Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Türkiye’nin ekonomik amaçlı gül (Rosa L. spp.) taksonları, sınıflandırması ve üretimi üzerine çalışmalar

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 292 - 324, 15.08.2021
https://doi.org/10.46309/biodicon.2021.954162

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin ekonomik açıdan önemli yerel güllerini belirlemek, adlandırmak, sınıflandırmak, kullanım amaçlarını ortaya koymak ve nesillerini korumaktır. Çalışma 2012-2014 yıllarında; SDÜ. Botanik Bahçesi’ne ve seraya dikilen canlı güller üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bitkisel materyalini SDÜ. Botanik Bahçesi’nde yetiştirilmekte ve sergilenmekte olan güller oluşturmaktadır. Karakterizasyon çalışmalarının metodu tarafımızdan geliştirilmiş ve GÜL Herbaryumu’nda gereçekleştirilmiştir.

References

 • Ekincialp, A., Kazankaya, A., Eyduran, E., Doğan, A. & Çelik, F. (2007). Hakkari Merkez’ inde Yetişen Kuşburnu Bitkilerinin Bazı Pomolojik Özelliklerini Etkileyen Faktörler. Paper prented at Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 04-07 Eylül, Erzurum, 1, 194-197.
 • Özçelik, H. (2013). General Appearances of Turkish roses. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Derg., 17(1), 29-42.
 • Özçelik, H., Özçelik Doğan, Ş. (2018). Meyve/Kuşburnu güllerinin (Rosa L. spp.) botanik özellikleri. Biological Diversity and Conservation, 11(1), 68-79. https://dergipark.org.tr/tr/pub/biodicon/issue/55718/761836.
 • Özçelik, H. (2010). Türkiye bahçe güllerine (Rosa L.) sistematik katkılar ve yeni kayıtlar. OT Sistematik Botanik Derg., 17 (1), 9-42.
 • Moran, İ. & Özçelik, H. (2018). Tıbbi amaçlı gül ürünlerine yeni bir katkı: Gülkani. Paper Printed at III. International Health Science and Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/Turkey, p.148-156.
 • Özçelik, H., Korkmaz, M., Özgökçe, F., Ünal, M. (2012). The diversity centers and ecological characteristics of Rosa L. (Rosaceae) taxa in Türkiye. International Research Journal of Plant Science (IRJPS), 3(10), 230-237.
 • Kazaz, S., Erbaş, S., Baydar, H. (2009). The effects of storage temperature and duration on essential oil content and composition oil rose (Rosa damascena Mill.). Turkish J. of Fields Crops, 14(2), 89-96.
 • Nilsson, Ö. (1972). Rosa L. in P.H. Davis (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 4, Edinburgh University Press.
 • Davis, P.H. (1967-1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol. 1-10, Edinburgh Univ. Press.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb., D.A. (2001). Flora Europaea, vol. 2, Rosaceae to Umbelliferae, Cambridge University Press.
 • Komarov, V.L., Shishkin, B.K., Yuzepchuk, S.V. (1971). Flora of the U.S.S.R., vol. x, Rosaceae- Rosoideae, Prunoideae. Keter Press, Jarusalem.
 • Cuizhi, G., Tseue-chih, K., Robertson, K.R. (2003). Rosa Linnaeus, Sp. Pl. 1: 491, 1753. Flora of China, vol. 9, 339-381.
 • Baytop, T. (2001). Türkiye’de eski bahçe gülleri. Kültür Bakanlığı Yayınları, No: 2593, Ankara.
 • Özçelik, H. (2018). Türkiye Güllerinin Adları ve Teknik Terimleri. Avrasya Terim Dergisi, 6 (2), 1-23. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/45151/565026.
 • Ercisli, S. (2005). Rose (Rosa spp.) germplasm resources of Turkey. Genetic Resources and Crop Evolution, 52, 787–795.
 • Özçelik, H., Özgökçe, F., Ünal, M. (2008). Türkiye’de gül (Rosa L.) taksonlarının coğrafi karakteristikleri. Paper Printed at VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 20-23 Ekim 2008, Yakındoğu Üniversitesi, KKTC, s. 43.
 • Aşur F., Alp, Ş. (2020). Landscape analysis and regain functionalıty of gülistan garden in the historic van castle. International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, 10, 57-66.
 • Özçelik Doğan, Ş., Özçelik, H. (2017). Türkiye’nin Meyve/Kuşburnu güllerinde(Rosa spp.) kimyasal bileşen analizleri. Biyoçeşitlilik ve Koruma, 10(2), 122-140. https://dergipark.org.tr/tr/pub/biodicon/issue/55724/761993
