Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Tıbbi bitkilerin aktarlarda satış profilinin belirlenmesi: Aksaray örneği

Year 2023, Volume: 16 Issue: 2, 120 - 132, 15.08.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1249551

Abstract

Bu araştırmada Aksaray ilinde yetişen tıbbi bitkiler belirlenerek, bu bitkilerin aktarlarda satılan kısımları, satılma amaçları, ortalama satış miktarları araştırılmış ve ekonomik açıdan önemi ortaya konmuştur. Aksaray ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 25 aktar içerisinden gönüllü olan 15 aktarla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Önceden hazırlanan görüşme formu 07-31.08.2021 tarihleri arasında uygulanmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada, tıbbi ve aromatik bitki satışı yapan aktarların demografik ve sosyoekonomik özellikleri ile tıbbi bitki satışına yönelik düşünceleri analiz edilmiştir. Buna göre; Aksaray’da yetişen ve aktarlarda tedavi amaçlı satılan 26 familyaya ait 54 bitki türü olduğunu, en fazla türe sahip familyaların Asteraceae (9 tür), Lamiaceae (6 tür) ve Rosaceae(5 tür) olduğu, en çok satılan tıbbi bitki türlerinin sarı kantaron, altın otu, civanperçemi olduğu tespit edilmiştir. Bu bitkilerin çoğunlukla gastrovasküler ve solunum yolu hastalıklarında kullanıldığı, tüketici taleplerinin belirlenmesinde, ambalaj, fiyat ve son kullanım tarihinin belirleyici olduğu görülmüştür.

Supporting Institution

YOK

Thanks

GEREKLİ DEĞİL

References

 • [1] Demir, A. (2013). Sürdürülebilir gelişmede yükselen değer; biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye değerlendirmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(24), 67-74.
 • [2] Kayıkçı, S. & Oğur, E. (2012). Hatay ilinde yayılış gösteren bazı orkide türleri üzerine bir inceleme. ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 1-12.
 • [3] Sargın, S. A., Selvi, S. & Erdoğan, E. (2013). Alaşehir (Manisa) yöresindeki aktarlarda satılan tıbbi bitkiler ve kullanım özellikleri. Biological Diversity and Conservation, 6(3), 40-45.
 • [4] Arslan, M., Şahne, S. B., & Şar, S. (2016). Dünya'daki geleneksel tedavi sistemlerinden örnekler: Genel bir bakış. Lokman Hekim Dergisi, 6(3), 100-105.
 • [5] Gül, A. & Çelik, A. D. (2016). Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve dış ticareti:Hatay ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 227-235.
 • [6] Kumar, P. (2004). Valuation of medicinal plants for pharmaceutical uses. Current Science, 86(7), 930-937. [7] Aydın, S. (2012). DSÖ ve gelenekten küresele tıbbın alternatif serüveni. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, (22), 8-11.
 • [8] Çelik, Y. (2014). Konya ilinde tıbbi ve aromatik bitki satışı yapan aktarların sosyoekonomik yapıları üzerine bir araştırma. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(3), 369-376.
 • [9] Akbulut, S., & Özkan, Z.C. (2016). Herbalist-customer profile in medicinal and aromatic herbs trade: A case study of Kahramanmaraş, Turkey. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 16(1), 246- 252.
 • [10] Koca, C. & Uzun, S.P. (2020). Ethnobotanical survey of medicinal plants traded in herbal markets of Kahramanmaraş. Plant Diversity, 42(6), 443-454.
 • [11] Öztürk, M. & Dinç, M. (2005). Nizip (Aksaray) bölgesinin etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12(1), 93-102.

