • Önden, İ., Fahrettin E., ve Çancı M., (2014). Clustering Logistics Facilities in a Metropolitan Area via a Hot-Spot Analysis. Journal of Business Research-Türk2 6(4). Rodrigue, J., Claude C., ve Slack B., (2013). The Geography of Transport Systems. Routledge.
 • TerraSAR-X, (2016). TerraSAR-X-Bild Des Monats: Istanbul - ‘Flächenfraß’ Einer Metropole.
 • Tomtom. (2018). Tomtom 2018 Traffic Index. https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/istanbul-traffic#statistics (March 27, 2019).
 • TUIK - Turkish Statistical Institute. (2013). Tourism Statistics Revised Results.
 • TUIK - Turkish Statistical Institute. (2017). Population Size of the Districts at the Study Area. The Results of Address Based Population Registration System.
 • TUSSIDE. (2016). Common Intellectual Platform (OAP) Workshop Approach. http://tusside.tubitak.gov.tr/tr/yontemlerimiz/Calistay-Yonetimi-OAP.
 • TÜSSİDE. (2015). İstanbul Esnek Ulaşım Modeli Projesi. Gebze-Kocaeli.
 • TÜSSİDE, (2016). İETT Toplu Taşıma Odaklı İstanbul Trafik Planlaması Projesi - Lastikli Ulaşım Olanaklarının (Ulaşım Envanterinin) Ortaya Konulması Raporu. Gebze-Kocaeli.
 • USA Transportation. (2011). Federal Transit Administration Characteristics of Bus Rapid Transit for Decision Making.
 • Yılmaz, R., ve Yılmaz R., (2010). Monitoring Land Use/Land Cover Changes Using CORINE Land Cover Data: A Case Study of Silivri Coastal Zone in Metropolitan Istanbul. Environ Monit Assess 165: 603–15.

İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER

Year 2020, Volume 8, Issue 2, 328 - 340, 31.12.2020
https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340

Abstract

Halihazırda Avrupa’nın ve Türkiye’nin en kalabalık metropolü olan İstanbul’un nüfusu artış eğilimindedir. Bu artış genç nüfus ile de birleşince ulaşım ile ilgili talep nüfus artışından da yüksek olarak gözlemlenmektedir. Çalışma kapsamında nüfus artışı ile toplu ulaşım arasındaki bağlantı nedeni özelinde çeşitli araştırma sorunsallarına yanıtlar aranmıştır. İlk değerlendirilen araştırma sorunsalı İstanbul’un arazi kullanımının hangi bölgelerde artışının yoğunlaştığı ve bu değişimin ilçe merkezlerini (ilçe nüfus öbeği merkezleri) değiştirip değiştirmediğidir. İkinci araştırma sorunsalı mevcut metro hatlarının ve gelecek projelerin mevcut nüfusa hizmet sunma oranlarının ne olduğu ve nasıl değişeceğidir. Üçüncü sorunsalı ise raylı sistem hizmeti ve gelecek projelerinin şehirdeki toplu ulaşım talebini hangi oranda kapsayabildiği ve gelecekte hangi oranda kapsayabileceğinin analizidir. Cevabı aranan yanıtlarda İstanbul yapı verisine ait vektör veriler ve İstanbul’daki toplu ulaşımdaki akıllı kart verileri kullanılmıştır. Çalışma kapsamında veri setleri sayısallaştırılmıştır. Analiz sonuçları göstermiştir ki, İstanbul’da belirli bölgelerde yapı yoğunluğu artmış olmakla birlikte ilçe merkezleri belirgin oranda değişmemiştir. Raylı sistem projeleri ile nüfus kapsama oranı mevcut hatlar ile %42 iken tüm projeler tamamlandığında %87’ye, yolculukların %79,7’si kapsanırken, projeler tamamlandığında %97,5’e ulaşacaktır.