 • Roberts, A.V., Debener, T., Gudin, S. (Editors) (2003). Encyclopedia of rose science. Vol. I-IIII, Elsevier Academic Press, Spain.
 • Brumme, H., Gladis, T. (2013). Die gattung Rosa L. wildrosen im Europa-rosarium Sangerhausen, Niedersachsen.
 • Boissier, E. (1863). Flora Orientalis. Suppl. Vol. 1, Lugduni.
 • Gül, A., Ayter, F. & Fakir, H. (2006). Gül Taksonlarının (Rosa L. spp.) Peyzaj Amaçlı Bitkisel Tasarımda Kullanım Olanakları. Paper Printed at 3. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir.
 • Hegi, G. (1923). Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Vol. 4, Issue 2), J. F. Lehmanns, München.
 • Heywood, V.H. (1993). Flowering plants of the world. Oxford University Press, New York.
 • Mandenova, I. A. (1970). A revision of Rosa in Turkey. Notes R.B.G. Edinburgh, 30, 327–340.
 • Miller, P. (1768). The Gardeners Dictionary (Eighth Edition), London.
 • Şahin, H. (2007). Cami’ü’l-Fürs örneğinde xvı. yüzyıl bitki isimleri. Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları. 2(2), 57-119.
 • Clausen, R.T. (1941). On the use of the terms “subspecies” and “variety”. Rhodora, 43(509), 157-167.
 • Işık, O., Kocamaz, C. (1992). Kuşburnu Üretiminin Önemi ve Vegetatif Yolla Çoğaltma Olanakları. Paper Printed at Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1, 285-289.
 • Karagüzel, Ö., Karagüzel, O., Mülayim, U. (2006). farklı anaçların gül çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 139-149.
 • Arslan, N., Gürbüz, B., Gümüşçü, A. (1996). Kuşburnunun Kültüre Alınması ve Islahının Temel İlkeleri. Paper Printed at Kuşburnu Sempozyumu, 5-6 Eylül 1996, Gümüşhane, s.149-156.
 • Kazankaya, A., Yılmaz, H., Yılmaz, M. (2001). Adilcevaz yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (rosa spp.) seleksiyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (J. Agric. Sci.), 11(2), 29-34.
 • Koçan, N. (2010). Peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında kuşburnu (Rosa canina L.) bitkisinin değerlendirilmesi. H.R.Ü.Z.F. Dergisi, 14(4), 33-34.
 • Werlemark, G., Charlson, U., Uggla, M., Nyboom, H. (1995). Effects of temperature treatments on seeding emergence in dog roses, Rosa Sect Caninae (L.). Acta Agric. Scand., Section B, Soil and Plant, 45, 278–282.
 • Yılmaz, H., Bulut, Y., Kelkit, A. (1996). Peyzaj Planlama Çalışmalarında Rosa canina (Kuşburnu)’ nın Kullanım Alanları. Paper Printed at Kuşburnu Sempozyumu, 5-6 Eylül 1996, Gümüşhane, s.169-176.
 • Yılmaz, H., Yılmaz, H., 2010. Artvin İli’nde Agroforestry (Tarımsal Ormancılık) Uygulamaları ve Bu Uygulamalarda Kullanılan Bitki Türleri ve Peyzaja Katkıları. Paper Printed at III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, IV, s. 1606-1617.
 • Post, G.E. (1896). Flora of Syria, Palestine and Sinai. Syrian p.88. Protestant College, Beirut.
 • Özçelik, H., Korkmaz, M., Özgökçe, F., Ünal, M., Yıldırım, B., (2011). Isparta Gülcülüğünde Yeni Alternatifler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 123-130.
 • Kandemir, A., Korkmaz, M., Yıldırım-Doğan, N. (2016). A new natural hybrid of Rosa (Rosaceae) from Turkey, Phytotaxa 245 (3), 207–215. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.245.3.3.

Türkiye's rose taxa for economic purposes (Rosa L. spp.) and investigations on their classification and productions

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 292 - 324, 15.08.2021
https://doi.org/10.46309/biodicon.2021.954162

Abstract

The purposes of this study were to identify, name, classifiy economically important roses of Türkiye, their generations to protect in a new collection garden. The study was completed between 2012 and 2014 in based on the live samples planted on the SDU Botanical Garden and plant-house. The herbal material of the study were the roses grown and exhibited in the SDU Botanical Garden. The method of characterization studies has been developed by us and done in GUL Herbarium.

