Beykoz Akademi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2651-5393 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Beykoz Üniversitesi | http://beykozakademi.beykoz.edu.tr/


Beykoz Akademi Dergisi

Beykoz Akademi Dergisi 2013 yılından beri yayın hayatını sürdüren, 2018 Aralık sayısı itibariyle basılı yayından elektronik yayına geçme kararı alarak yoluna devam eden, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, sosyal bilimler alanında nitelik araştırmalar yayınlanmayı hedefleyen, Ulakbim TR Dizin alan endeksi veri tabanında taranmakta olan bir dergidir.

Beykoz Akademi Dergisi

e-ISSN 2651-5393 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Beykoz Üniversitesi | http://beykozakademi.beykoz.edu.tr/
Cover Image


Beykoz Akademi Dergisi

Beykoz Akademi Dergisi 2013 yılından beri yayın hayatını sürdüren, 2018 Aralık sayısı itibariyle basılı yayından elektronik yayına geçme kararı alarak yoluna devam eden, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, sosyal bilimler alanında nitelik araştırmalar yayınlanmayı hedefleyen, Ulakbim TR Dizin alan endeksi veri tabanında taranmakta olan bir dergidir.

Volume 7 - Issue 1 - Jul 2019
 1. NOMOFOBİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
  Pages 75 - 88
  Ebru ÖZGÜR GÜLER, Dilek Veysikarani
 2. BRICS ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE’NİN PERFORMANS VE POTANSİYEL KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1 - 35
  TURGAY BATTAL, ERCAN AKAN
 3. TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TERCİH ETME UNSURLARININ İLİŞKİYİ SÜRDÜRME İSTEKLERİNE VE SADAKATE ETKİSİ: CAPACITY VE CAROUSEL ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖRNEKLERİ
  Pages 36 - 61
  N. OZAN BAKIR
 4. TARIMSAL ÜRÜN FİYAT ARTIŞLARININ TÜRKİYE TARIMININ YAPISAL SORUNLARINA DAİR GÖSTERDİKLERİ
  Pages 62 - 74
  NEVZAT EVRİM ÖNAL
 5. TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ VE ÜLKE MENŞEİ ETKİSİNİN YABANCI MARKALI ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 89 - 122
  Sibel Aydoğan
 6. BİST KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ HİBRİD ÇKKV YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 123 - 152
  Mustafa Çanakçıoğlu
 7. MARKA FAYDASININ MARKA TUTUMU VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Pages 153 - 167
  Erkan Yıldız
 8. GÖRSEL DİL ve DÜNYA İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN MODERNİZMİN ELEŞTİRİSİ
  Pages 168 - 179
  Hale Torun
 9. TURKEY AND FREEDOM OF EXPRESSION IN THE LIGHT OF ECHR JUDGMENTS
  Pages 180 - 203
  Ferzan Durul
 10. YENİLİKÇİLİK VE RİSK ALGISI DÜZEYLERİNE GÖRE KULLANICILARIN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞLERİNDE WEBSİTESİ MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HEPSİBURADA ÖRNEĞİ
  Pages 204 - 235
  Çağlar Karakurt, Oylum Korkut Altuna
Indexes and Platforms