Determination of the sales profile of medicinal plants in herbalists: The case of Aksaray

Year 2023, Volume: 16 Issue: 2, 120 - 132, 15.08.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1249551

Abstract

In this study, medicinal plants growing in Aksaray province were determined, the parts of these plants sold by herbalists, the purposes of sale, and average sales amounts were investigated and also their economic importance was revealed. Face-to-face interviews were conducted with 15 volunteer herbalists out of 25 herbalists working in Aksaray and its counties. An interview form that was prepared before was applied between the dates of 07-31/8/2021. The data obtained from the interview form were analyzed with the SPSS program. In the research, the demographic and socioeconomic characteristics of herbalists selling medicinal and aromatic plants and their thoughts on the sale of medicinal plants were analyzed. Accordingly, it was determined that there are 54 plant species belonging to 26 families grown in Aksaray and sold for therapeutic purposes by herbalists. The families which have the most species are Asteraceae (9 species), Lamiaceae (6 species), and Rosaceae (5 species). Moreover, the most sold medicinal plant species are St. John's wort, golden herb, and yarrow. Furthermore, it was observed that these plants were mostly used for gastrovascular and respiratory diseases and consumer demands were influenced by factors such as packaging, price, and expiration date.

References

 • [1] Demir, A. (2013). Sürdürülebilir gelişmede yükselen değer; biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye değerlendirmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(24), 67-74.
 • [2] Kayıkçı, S. & Oğur, E. (2012). Hatay ilinde yayılış gösteren bazı orkide türleri üzerine bir inceleme. ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 1-12.
 • [3] Sargın, S. A., Selvi, S. & Erdoğan, E. (2013). Alaşehir (Manisa) yöresindeki aktarlarda satılan tıbbi bitkiler ve kullanım özellikleri. Biological Diversity and Conservation, 6(3), 40-45.
 • [4] Arslan, M., Şahne, S. B., & Şar, S. (2016). Dünya'daki geleneksel tedavi sistemlerinden örnekler: Genel bir bakış. Lokman Hekim Dergisi, 6(3), 100-105.
 • [5] Gül, A. & Çelik, A. D. (2016). Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve dış ticareti:Hatay ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 227-235.
 • [6] Kumar, P. (2004). Valuation of medicinal plants for pharmaceutical uses. Current Science, 86(7), 930-937. [7] Aydın, S. (2012). DSÖ ve gelenekten küresele tıbbın alternatif serüveni. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, (22), 8-11.
 • [8] Çelik, Y. (2014). Konya ilinde tıbbi ve aromatik bitki satışı yapan aktarların sosyoekonomik yapıları üzerine bir araştırma. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(3), 369-376.
 • [9] Akbulut, S., & Özkan, Z.C. (2016). Herbalist-customer profile in medicinal and aromatic herbs trade: A case study of Kahramanmaraş, Turkey. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 16(1), 246- 252.
 • [10] Koca, C. & Uzun, S.P. (2020). Ethnobotanical survey of medicinal plants traded in herbal markets of Kahramanmaraş. Plant Diversity, 42(6), 443-454.
 • [11] Öztürk, M. & Dinç, M. (2005). Nizip (Aksaray) bölgesinin etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12(1), 93-102.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Structural Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Selçuk POLATMAN This is me
AKSARAY UNIVERSITY
0000-0001-5458-6017
Türkiye


Aynur DEMİR
AKSARAY UNIVERSITY
0000-0002-7856-2789
Türkiye

Project Number YOK
Early Pub Date August 8, 2023
Publication Date August 15, 2023
Submission Date February 10, 2023
Acceptance Date April 22, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 2

Cite

APA Polatman, S. & Demir, A. (2023). Tıbbi bitkilerin aktarlarda satış profilinin belirlenmesi: Aksaray örneği . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 16 (2) , 120-132 . DOI: 10.46309/biodicon.2023.1249551

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; Eskişehir Technical University Library; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, Sazova Mahallesi, Ziraat Caddesi, No.277 F Blok, 26005 Tepebaşı-Eskişehir/Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com;   https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : ERSİN YÜCEL (https://www.ersinyucel.com.tr/)
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578