Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Another hidden plant of the lost city Halfeti: Green rose

Year 2022, Volume 15, Issue 1, 95 - 102, 15.04.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1079827

Abstract

Turkey is one of the most important gene centers of roses. There are 45 rose species in our country. Roses, which are considered the queen of flowers; in addition to their spectacular and fragrant flowers, ornamental plants, cosmetics and perfumery, food and medicine sectors are among the most important plants in the world with their widespread use. There are ground-covering, wrapping and climbing, shrub and woody forms of roses. For centuries, Turkish people have used the fruits of some species to make marmalade, rose syrup, rose molasses and tea, and their flowers have been used for making rose water, jam, rose vinegar, etc. used in their construction. The Halfeti district, which was under the waters of the Birecik Dam, was brought up with its famous black rose (a genotype belonging to the Rosa odorata species) and was referred to as karagül. About 2-3 years ago, news began to appear in the national press about the beginning of the cultivation of the green rose by the Halfeti Agriculture and Forestry District Directorate. Green rose, whose scientific name is Rosa chinesis var. viridiflora is native to China. It is not known exactly when and by whom the green rose was brought to our country. In this study, it is aimed to introduce the green rose to academics and all interested parties by bringing together the information gathered from various sources related to the green rose and the information obtained from the face-to-face interviews with the residents of Halfeti district.

References

 • [1] Özçelik, H., & Korkmaz, M. (2015). Çeşitli yönleriyle Türkiye gülleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, 10(2), 1-26.
 • [2] Kazaz, S. (2018). Çiçeklerin kraliçesi: Güller. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 8(28-29), 30-40.
 • [3] Özçelik, H., Korkmaz, M., Özgökçe, F., Ünal, M., & Sakçalı, S. (2013). Türkiye güllerinin (Rosa L. Spp.) ekolojik ve coğrafi karakteristikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü Dergisi, 8(1), 9-21.
 • [4] Özçelik, H. (2018). Türkiye güllerinin adları ve teknik terimleri. Avrasya Terim Dergisi, 6(2), 1-23.
 • [5] Özçelik, H., Korkmaz, M., Özgökçe, F., Ünal, M., Yıldırım, B., & Muca, B. (2011). Isparta gülcülüğünde yeni alternatifler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 123-130.
 • [6] Özçelik, H., & Gül, A. (2018). Isparta’nın gülleri ve tarihsel süreci. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 8(28-29), 50-56.
 • [7] Anonim (2020a). International Trade Center. Trade statistics for international business development. https://www.trademap.org.
 • [8] Gülbağ, F. (2021). Gülde ıslah çalışmaları: Türkiye’nin ilk yerli ve milli gül çeşidi “Gülbağ 1071”. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 11(31), 42-48.
 • [9] Özçelik H., & Orhan H. (2014). Türkiye’nin Gülleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü Dergisi, 9(1), 43-55.
 • [10] Ercisli, S. (2005) Rose (Rosa spp.) germplasm resources of Turkey. Genetic Resources and Crop Evolution, 52, 787–795.
 • [11] Özçelik, H., Tanrıverdi, F., Orhan, H., & Özkan, G. (2006), Türkiye'de ve Isparta'da gül ve gülcülüğün tarihi gelişimi. 3. Ulusal Süs Bitkileri Kong., 8-10 Kasım, İzmir.
 • [12] Altıntaş, A. (2010). Rose, historical, therapeutic and cultural perspectives rose water, pharmacy and the history of medicine series, No: 1, Portakal Basım A.Ş., İstanbul.
 • [13] Akmeşe, A., & İkinci, A. (2019). Kayıp kentin saklı bitkisi: Karagül. 1st International Harran Multidisipliner Studies Congress, 8-10 Mart, Şanlıurfa, p: 588-594.
 • [14] Aslan, M. F. (2020). Karagül kentinin yeni gözdesi 'yeşil gül'. https://www.aa.com.tr/tr/yasam/karagul-kentinin-yeni-gozdesi-yesil-gul/1861785 (Erişim Tarihi: 14.01.2022).
 • [15] Griep, S. V. (2020). The history and culture of the green rose. Gardening know how. https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/flowers/roses/green-roses.htm (Erişim tarihi: 22.02.2022).
 • [16] Horn, S. (2022). ‘Green rose’. Is that really a rose? The American Rose Society. https://www.rose.org/single-post/green-rose-is-that-really-a-rose (Erişim tarihi: 17 Ocak 2022).
 • [17] Anonim (2022a). Green rose. http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Green%20Rose.html (Erişim tarihi: 22.02.2022).
 • [18] Anonim (2022b). Rosa viridiflora green rose. https://www.mountainvalleygrowers.com/rosviridiflora.htm (Erişim tarihi: 21.02.2022).
 • [19] Anonim (2022c). 'Rosa chinensis f. viridiflora C.K.Schneid.' rose Description. https://www.helpmefind.com/rose/l.php?l=2.3113.1 (Erişim tarihi: 21.02.2022).
 • [20] Anonim (2022d). 'Rosa chinensis'. Trees and shrubs. https://treesandshrubsonline.org/articles/rosa/rosa-chinensis/#11314 (Erişim tarihi: 22.02.2022).
 • [21] Tu, C. (2015). The green rose. https://www.sciencefriday.com/articles/picture-of-the-week-the-green-rose/ (Erişim tarihi:24.02.2022).
 • [22] Anonim (2020b). Rosa chinensis viridiflora/Green rose. http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/3255/ (Erişim tarihi: 24.02.2022).
 • [23] Anonim (2022e). The initial preliminary indications for green rose Rosa chinensis viridiflora. http://www.flowersociety.org/green-rose.html (Erişim tarihi: 21.02.2022).
 • [24] Anonim (2017). Rosa chinensis 'Viridiflora'. https://www.plantsmap.com/search/plants?q=Rosa%20chinensis%20%27Viridiflora%27 (Erişim tarihi: 24.02.2022).
 • [25] Anonim (2022f). Green rose: Symbol of hope and freedom. https://sacdigsgardening.blogspot.com/2021/01/green-rose-symbol-of-hope-and-freedom.html (Erişim tarihi: 12.01. 2022).
 • [26] Anonim (2022g). Yeraltı demiryolu. Vikipedi Özgür Ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeralt%C4%B1_Demiryolu (Erişim tarihi: 23.02.2022).
 • [27] Dimech, A. (2006). The green rose. https://blog.adonline.id.au/the-green-rose/ (Erişim tarihi: 24.02.2022).
 • [28] Yan, H., Zhang, H., Wang, Q., Jian, H., Qiu, X., Baudino, S., Just, J., Raymond, O., Gu, L., Wang, J., Bendahmane, M., & Tang, K. (2016) The Rosa chinensis cv. viridiflora phyllody phenotype is associated with misexpression of flower organ identity genes. Front. Plant Sci. 7, 996. doi: 10.3389/fpls.2016.00996
 • [29] Engin, H. (2011). Kiraz ağaçlarında çiçek anormalliği (phyllody) üzerine araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(2), 48-52.

