Nevsehir Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-466X | e-ISSN 2148-4651 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Nevsehir Haci Bektas Veli University |


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki tüm disiplinleri ile birlikte disiplinler arası çalışmaları da kapsayan, fen bilimleri, mühendisliğin ve doğa bilimlerinin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinen bir dergidir.

"Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" kapsamında bilimsel ve özgün araştırma makaleleri, güncel derlemeler ve teknik notlar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda ve basılı olarak yayınlanır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

ISSN No     : 2148-4651  (Online)

ISSN No     : 2148-466X  (Basılı)

Nevsehir Journal of Science and Technology

ISSN 2148-466X | e-ISSN 2148-4651 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Nevsehir Haci Bektas Veli University |
Cover Image


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki tüm disiplinleri ile birlikte disiplinler arası çalışmaları da kapsayan, fen bilimleri, mühendisliğin ve doğa bilimlerinin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinen bir dergidir.

"Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" kapsamında bilimsel ve özgün araştırma makaleleri, güncel derlemeler ve teknik notlar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda ve basılı olarak yayınlanır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

ISSN No     : 2148-4651  (Online)

ISSN No     : 2148-466X  (Basılı)

Volume 9 - Issue 2 - Dec 4, 2020
 1. Numerical simulation of stochastic two-point reactor kinetics equations for reflected reactors
  Pages 81 - 91
  Bahram RASHİDİAN MALEKİ
 2. Raman Spektroskopisinin İlkeleri ve Mineral Tanımlamalarında Kullanılması
  Pages 99 - 115
  Musa Avni AKÇE, Yusuf Kagan KADIOĞLU
 3. Adıyaman Akdağ (Tut-Erkenek) Bölgesinden Toplanan Achillea Clusiana ve Centranthus Longiflorus Türlerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
  Pages 125 - 134
  Mustafa GÜLTEKİN, Şahlan ÖZTÜRK
 4. Türkiye’de Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Hemşirelik Alanındaki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  Pages 135 - 141
  Bahriye KAPLAN, Zehra ÇALIŞKAN, Derya EVGİN
 5. Hibrid Mısır Çeşitlerinin Koçan Özellikleri ve Tane Kalite Kriterleri
  Pages 142 - 153
  Leyla İDİKUT, Mehmet EKİNCİ, Cafer GENÇOĞLAN
 6. Fetihpaşa Korusu’nun Peyzaj Tasarımı ve Kullanıcı Memnuniyeti Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 164 - 174
  Nurhan KOÇAN, Nurbanu METİN
 7. Hekim Hemşire İşbirliğinin İş Doyumuyla İlişkisi
  Pages 175 - 180
  Nilay TURAÇ
 8. The Effects of the Electrode Type on Microstructure and Hardness of the RSW of DP600 Steel
  Pages 181 - 193
  Bilge DEMİR, Muhammed ELİTAŞ, Hüseyin KARAKUŞ
 9. Konut Fiyatı Belirlemede Bulanık Mantık Tabanlı Model Yaklaşımı
  Pages 194 - 205
  Fatih Taha ÖZCAN, Ayşe ELDEM
 10. Gebelikte Kullanılan Kısa Mesaj Hizmeti Temelli Uygulamalar
  Pages 92 - 98
  Pelin CALPBİNİCİ, Aynur KIZILIRMAK
 11. Kanser Hastalarında Görülen Bulantı ve Kusma Semptomlarının Yönetimi
  Pages 116 - 124
  Gülyeter ERDOĞAN YÜCE, Gamze MUZ
 12. Halk Sağlığı Uygulamalarının Enterobius Vermicularis’in Korunma ve Kontrolündeki Önemi
  Pages 154 - 163
  Kamuran ÖZDİL, Nimet KARATAŞ, Handan ZİNCİR
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2146-6041 0 2011-2021