References

 • Ekincialp, A., Kazankaya, A., Eyduran, E., Doğan, A. & Çelik, F. (2007). Hakkari Merkez’ inde Yetişen Kuşburnu Bitkilerinin Bazı Pomolojik Özelliklerini Etkileyen Faktörler. Paper prented at Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 04-07 Eylül, Erzurum, 1, 194-197.
 • Özçelik, H. (2013). General Appearances of Turkish roses. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Derg., 17(1), 29-42.
 • Özçelik, H., Özçelik Doğan, Ş. (2018). Meyve/Kuşburnu güllerinin (Rosa L. spp.) botanik özellikleri. Biological Diversity and Conservation, 11(1), 68-79. https://dergipark.org.tr/tr/pub/biodicon/issue/55718/761836.
 • Özçelik, H. (2010). Türkiye bahçe güllerine (Rosa L.) sistematik katkılar ve yeni kayıtlar. OT Sistematik Botanik Derg., 17 (1), 9-42.
 • Moran, İ. & Özçelik, H. (2018). Tıbbi amaçlı gül ürünlerine yeni bir katkı: Gülkani. Paper Printed at III. International Health Science and Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/Turkey, p.148-156.
 • Özçelik, H., Korkmaz, M., Özgökçe, F., Ünal, M. (2012). The diversity centers and ecological characteristics of Rosa L. (Rosaceae) taxa in Türkiye. International Research Journal of Plant Science (IRJPS), 3(10), 230-237.
 • Kazaz, S., Erbaş, S., Baydar, H. (2009). The effects of storage temperature and duration on essential oil content and composition oil rose (Rosa damascena Mill.). Turkish J. of Fields Crops, 14(2), 89-96.
 • Nilsson, Ö. (1972). Rosa L. in P.H. Davis (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 4, Edinburgh University Press.
 • Davis, P.H. (1967-1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol. 1-10, Edinburgh Univ. Press.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb., D.A. (2001). Flora Europaea, vol. 2, Rosaceae to Umbelliferae, Cambridge University Press.
 • Komarov, V.L., Shishkin, B.K., Yuzepchuk, S.V. (1971). Flora of the U.S.S.R., vol. x, Rosaceae- Rosoideae, Prunoideae. Keter Press, Jarusalem.
 • Cuizhi, G., Tseue-chih, K., Robertson, K.R. (2003). Rosa Linnaeus, Sp. Pl. 1: 491, 1753. Flora of China, vol. 9, 339-381.
 • Baytop, T. (2001). Türkiye’de eski bahçe gülleri. Kültür Bakanlığı Yayınları, No: 2593, Ankara.
 • Özçelik, H. (2018). Türkiye Güllerinin Adları ve Teknik Terimleri. Avrasya Terim Dergisi, 6 (2), 1-23. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/45151/565026.
 • Ercisli, S. (2005). Rose (Rosa spp.) germplasm resources of Turkey. Genetic Resources and Crop Evolution, 52, 787–795.
 • Özçelik, H., Özgökçe, F., Ünal, M. (2008). Türkiye’de gül (Rosa L.) taksonlarının coğrafi karakteristikleri. Paper Printed at VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 20-23 Ekim 2008, Yakındoğu Üniversitesi, KKTC, s. 43.
 • Aşur F., Alp, Ş. (2020). Landscape analysis and regain functionalıty of gülistan garden in the historic van castle. International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, 10, 57-66.
 • Özçelik Doğan, Ş., Özçelik, H. (2017). Türkiye’nin Meyve/Kuşburnu güllerinde(Rosa spp.) kimyasal bileşen analizleri. Biyoçeşitlilik ve Koruma, 10(2), 122-140. https://dergipark.org.tr/tr/pub/biodicon/issue/55724/761993
 • Roberts, A.V., Debener, T., Gudin, S. (Editors) (2003). Encyclopedia of rose science. Vol. I-IIII, Elsevier Academic Press, Spain.
 • Brumme, H., Gladis, T. (2013). Die gattung Rosa L. wildrosen im Europa-rosarium Sangerhausen, Niedersachsen.
 • Boissier, E. (1863). Flora Orientalis. Suppl. Vol. 1, Lugduni.
 • Gül, A., Ayter, F. & Fakir, H. (2006). Gül Taksonlarının (Rosa L. spp.) Peyzaj Amaçlı Bitkisel Tasarımda Kullanım Olanakları. Paper Printed at 3. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir.
 • Hegi, G. (1923). Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Vol. 4, Issue 2), J. F. Lehmanns, München.
 • Heywood, V.H. (1993). Flowering plants of the world. Oxford University Press, New York.
 • Mandenova, I. A. (1970). A revision of Rosa in Turkey. Notes R.B.G. Edinburgh, 30, 327–340.
 • Miller, P. (1768). The Gardeners Dictionary (Eighth Edition), London.
 • Şahin, H. (2007). Cami’ü’l-Fürs örneğinde xvı. yüzyıl bitki isimleri. Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları. 2(2), 57-119.
 • Clausen, R.T. (1941). On the use of the terms “subspecies” and “variety”. Rhodora, 43(509), 157-167.
 • Işık, O., Kocamaz, C. (1992). Kuşburnu Üretiminin Önemi ve Vegetatif Yolla Çoğaltma Olanakları. Paper Printed at Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1, 285-289.
 • Karagüzel, Ö., Karagüzel, O., Mülayim, U. (2006). farklı anaçların gül çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 139-149.
 • Arslan, N., Gürbüz, B., Gümüşçü, A. (1996). Kuşburnunun Kültüre Alınması ve Islahının Temel İlkeleri. Paper Printed at Kuşburnu Sempozyumu, 5-6 Eylül 1996, Gümüşhane, s.149-156.
 • Kazankaya, A., Yılmaz, H., Yılmaz, M. (2001). Adilcevaz yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (rosa spp.) seleksiyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (J. Agric. Sci.), 11(2), 29-34.
 • Koçan, N. (2010). Peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında kuşburnu (Rosa canina L.) bitkisinin değerlendirilmesi. H.R.Ü.Z.F. Dergisi, 14(4), 33-34.
 • Werlemark, G., Charlson, U., Uggla, M., Nyboom, H. (1995). Effects of temperature treatments on seeding emergence in dog roses, Rosa Sect Caninae (L.). Acta Agric. Scand., Section B, Soil and Plant, 45, 278–282.
 • Yılmaz, H., Bulut, Y., Kelkit, A. (1996). Peyzaj Planlama Çalışmalarında Rosa canina (Kuşburnu)’ nın Kullanım Alanları. Paper Printed at Kuşburnu Sempozyumu, 5-6 Eylül 1996, Gümüşhane, s.169-176.
 • Yılmaz, H., Yılmaz, H., 2010. Artvin İli’nde Agroforestry (Tarımsal Ormancılık) Uygulamaları ve Bu Uygulamalarda Kullanılan Bitki Türleri ve Peyzaja Katkıları. Paper Printed at III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, IV, s. 1606-1617.
 • Post, G.E. (1896). Flora of Syria, Palestine and Sinai. Syrian p.88. Protestant College, Beirut.
 • Özçelik, H., Korkmaz, M., Özgökçe, F., Ünal, M., Yıldırım, B., (2011). Isparta Gülcülüğünde Yeni Alternatifler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 123-130.
 • Kandemir, A., Korkmaz, M., Yıldırım-Doğan, N. (2016). A new natural hybrid of Rosa (Rosaceae) from Turkey, Phytotaxa 245 (3), 207–215. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.245.3.3.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Hasan ÖZÇELİK (Primary Author)
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta
0000-0002-0207-0921
Türkiye