Kayıp kent Halfeti’nin bir başka saklı bitkisi: Yeşil gül

Year 2022, Volume 15, Issue 1, 95 - 102, 15.04.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1079827

Abstract

Türkiye, güllerin en önemli gen merkezlerinden biridir. Ülkemizde 45 adet gül türü yayılış göstermektedir. Çiçeklerin kraliçesi olarak kabul edilen güller; hoş kokulu ve gösterişli çiçekleri yanında, süs bitkileri, gıda, kozmetik ve parfümeri ve tıp sektörlerindeki yaygın kullanımları ile dünyadaki en önemli bitkilerdendir. Güllerin; çalı ve ağaçsı, yer örtücü, sarılıcı ve tırmanıcı formları bulunmaktadır. Türk halkı yüzyıllardır bazı türlerin meyvelerini marmelat, gül şurubu, gül pekmezi ve çay yapımında, çiçeklerini ise gül suyu, reçel, gül sirkesi vb. yapımında kullanmışlardır. Birecik Barajı suları altında kalan Halfeti ilçesi meşhur karagülü (Rosa odorata türüne ait bir genotip) ile gündeme gelmiş ve karagül ile anılmaktaydı. Halfeti Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nce, yeşil gül’ün yetiştirilmeye başlanması ile ilgili ulusal basında bundan 2-3 yıl önce haberler çıkmaya başladı. Bilimsel adı Rosa chinesis var. viridiflora olarak bilinen yeşil gül’ün anavatanı Çin’dir. Yeşil gül’ün ülkemize ne zaman ve kimler tarafından getirildiği kesin olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, yeşil gül ile ilgili çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler ve Halfeti ilçe sakinleriyle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen bilgiler bir araya getirilerek, yeşil gül’ün akademisyenlere ve tüm ilgilenenlere tanıtılması amaçlanmıştır.

