Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-1761 | e-ISSN 2645-9051 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Değişim Yayınları | http://www.degisimkitap.com/


Yirmi yıla yakın bir süredir yayımlanan Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, hakemli bir dergi olup sosyal bilimlerin bir çok alanını kapsamaktadır. Makaleler iki kör hakem tarafından değerlendirilmektedir. Teorik, tarihsel ve politika odaklı yazılara ağırlık veren dergide şu alanlardaki yazılar yayımlanmaktadır: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Politik Ekonomi. Bilgi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanmakta ve makalelerin yanı sıra kitap eleştirisi bölümü de bulunmaktadır.

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1761 | e-ISSN 2645-9051 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Değişim Yayınları | http://www.degisimkitap.com/
Cover Image


Yirmi yıla yakın bir süredir yayımlanan Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, hakemli bir dergi olup sosyal bilimlerin bir çok alanını kapsamaktadır. Makaleler iki kör hakem tarafından değerlendirilmektedir. Teorik, tarihsel ve politika odaklı yazılara ağırlık veren dergide şu alanlardaki yazılar yayımlanmaktadır: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Politik Ekonomi. Bilgi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanmakta ve makalelerin yanı sıra kitap eleştirisi bölümü de bulunmaktadır.