Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

bilig'de makale değerlendirme ve yayın aşamasında yazardan hiçbir şekilde ücret alınmaz. Yazara da telif ücreti ödenmez.

Ahmet Yesevi University Board of Trustees