Year 2014, Volume 4 , Issue 2, Pages 5 - 28 2015-07-05

Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi

Abdulkadir BAHARÇİÇEK [1] , Osman AĞIR [2]


Rusya’da demokratikleşme yönünde atılan adımların geçmişi
oldukça eskiye dayanmaktadır. Rusya’nın demokratikleşme tarihi üç
dönem içinde ele alınabilir: Bolşevik devrimi ile sonlanan Çarlıklar
dönemi, 1917 devrimi ile başlayan Sovyetler Birliği dönemi ve
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile başlayan Rusya Federasyonu
dönemi. Çarlıklar döneminde mutlak monarşiyle yönetilen ülkede
birkaç cılız adım dışında demokratikleşme yönünde ciddi bir gelişim
sağlanamamış; SSCB döneminde ise iktidar komünist partinin tekelinde
bulunmuş, geniş katılımlı bir meclis görüntüsü veren Yüksek Sovyet
aslında tamamen göstermelik bir kurum olarak komünist partisi
tarafından alınan kararları onamaktan öteye gidememiştir. 1985
yılında Gorbaçov reformlarıyla birlikte sınırlı da olsa demokrasi
alanında bir ilerleme sağlanabilmiştir. Tam bir totaliter rejim olan
SSCB’nin dağılmasıyla, mirasını devralarak, bağımsız bir devlet olarak
ortaya çıkan Rusya Federasyonu’nun ise hem sosyalist ekonomiden
liberal ekonomik sisteme geçiş yapmak hem de demokratikleşme
çabasında olmasına karşın, demokrasinin ilkelerini özümsemiş
olan çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında, demokratik manada yeterli
ilerleme sağlayamadığı görülmektedir.