References

 • Ammons, D. (2014). Municipal Benchmarks: Assessing Local Perfomance and Establishing Community Standards.
 • Anderson, JR. (1976). A Land Use and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensor Data.
 • Baz, I., Abdurrahman G., ve S. N. Er. (2009). Development and Application of GIS-Based Analysis/Synthesis Modeling Techniques for Urban Planning of Istanbul Metropolitan Area. Advances in Engineering Software 40(2): 128–40.
 • Cakir, G., Ün, C., Baskent, E. Z., Köse, S., Sivrikaya, F., ve Keleş, S. (2008). Evaluating urbanization, fragmentation and land use/land cover change pattern in Istanbul city, Turkey from 1971 to 2002. Land Degradation & Development, 19(6), 663-675.
 • Çakmak, E., Önden, İ., Acar, A. Z., & Eldemir, F. (2020). Analyzing the location of city logistics centers in Istanbul by integrating Geographic Information Systems with Binary Particle Swarm Optimization algorithm. Case Studies on Transport Policy.
 • Demetsky, M J, ve BBM Lin. (1982). Bus stop location and design. Transportation Engineering Journal of ASCE, 108(4), 313-327.
 • Diaz, R. (2004). Characteristics of Bus Rapid Transit for Decision-Making.
 • Geymen, A., ve I. Baz. (2007). Monitoring Urban Growth and Detecting Land-Cover Changes on the Istanbul Metropolitan Area. Environmental Monitoring and Assessment 136(1–3): 449–59.
 • Goksel, C. (1998). Monitoring of a Water Basin Area in Istanbul Using Remote Sensing Data. Water Science and Technology 38(11): 209–16.
 • Kara, F., ve Karatepe A., (2012). Uzaktan Algılama Teknolojileri Ile Beykoz Ilçesi (1986-2011) Arazi Kullanımı Değişim Analizi.
 • Murray, A. T. (2001). Strategic Analysis of Public Transport Coverage. Socio-Economic Planning Sciences 35(3): 175–88.
 • Önden, İ., Çancı, M., Çakmak, E., Gürel, Ö., ve Tuzla, H. (2015). İstanbul’da Deniz Ulaşımının Geleceğinin Değerlendirilmesi. Istanbul.
 • Önden, İ., Fahrettin E., ve Çancı M., (2014). Clustering Logistics Facilities in a Metropolitan Area via a Hot-Spot Analysis. Journal of Business Research-Türk2 6(4). Rodrigue, J., Claude C., ve Slack B., (2013). The Geography of Transport Systems. Routledge.
 • TerraSAR-X, (2016). TerraSAR-X-Bild Des Monats: Istanbul - ‘Flächenfraß’ Einer Metropole.
 • Tomtom. (2018). Tomtom 2018 Traffic Index. https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/istanbul-traffic#statistics (March 27, 2019).
 • TUIK - Turkish Statistical Institute. (2013). Tourism Statistics Revised Results.
 • TUIK - Turkish Statistical Institute. (2017). Population Size of the Districts at the Study Area. The Results of Address Based Population Registration System.
 • TUSSIDE. (2016). Common Intellectual Platform (OAP) Workshop Approach. http://tusside.tubitak.gov.tr/tr/yontemlerimiz/Calistay-Yonetimi-OAP.
 • TÜSSİDE. (2015). İstanbul Esnek Ulaşım Modeli Projesi. Gebze-Kocaeli.
 • TÜSSİDE, (2016). İETT Toplu Taşıma Odaklı İstanbul Trafik Planlaması Projesi - Lastikli Ulaşım Olanaklarının (Ulaşım Envanterinin) Ortaya Konulması Raporu. Gebze-Kocaeli.
 • USA Transportation. (2011). Federal Transit Administration Characteristics of Bus Rapid Transit for Decision Making.
 • Yılmaz, R., ve Yılmaz R., (2010). Monitoring Land Use/Land Cover Changes Using CORINE Land Cover Data: A Case Study of Silivri Coastal Zone in Metropolitan Istanbul. Environ Monit Assess 165: 603–15.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

İsmail ÖNDEN This is me
TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
0000-0003-2807-9454
Türkiye


Emre ÇAKMAK>
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3406-3144
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { beykozad856289, journal = {Beykoz Akademi Dergisi}, eissn = {2651-5393}, address = {Beykoz Üniversitesi Vatan Cad. No: 69 Kavacık-Beykoz / İstanbul 34805}, publisher = {Beykoz University}, year = {2020}, volume = {8}, number = {2}, pages = {328 - 340}, doi = {10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340}, title = {İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER}, key = {cite}, author = {Önden, İsmail and Çakmak, Emre} }
APA Önden, İ. & Çakmak, E. (2020). İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER . Beykoz Akademi Dergisi , 8 (2) , 328-340 . DOI: 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340
MLA Önden, İ. , Çakmak, E. "İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER" . Beykoz Akademi Dergisi 8 (2020 ): 328-340 <https://dergipark.org.tr/en/pub/beykozad/issue/59633/856289>
Chicago Önden, İ. , Çakmak, E. "İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER". Beykoz Akademi Dergisi 8 (2020 ): 328-340
RIS TY - JOUR T1 - İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER AU - İsmailÖnden, EmreÇakmak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340 DO - 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340 T2 - Beykoz Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 340 VL - 8 IS - 2 SN - -2651-5393 M3 - doi: 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340 UR - https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Beykoz Akademi Dergisi İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER %A İsmail Önden , Emre Çakmak %T İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER %D 2020 %J Beykoz Akademi Dergisi %P -2651-5393 %V 8 %N 2 %R doi: 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340 %U 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340
ISNAD Önden, İsmail , Çakmak, Emre . "İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER". Beykoz Akademi Dergisi 8 / 2 (December 2020): 328-340 . https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340
AMA Önden İ. , Çakmak E. İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER. Beykoz Akademi Dergisi. 2020; 8(2): 328-340.
Vancouver Önden İ. , Çakmak E. İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER. Beykoz Akademi Dergisi. 2020; 8(2): 328-340.
IEEE İ. Önden and E. Çakmak , "İSTANBUL’UN ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİ VE METRO AĞI KAPSAMA ALANLARINA YÖNELİK MEKANSAL ANALİZLER", Beykoz Akademi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 328-340, Dec. 2020, doi:10.14514/byk.m.26515393.2020.8/2.328-340