References

 • [1] Özçelik, H., & Korkmaz, M. (2015). Çeşitli yönleriyle Türkiye gülleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, 10(2), 1-26.
 • [2] Kazaz, S. (2018). Çiçeklerin kraliçesi: Güller. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 8(28-29), 30-40.
 • [3] Özçelik, H., Korkmaz, M., Özgökçe, F., Ünal, M., & Sakçalı, S. (2013). Türkiye güllerinin (Rosa L. Spp.) ekolojik ve coğrafi karakteristikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü Dergisi, 8(1), 9-21.
 • [4] Özçelik, H. (2018). Türkiye güllerinin adları ve teknik terimleri. Avrasya Terim Dergisi, 6(2), 1-23.
 • [5] Özçelik, H., Korkmaz, M., Özgökçe, F., Ünal, M., Yıldırım, B., & Muca, B. (2011). Isparta gülcülüğünde yeni alternatifler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 123-130.
 • [6] Özçelik, H., & Gül, A. (2018). Isparta’nın gülleri ve tarihsel süreci. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 8(28-29), 50-56.
 • [7] Anonim (2020a). International Trade Center. Trade statistics for international business development. https://www.trademap.org.
 • [8] Gülbağ, F. (2021). Gülde ıslah çalışmaları: Türkiye’nin ilk yerli ve milli gül çeşidi “Gülbağ 1071”. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 11(31), 42-48.
 • [9] Özçelik H., & Orhan H. (2014). Türkiye’nin Gülleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü Dergisi, 9(1), 43-55.
 • [10] Ercisli, S. (2005) Rose (Rosa spp.) germplasm resources of Turkey. Genetic Resources and Crop Evolution, 52, 787–795.
 • [11] Özçelik, H., Tanrıverdi, F., Orhan, H., & Özkan, G. (2006), Türkiye'de ve Isparta'da gül ve gülcülüğün tarihi gelişimi. 3. Ulusal Süs Bitkileri Kong., 8-10 Kasım, İzmir.
 • [12] Altıntaş, A. (2010). Rose, historical, therapeutic and cultural perspectives rose water, pharmacy and the history of medicine series, No: 1, Portakal Basım A.Ş., İstanbul.
 • [13] Akmeşe, A., & İkinci, A. (2019). Kayıp kentin saklı bitkisi: Karagül. 1st International Harran Multidisipliner Studies Congress, 8-10 Mart, Şanlıurfa, p: 588-594.
 • [14] Aslan, M. F. (2020). Karagül kentinin yeni gözdesi 'yeşil gül'. https://www.aa.com.tr/tr/yasam/karagul-kentinin-yeni-gozdesi-yesil-gul/1861785 (Erişim Tarihi: 14.01.2022).
 • [15] Griep, S. V. (2020). The history and culture of the green rose. Gardening know how. https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/flowers/roses/green-roses.htm (Erişim tarihi: 22.02.2022).
 • [16] Horn, S. (2022). ‘Green rose’. Is that really a rose? The American Rose Society. https://www.rose.org/single-post/green-rose-is-that-really-a-rose (Erişim tarihi: 17 Ocak 2022).
 • [17] Anonim (2022a). Green rose. http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Green%20Rose.html (Erişim tarihi: 22.02.2022).
 • [18] Anonim (2022b). Rosa viridiflora green rose. https://www.mountainvalleygrowers.com/rosviridiflora.htm (Erişim tarihi: 21.02.2022).
 • [19] Anonim (2022c). 'Rosa chinensis f. viridiflora C.K.Schneid.' rose Description. https://www.helpmefind.com/rose/l.php?l=2.3113.1 (Erişim tarihi: 21.02.2022).
 • [20] Anonim (2022d). 'Rosa chinensis'. Trees and shrubs. https://treesandshrubsonline.org/articles/rosa/rosa-chinensis/#11314 (Erişim tarihi: 22.02.2022).
 • [21] Tu, C. (2015). The green rose. https://www.sciencefriday.com/articles/picture-of-the-week-the-green-rose/ (Erişim tarihi:24.02.2022).
 • [22] Anonim (2020b). Rosa chinensis viridiflora/Green rose. http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/3255/ (Erişim tarihi: 24.02.2022).
 • [23] Anonim (2022e). The initial preliminary indications for green rose Rosa chinensis viridiflora. http://www.flowersociety.org/green-rose.html (Erişim tarihi: 21.02.2022).
 • [24] Anonim (2017). Rosa chinensis 'Viridiflora'. https://www.plantsmap.com/search/plants?q=Rosa%20chinensis%20%27Viridiflora%27 (Erişim tarihi: 24.02.2022).
 • [25] Anonim (2022f). Green rose: Symbol of hope and freedom. https://sacdigsgardening.blogspot.com/2021/01/green-rose-symbol-of-hope-and-freedom.html (Erişim tarihi: 12.01. 2022).
 • [26] Anonim (2022g). Yeraltı demiryolu. Vikipedi Özgür Ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeralt%C4%B1_Demiryolu (Erişim tarihi: 23.02.2022).
 • [27] Dimech, A. (2006). The green rose. https://blog.adonline.id.au/the-green-rose/ (Erişim tarihi: 24.02.2022).
 • [28] Yan, H., Zhang, H., Wang, Q., Jian, H., Qiu, X., Baudino, S., Just, J., Raymond, O., Gu, L., Wang, J., Bendahmane, M., & Tang, K. (2016) The Rosa chinensis cv. viridiflora phyllody phenotype is associated with misexpression of flower organ identity genes. Front. Plant Sci. 7, 996. doi: 10.3389/fpls.2016.00996
 • [29] Engin, H. (2011). Kiraz ağaçlarında çiçek anormalliği (phyllody) üzerine araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(2), 48-52.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Article
Authors

Ali İKİNCİ (Primary Author)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8149-7095
Türkiye


Akan AKMEŞE
Halfeti Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü
0000-0001-7918-7629
Türkiye

Early Pub Date April 14, 2022
Publication Date April 15, 2022
Application Date February 27, 2022
Acceptance Date April 4, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 1

Cite

APA İkinci, A. & Akmeşe, A. (2022). Kayıp kent Halfeti’nin bir başka saklı bitkisi: Yeşil gül . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 15 (1) , 95-102 . DOI: 10.46309/biodicon.2022.1079827

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Turkey
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Turkey.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578