Ahmet KOCA This is me
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, YABAN HAYATI EKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
0000-0002-9567-6542
Türkiye

Thanks Bu çalışma ‘Türkiye’nin Peyzaj Gülleri (Rosa L. spp.) Üzerine Araştırmalar’ konulu, 2014 yılında SDÜ. Fen Bilimleri Enst. Biyoloji Anabilim Dalı’nda kabul edilen Yüksek Lisans Tezi’nden alınmıştır. Çalışma, SDÜ. BAP 01177 kodlu ‘Türkiye’ nin Peyzaj Gülleri (Rosa L. spp.) Üzerine Araştırmalar’ ile Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, STZ 2011/2 kodlu ‘Ülkemizde Yetişen Bazı Gül Çeşitliliğinin Peyzaj ve Endüstriyel Amaçlı (Tıp, Kozmetik ve Gıda Sektöründe) Kullanım Olanaklarının Araştırılması’ konulu (Müşteri Firma: İstanbul Ağaç, Peyzaj, Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş) proje ile desteklenmiştir. Çalışmanın canlı materyali ise ‘Türkiye Rosa L. (Gül) Taksonlarının Genetik Çeşitliliği Tespiti, Ekonomiye Kazandırılması Olanaklarının Araştırılması ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bünyesinde Rosarium(Gülistan) Tesisi, TUBİTAK TOVAG 1050627 no.lu proje den temin edilmiştir. Destekleyici kurumlara teşekkür ederiz.
Publication Date August 15, 2021
Application Date June 21, 2021
Acceptance Date August 14, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 14, Issue 2

Cite

APA Özçelik, H. & Koca, A. (2021). Türkiye’nin ekonomik amaçlı gül (Rosa L. spp.) taksonları, sınıflandırması ve üretimi üzerine çalışmalar . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 14 (2) , 292-324 . DOI: 10.46309/biodicon.2021.954162

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Turkey
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Turkey.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578