Subjects

• Mathematics and Science


Journals


Articles


H. ÖZÇELİK, F. ÖZGÖKÇE
Taxonomic Contributions to Gypsophila L. Genus in Turkey and A new taxon from Erzurum: G. venusta subsp. staminea, Anatolian Journal of Botany, (2021)
H. ÖZÇELİK, Ö. BEBEKLİ
Family Apiaceae Inventory and Revision in GUL Herbarium (Isparta), Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, (2020)
H. ÖZÇELİK
Biodiversity in the Lakes Region (Türkiye) and its Agricultural Importance, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2019)
H. ÖZÇELİK
Presentation of the Black Always Blooming Roses of Turkey, Journal Of Agriculture and Nature, (2018)
H. ÖZÇELİK
Flora inventory of Köprülü Kanyon National Park (Antalya-Isparta), Turkish Journal of Forestry, (2018)
E. ÇELİK, M. AYDOĞAN, A. UYSAL, H. ÖZÇELİK
Çöven Bitkisinden Elde Edilen Saponinin Deri Endüstrisi Arıtma Çamuru Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Journal of Yalvaç Academy, (2017)
A. GÜL, H. ÖZÇELİK
Determination of Some Ground Cover Plants Growing Naturally In Lakes Region of Türkiye, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2016)
H. ÖZÇELİK
Teknik Not: Derik Zeytini ve Zeytinlikleri, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2016)
H. ÖZÇELİK
Editöre Mektup, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2016)
H. ÖZÇELİK
Endemik Ranunculus poluninii ve Ranunculus crateris (Ranunculaceae) Populasyonları Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2016)
H. ÖZÇELİK, M. KORKMAZ
Çeşitli Yönleriyle Türkiye Gülleri, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2015)
H. ÖZÇELİK, İ. ÇİNBİLGEL, B. MUCA, İ. TAVUÇ
EDİTÖRE MEKTUP, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2015)
H. ÖZÇELİK, A. KOCA, İ. TAVUÇ, B. MUCA, Ö. BEBEKLİ
EDİTÖRE MEKTUP, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2015)
M. ÖZTÜRK, D. TATLI, H. ÖZÇELİK, L. BEHÇET
General Characteristics of Flora and Vegetation Formations of Eastern Anatolia Region and Its Environs (Türkiye), Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2015)
M. KORKMAZ, H. ÖZÇELİK
Türkiye Güllerinin (Rosa L.) Yöresel Adları ve Yetiştikleri Yöreler, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2015)
H. ÖZÇELİK, İ. ÇİNBİLGEL, B. MUCA, A. KOCA, İ. TAVUÇ, Ö. BEBEKLİ
Burdur İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2014)
H. ÖZÇELİK, İ. TAVUÇ
Editöre Mektup, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2014)
H. ÖZÇELİK
Editöre Mektup, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2014)
H. ÖZÇELİK, A. YAY
ÜNİVERSİTE ADAYLARININ BİYOLOJİ BÖLÜMLERİNE BAKIŞI (ISPARTA ÖRNEĞİ), Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2014)
H. ÖZÇELİK, H. ORHAN
Türkiye'nin Gülleri, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2014)
H. Özçelik
Editöre mektup, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2013)
H. Özçelik, Ö. Ünser, H. Kaymaz, A. Yay
Üniversite Öğrencilerinin Biyoloji Bölümünden Beklentileri, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2013)
H. Özçelik, M. Korkmaztürk
GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2013)
H. Özçelik, M. Korkmaz, F. Özgökçe, M. Ünal, S. Sakçalı
Türkiye Güllerinin (Rosa L. Spp.) Ekolojik ve Coğrafi Karakteristikleri, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2013)
H. Özçelik
Editöre Mektup, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2012)
H. Özçelik, M. Korkmaztürk
New Floristic Records of Ranunculaceae Family, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2012)