ISSN: 1301-0549
Founded: 1996
Period: Quarterly
Publisher: Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University
Cover Image
       

Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu konularda çözüm önerileri getirmek amacıyla yayın hayatına başlayan bilig günümüzde uluslararası statü kazanmış bir sosyal bilimler dergisidir. Burada “Türk dünyası” kavramı, Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabilir. Yayımlanmış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

2021 - Issue: 99

Research Article

1. 21. Yüzyıl Becerileri Çerçevesinden Türk Atasözlerine Bir Bakış

Research Article

2. National Polar Research as a Manifestation of Turkey’s Soft Power

Research Article

9. Concept of “Mankurtism” as a Social Problem in Television Discourse of Kazakhstan

Ahmet Yesevi University Board of Trustees