Bilig
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1301-0549 | Period Quarterly | Founded: 1996 | Publisher Akhmet Yassawi University | http://bilig.yesevi.edu.tr/


Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu konularda çözüm önerileri getirmek amacıyla yayın hayatına başlayan bilig günümüzde uluslararası statü kazanmış bir sosyal bilimler dergisidir. Burada “Türk dünyası” kavramı, Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabilir. Yayımlanmış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

Bilig

ISSN 1301-0549 | Period Quarterly | Founded: 1996 | Publisher Akhmet Yassawi University | http://bilig.yesevi.edu.tr/
Cover Image


Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu konularda çözüm önerileri getirmek amacıyla yayın hayatına başlayan bilig günümüzde uluslararası statü kazanmış bir sosyal bilimler dergisidir. Burada “Türk dünyası” kavramı, Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabilir. Yayımlanmış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

Issue 98 - Jul 16, 2021
 1. G.T. Timofeyev’in Notları Çerçevesinde 20.Yüzyıl Başında Orta İdil’de Çuvaşların Etnik-Kültürel İlişkileri
  Pages 1 - 23
  Bülent BAYRAM
 2. The Theme of Relocation and Migration in Armenian Children’s Literature
  Pages 25 - 48
  Hakan DEDEOĞLU
 3. Ahundzade’de Millet Fikrinin Oluşumunun Miroslav Hroch’un yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Pages 49 - 74
  Orhan VALİYEV, Bünyamin BEZCİ
 4. Özbek Türkçesi Dilbiliminde Çağrışım Sözlüğünü Oluşturmanın Kuramsal ve “Beşik” Kelimesi Örneğinde Uygulamalı Yöntemleri
  Pages 75 - 97
  Zilola KHUDAYBERGENOVA
 5. Kautilya’nın Dış Politika Kuramı Çerçevesinde Hindistan’ın Orta Asya İle İlişkileri, 1991-2019
  Pages 99 - 122
  Süleyman ELİK, Safa USLU
 6. The Rise and Fall of Ethnic Mobilization and Sovereignty in Tatarstan: Patterns of Elite Continuity and Dominance
  Pages 123 - 146
  Deniz DİNÇ
 7. The Visit to the Ancient Cities of Turkistan Buried Under Sand
  Pages 147 - 163
  Tevfik Orçun ÖZGÜN
 8. Turkic Borrowings in the Turkish Language Reform: Past and Today
  Pages 165 - 180
  Şükrü Halûk AKALIN, Mustafa Samet KUMANLI
 9. Atasoy, Emin. Kültür Coğrafyası ve Etnocoğrafyanın Temelleri. Değişim Yayınları, 2019.
  Pages 181 - 186
  Elif ALKAR
 10. İşyar, Ömer Göksel. Dağlık Karabağ Sorunu - Birinci ve İkinci Savaşın Dinamikleri. Dora Yayıncılık, 2021.
  Pages 187 - 190
  Barış ÖZDAL
 11. İsen, Mustafa. Usûlî Dîvânı (İnceleme- Tenkitli Metin-Tıpkıbasım). TYEK Yayınları, 2020.
  Pages 191 - 196
  Bilal GÜZEL