Year 2013, Volume 8 , Issue 1, Pages 22 - 47 2013-06-10

GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri

Hasan Özçelik [1] , Mahmut Korkmaztürk [2]


Özet: Bu çalışma, GUL Herbaryumu'nda bulunan Ranunculaceae familyası örneklerinin yeniden düzenlenmesi, internet sitesinde veri tabanı hazırlanması, teşhis edilmemiş örneklerin teşhis edilmesi, teşhislilerin mevcut literatür ışığında kontrol edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu çalışma ile GUL Herbaryumu'nda Ranunculaceae familyasına bağlı 16 cins ve bu cinslere ait 132 takson belirlenmiştir. Bu taksonlardan 26'ısı Türkiye için endemiktir. Endemizm oranı ise % 19,6'dır. GUL'daki Ranunculaceae familyasının tür zenginliği yönünden ilk 5 sıradaki cinsleri: Ranunculus (62 takson), Delphinium (17 takson), Consolida (16 takson), Nigella (6 takson), Thalictrum (6 takson)'dur. Bunlardan; 17 takson LR, 9 takson VU, 3 takson EN ve 1 takson ise CR kategorisindedir. Anahtar kelimeler: Ranunculaceae, GUL herbaryumu, envanter, biyolojik çeşitlilik, Isparta, Türkiye. Ranunculaceae Family Inventory of Herbarium Gul Abstract: This study is based on the rearrangement of Ranunculaceae family samples which are included in Herbarium GUL, the preparation of datebase in the website, the diagnosis of the samples which have not been diagnoised, checking the diagnosed ones according to present literature and the properties that don't comply with the definitions in the basic systematic works. With this study, 16 genara in Ranunculaceae family in Herbarium GUL and 132 taxa belong to these genara have been determined. 26 of these taxa are endemics for Türkiye and endemism ratio is % 19,6. The top 5 genera in term of kind abundance in Ranunculaceae family in Herbarium GUL are Ranunculus (62 taxa), Delphinium (17 taxa), Consolida (16 taxa), Nigella (6 taxa), Thalictrum (6 taxa). 17 taxa belong to LR category, 9 taxa belong to VU category, 3 taxa belong to EN category ve 1taxon belong to CR category. Key words: Ranunculaceae, herbarium GUL, inventory, biodiversity, Isparta, Türkiye.
This study is based on the rearrangement of Ranunculaceae family samples which are included in Herbarium GUL, the preparation of datebase in the website, the diagnosis of the samples which have not been diagnoised, checking the diagnosed ones according to present literature and the properties that don’t comply with the definitions in the basic systematic works. With this study, 16 genara in Ranunculaceae family in Herbarium GUL and 132 taxa belong to these genara have been determined. 26 of these taxa are endemics for Türkiye and endemism ratio is % 19,6. The top 5 genera in term of kind abundance in Ranunculaceae family in Herbarium GUL are Ranunculus (62 taxa), Delphinium (17 taxa), Consolida (16 taxa), Nigella (6 taxa), Thalictrum (6 taxa). 17 taxa belong to LR category, 9 taxa belong to VU category, 3 taxa belong to EN category ve 1taxon belong to CR category
 • Meriçli, A. H., Uluben, A., Meriçli, F., İlarslan., R., 1992. Türkiyede Yetişen Endemik Delphinium Türlerinden D. gueneri P.H. Davis, D. venulosum Boiss. ve D. fissum Waldst. et Kit. subsp. anatolicum Chowghuri et Davis ÜzerindeFitokimyasal Araştırmalar. TÜBİTAK Proje No: TBAG-908, İstanbul.
 • Baydar, H., 2009. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın no: 51. 348 s., Isparta.
 • Baytop, T., 1999. Türkiye’de Bitkiler İle Tedavi. Nobel Tıp Kitap Evleri, Tayf Ofset, İstanbul.
 • Güzel, Ş., 2009. Kütahya ve Çevresinin Ranunculus L. Türlerinin Sistematiği, Taksonomisi, Korolojisi ve Ekolojisi. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Kütahya.
 • Öztürk, M., Özçelik, H., 1991. Doğu Anadolu’nun Faydalı Bitkileri (Useful Plants of East Anatolia). Siskav Vakfı (Siirt), Semih ofset ve Matb., Ankara.
 • Ertuğrul, K., Tugay, O., 2006. Türkiye’de Consolida Gray (Ranunculaceae) Türlerinin Revizyonu. Proje No: TÜBİTAK TBAG-1926 (100T036).
 • İlarslan, R., 1989. Türkiye’nin Delphinium L. Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, TÜBİTAK, Proje No: TBAG-682, Ankara.
 • Davis, P.H., 1965. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1. Edinburgh University Press., 86-203, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10 (Supplement). Edinburgh University Press., 12-22, Edinburgh
 • Boissier, E., 1867. Flora Orientalis. Vol: 1, 1-98 s., Genevæ.
 • Güner A., Özhatay N., Ekim, T., Başer, K.H.C., 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol. 11 (Supplement 2). Edinburgh Universty Press. 656 s., 10-15, Edinburgh.
 • Harrington, H. D., Durrell, L. W., 1957. How to Identify Plants. Sage Books, 203 s.
 • Özçelik, H., 1996. Doğu Anadolu’da Bulunan Delphinium cyphoplectrum Boiss. (Ranunculaceae) Populasyonlarında Habitata Bağlı Özellikler. TÜBİTAK, Turkish Journal of Botany 20; 241- 249.
 • Özçelik, H., Öztürk, M, 1991. Doğu Anadolu Bölgemizin Bazı Endemik Bitki Taksonları Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (3); 23-26.
 • Özçelik, H., 1994. Ranunculaceae Familyası Üzerine Çalışmalar. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne.
 • Özçelik ve Korkmaztürk, 2012. New Floristic Records of Ranunculaceae Family, SDU Journal of Science (E-Journal), 7; 2:100-111.
 • Çetinkaya, Ö., 2007. Dicle Üniversitesi Herbaryumundaki (DUF), Fabaceae ve Ranunculaceae Familyalarının Yeniden Düzenlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 121 s., Diyarbakır.
 • Ekmekçigil, M, 2006. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (ANK) Ranunculaceae Familyası Revizyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 105 s., Ankara.
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hasan Özçelik

