Year 2018, Volume 58 , Issue 4, Pages 207 - 214 2018-12-29

Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi

Şerife KÜÇÜKBALLI [1] , Şenay ARZUMAN [2] , İsmail KARACA [3]


Dünyanın önemli tahıllarından olan Mısır (Zea mays L.)’da, Rhopalosiphum maidis önemli ölçüde zarar meydana getirebilmektedir. Bu çalışmada 25 ± 1 0C sıcaklık, %60 ± 5 orantılı nem ve 16 : 8 aydınlık : karanlık koşullar altında 3 farklı mısır çeşidi (Efe, Hido ve Burak) üzerinde beslenen R. maidis’in bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonunda, zararlının toplam gelişme süresi 5.79 ile 7.93 gün arasında bulunmuştur. Net üreme gücü (R0) Efe, Hido ve Burak mısır çeşitlerinde yetiştirilen yaprakbiti bireyleri için sırasıyla 60.685, 55.125 ve 56.452 dişi/dişi olarak; kalıtsal üreme yeteneği (rm) ise sırasıyla; 0.344, 0.369 ve 0.365 dişi/dişi/gün olarak belirlenmiştir. Ortalama döl süresi (T0) yine aynı çeşitler için sırasıyla 11.926, 10.857 ve 11.059 gün olarak; artış oranı sınırı (λ) ise 1.411, 1.447 ve 1.440 birey/dişi/gün olarak saptanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre R. maidis’in mısır çeşitleri içerisinden Hido çeşidinde daha iyi gelişme gösterdiği saptanmıştır.

