e-ISSN: 2651-5393
Founded: 2013
Period: Biannually
Publisher: Beykoz University
Cover Image
       

Beykoz Akademi Dergisi


Beykoz Akademi Dergisi, 2013 yılından beri yayın hayatını sürdüren hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimiz, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.
Beykoz Akademi Dergisi başta işletme, lojistik, iktisat, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve psikoloji olmak üzere sosyal, beşeri ve idari bilimler alanında nitelikli araştırma makalelerine yer vermektedir.
Dergimiz Ulakbim TR Dizin alan endeksi veri tabanında taranmakta olan ve açık yayın politikası izleyen bir dergidir. 
Dergimize sadece Dergipark sistemi üzerinden makale kabul edilmektedir.

2022 - Volume: 10 Issue: 1

Research Article

4. A META-ANALYTIC REVIEW ON ANTECEDENTS OF GREEN PRODUCT PURCHASE INTENTION: AN EXTENDED TPB APPROACH

Research Article

5. YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİNİN SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİ’NDE KULLANIMI

Research Article

7. GİG EKONOMİDE PSİKOSOSYAL RİSKLER “NİTEL BİR ANALİZ”