Rusya, Tarih, Demokrasi, Demokratikleşme
 • AKAŞ, Cem ve Sevin OKTAY, (1995), Gorbaçov’un Rusya’sı, İstanbul:
 • Yapı Kredi Yayınları
 • BAHARÇİÇEK, Abdulkadir, (1995), “Rusya’nın Dış Politikasında Sovyet
 • Döneminin İzleri”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss:163-
 • , Cilt:2, Sayı:1, Ağustos:1995,
 • BALL, R. Alan ve B. GuyPeters, (2011), Çağdaş Siyaset ve Yönetim, Yay.
 • Haz. Nuray Bozbora, İstanbul: Yayın Odası Yayıncılık,
 • BEER, Daniel, (2009), “Russia’s Managed Democracy”, History Today,
 • Volume: 59 Issue: 5, (2009),
 • BİNGÖL, Yılmaz vd. (2013), Siyaset Bilimi, Davut Dursun ve Mustafa
 • Altunoğlu (Ed.), Eskişehir: A.Ü. Yayınları, Yayın No: 2671,
 • CARRERE, Encausse Helene, (2003), Tamamlanmamış Rusya, Çev: Reşat
 • Üzmen, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
 • ÇAM, Esat, (2002), Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul: Der Yayınları,
 • ÇOMAK, İhsan, (2006), “Rusya, Putin ve Avrasyacılık” Rusya Stratejik
 • Araştırmaları – 1, Ed. İhsan ÇOMAK, ss.89-100, İstanbul: Tasam
 • Yayınları,
 • EBENSTEIN, William, (2003), Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, Çev:
 • İsmet Özel, İstanbul: Şule Yayınları, 3. Bası,
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, (2004), Anayasa Hukuku, 13. Bası, Ankara:
 • Turhan Kitabevi,
 • GÜNER, İbrahim, Mustafa Ertürk, (2006), Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası,
 • Ankara: Nobel Yayınları, Yayın No: 775, 2. Bası,
 • GÜRKAN, Ülker, (1964), “S.S.C.B. Siyasî Rejiminin Ana Hatları”, Ankara
 • Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yayın Tarihi:1964, Sayı:1,
 • Cilt: 21, ss:155-198,
 • HEKİMOĞLU, Asem Nauşabay, (2007), Rusya’nın Dış Politikası 1, Ankara
 • : Vadi Yayınları,
 • HEYWOOD, Andrew, (2007), Siyaset, Çev: Bekir Berat Özipek vd. Ankara:
 • Adres Yayınları
 • HOLMES, Leslie, (2000), Post – Komünizm, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul:
 • Mavi Ada Yayım,
 • KALAYCIOĞLU, Ersin, (2012), Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Ed. Ersin
 • Kalaycıoğle ve Deniz Kağnıcıoğlu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
 • Yayını, Yayın No:2502,
 • KEMPTON, Daniel R. (2000), “Russian Federalism: Continuing Myth
 • Or Political Salvation”,http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3996/
 • is_200104/ain 943252, Erişim Tarihi: (14.06.2014),
 • MCFAUL, Michael, NikolaiPetrov vd. (2004), Between Dictatorship and
 • Democracy Russian Post-Communist Political Reform, Washington:
 • Carnigie Endowment for International Peace,
 • MİKAİL, Elnur Hasan, (2007), Rus Dış Politikası ve Yeni Çar Putin, IQ
 • Yayıncılık,
 • NEZİHOĞLU, Halim, (2007), “Orta Asya Cumhuriyetlerinde Otoriterlik
 • ve Tarihsel Kökenleri”, Alatoo Academic Studies, Sayı 2 - Yıl
 • ,ss.14-19 Kırgızistan/Bişkek,
 • NİCHOL, Jim (2012), “Russian Political, Economic, and Security Issuesand
 • U.S. Interests”, Congressional Research Service, www.fas.org/
 • sgp/ crs/row /RL33407.pdf (Erişim:02.06.2014),
 • ONAY, Yaşar, (2002), Rusya ve Değişim, Ankara: Nobel Yayınları
 • ÖZBUDUN, Ergun (2008), Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları,
 • ÖZTÜRK, Osman Metin, (2001), Rusya Federasyonu Askeri Doktrini,
 • Ankara: ASAM Yayınları
 • ÖZSOY, İsmail, (2006), “Sovyet Sisteminin Çöküşünden Tarihî ve Evrensel
 • Dersler”, Bilig, s. 163-194, Güz / 2006, sayı 39
 • -
 • Abdulkadir BAHARÇİÇEK / OsmYanza Ar ĞAIdRı
 • SAPMAZ, Ahmet, (2008), Rusya’nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye’ye
 • Etkileri, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
 • Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (SİSAV), (1995), Rusya Federasyonu’ndaki
 • Gelişmeler, Etkileri ve Türkiye, SİSAV Yayınları, Yayın
 • No:17, İstanbul: Ünal Ofset,
 • TANİLLİ, Server, (2007), Devlet ve Demokrasi, İstanbul: Adam Yayınları,
 • Baskı,
 • TILLY, Charles, (2007), Demokrasi, Çev. Ebru Arıcan, Ankara: Phoenix
 • Yayınevi
 • TROTSKY, Lev Davidoviç, (2006), İhanete Uğrayan Devrim, Yay. Haz.
 • Çiçek Öztek, İstanbul: Alfa Yayınevi,
 • YERGİN Daniel ve Thane GUSTAFSON, (1994), Rusya 2010 ve Dünyadaki
 • Yeri, Çev. Özden ARIKAN, İstanbul: Gençlik Yayınları,
 • YILMAZ, Harun, (2006), Rusya’da Devlet Merkezli Sistem ve Bürokrasi,
 • İstanbul: Versus Kitap,
 • ZAKARİA, Fared, (2014), “The Rise of Putinism”, The Washington Post,
 • July 31
 • ZENKOVİÇ, Nikolay, (2009), Tretiy Prezident, Dimitriy Medvedev, Moskva:
 • Olma Media Grupp,
 • http://freedomhouse.org, (2014), “Russia, Freedom in the World 2014”,
 • http://freedomhouse.org/country/russia#.U9udQ2VrOUl, ErişimTarihi:
 • 08.2014
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdulkadir BAHARÇİÇEK

Author: Osman AĞIR

Dates

Application Date : July 5, 2015
Acceptance Date : August 11, 2020
Publication Date : July 5, 2015

Bibtex @ { birtop48058, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {5 - 28}, doi = {10.20493/bt.32420}, title = {Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi}, key = {cite}, author = {Baharçi̇çek, Abdulkadir and Ağır, Osman} }
APA Baharçi̇çek, A , Ağır, O . (2015). Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 5-28 . DOI: 10.20493/bt.32420
MLA Baharçi̇çek, A , Ağır, O . "Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi" . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2015 ): 5-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/birtop/issue/3533/48058>
Chicago Baharçi̇çek, A , Ağır, O . "Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2015 ): 5-28
RIS TY - JOUR T1 - Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi AU - Abdulkadir Baharçi̇çek , Osman Ağır Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.20493/bt.32420 DO - 10.20493/bt.32420 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 28 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/bt.32420 UR - https://doi.org/10.20493/bt.32420 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi %A Abdulkadir Baharçi̇çek , Osman Ağır %T Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi %D 2015 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 4 %N 2 %R doi: 10.20493/bt.32420 %U 10.20493/bt.32420
ISNAD Baharçi̇çek, Abdulkadir , Ağır, Osman . "Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 2 (July 2015): 5-28 . https://doi.org/10.20493/bt.32420
AMA Baharçi̇çek A , Ağır O . Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 4(2): 5-28.
Vancouver Baharçi̇çek A , Ağır O . Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 4(2): 5-28.