Author: Mahmut Korkmaztürk

Dates

Publication Date : June 10, 2013

Bibtex @research article { sdufeffd134755, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7575}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2013}, volume = {8}, pages = {22 - 47}, doi = {}, title = {GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri}, key = {cite}, author = {Özçelik, Hasan and Korkmaztürk, Mahmut} }
APA Özçelik, H , Korkmaztürk, M . (2013). GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 8 (1) , 22-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufeffd/issue/11277/134755
MLA Özçelik, H , Korkmaztürk, M . "GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 8 (2013 ): 22-47 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufeffd/issue/11277/134755>
Chicago Özçelik, H , Korkmaztürk, M . "GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 8 (2013 ): 22-47
RIS TY - JOUR T1 - GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri AU - Hasan Özçelik , Mahmut Korkmaztürk Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 47 VL - 8 IS - 1 SN - -1306-7575 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri %A Hasan Özçelik , Mahmut Korkmaztürk %T GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri %D 2013 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi %P -1306-7575 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Özçelik, Hasan , Korkmaztürk, Mahmut . "GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 8 / 1 (June 2013): 22-47 .
AMA Özçelik H , Korkmaztürk M . GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2013; 8(1): 22-47.
Vancouver Özçelik H , Korkmaztürk M . GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2013; 8(1): 22-47.
IEEE H. Özçelik and M. Korkmaztürk , "GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 22-47, Jun. 2013