Rhopalosiphum maidis, yaşam çizelgesi, mısır, gelişme süreleri
 • Ama S., El-Aleem SSD A., AAS S., AMY M., 2017. Some biological aspects of Rhopalosiphum maidis (Fitch) reared on five corn hybrids under laboratory conditions. Research Journal of Biology. Vol5 (3), 26-31.
 • Anonim 2015. http://samsun.tarim.gov.tr/Belgeler/Yayinlar/Lifletlerimiz/b-35.pdf. (Erişim tarihi: 23.06.2015).
 • Bayhan E., 2009.Impact of certain corn cultivars on some ological parameters of Rhopalosiphum maidis (Fitch) (Heteroptera:Aphididae). African Journal of Biotechnology Vol. 8 (5),785-788.
 • Birch L.C., 1948. Theintrinsic rate of natural increase of an insect population. Journal of Animal Ecology, 17, 15-26.
 • Çanakçıoğlu H., 1975. Türkiye Aphidleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Orman Fakültesi Yayın Seri A, Cilt: XXII, Sayı:1.
 • Deevey E. S., 1947. Life tables for natural populations of animals. The Quarterly Review of Biology., 22: 283-314.
 • El-Ibrashy M. T., El-Ziadyand S., Riad A. A.,1972. Laboratory studies on the biology of the corn leaf aphid, Rhopalosiphum maidis (Homoptera: Aphididae). Entomologia Experimentalis. Applicata, 15: 166–174.
 • Enkegaard A., 1993. The poinsettia strain of the cotton whitefly, Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae), biological and demographic parameters on poinsettia (Euphorbia pulcherrima) in relation to temperature. Bulletin of Entomological Research, 83: 535-546.
 • Enkegaard A., H.F. Brødsgaard , 2001. Biological control of pests in glasshouse ornamentals - biology and interactions between pests and their natural enemies. (Danish, English summary). DJF-Rapport, 49: 59-63.
 • Hansen D.L., Brodsgaard H.F., A., Enkegaard 1999. Life table characteristics of Macrolophus caliginosus preying upon Tetranychus urticae. Applied Entomology Experimentalis, 93:269–275.
 • Imura O., 1987. Demographic attributes of Tribolium freemani Hinton (Coleoptera: Tenebrionidae). Applied Entomology and Zoology, 22(4), 449–455.
 • Kairo M.T.K., Murphy S.T., 1995. The life history of Rodolia iceryae Janson (Coleoptera: Coccinellidae) and the potentia foruse in ınnoculative releases against Icerya pattersoni Newstead (Homoptera: Margarodidae) on coffee. Journal of Applied Entomology, 119, 487-491.
 • Karsavuran Y., C. Öncüer, 1992. Bazı sanayi domatesi çeşitlerinde beslenen Macrosiphum euphorbiae (Thom.) (Homoptera, Aphididae)’nin üreme gücü üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Entomoloji Kongresi (28-31 Ocak 1992, Adana) Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları, 5: 37-41, 747 s.
 • Kuo M.H., Chıu M.C., J.J. Perng. 2005. Temperature effects on life history traits of the corn leaf aphid, Rhopalosiphum maidis (Homoptera: Aphididae) on corn in Taiwan. Applied Entomology and Zoology 41 (1): 171–177.
 • Meyer J.S.,Ingersoll C.G., McDonald L.L., M.S. Boyce, 1986. Estimating uncertainty in population growthrates: Jackknife vs. Boots traptechniques. Ecology, 67, 1156-1166.
 • Ölmez S., 2000. Diyarbakır ilinde Aphidoidea (Homoptera) türleri ile bunların parazitoit ve predatörlerinin saptanması (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balcalı, Adana, 109 s.
 • Özgökçe M.S. Atlıhan R., 2004. Biological featuresand life table parameters of mealy plum aphid, Hyalopterus pruni on different apricot cultivars. Phytoparasitica, 33(1):7-14p.
 • Özgökçe M.S., Karaca İ., 2010. Yaşam çizelgesi: Temel prensipler ve uygulamalar. Türkiye Entomoloji Derneği 1. Çalıştayı, Ekoloji Çalışma Grubu, Isparta
 • Özcan S., 2009. Modern dünyanın vazgeçilmez bitkisi mısır: Genetiği değiştirilmiş (Transgenik) mısırın tarımsal üretime katkısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2: 1-34.
 • Pinder J.E., Wiener J.G., M.H. Smith, 1978. The weibull distribution: A new method of sumarizing survivorship data. Ecology, 59, 175-179.
 • Razmjou J., Golizadeh A., 2010. Performance of corn leaf aphid, Rhopalosiphum maidis (Fitch) (Homoptera: Aphididae) on selected maize hybrids under laboratory conditions. Applied Entomology and Zoology, 45/2: 267-274.
 • Salman A. M. A., Abd El-Aleem S. S. D., Saadia A., A., Mohamed A. M. Y.,2017. Some biological aspects of Rhopalosiphum maidis (Fitch) reared on five corn hybrids under laboratory conditions.Archives of Advanced Sciences. Vol.1, (3). 1-5 pp.
 • So Y.S., Ji H.C., Brewbaker J.L., 2010. Resistance to corn leaf aphid (Rhopalosiphum maidis Fitch) in tropical corn (Zea mays L.). Euphytica (2010) 172:373–381 DOI 10.1007/s10681-009-0044-z.
 • Toros S., Uygun N., Ulusoy R., Satar S., Özdemir I., 2002. Doğu Akdeniz Bölgesi Aphidoidea türleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara,108 p.
 • Uygun N., Ulusoy M.R., Karaca İ., 2010. Meyve ve Bağ Zararlıları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Genel Yayın No:252, Ders Kitapları Yayın No: A-81, 347 p.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Şerife KÜÇÜKBALLI
Institution: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Şenay ARZUMAN (Primary Author)
Institution: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: Turkey


Author: İsmail KARACA
Institution: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2018

Bibtex @research article { bitkorb394711, journal = {Bitki Koruma Bülteni}, issn = {0406-3597}, eissn = {1308-8122}, address = {}, publisher = {Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2018}, volume = {58}, pages = {207 - 214}, doi = {10.16955/bitkorb.394711}, title = {Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi}, key = {cite}, author = {Küçükballı, Şerife and Arzuman, Şenay and Karaca, İsmail} }
APA Küçükballı, Ş , Arzuman, Ş , Karaca, İ . (2018). Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi . Bitki Koruma Bülteni , 58 (4) , 207-214 . DOI: 10.16955/bitkorb.394711
MLA Küçükballı, Ş , Arzuman, Ş , Karaca, İ . "Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi" . Bitki Koruma Bülteni 58 (2018 ): 207-214 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitkorb/issue/40556/394711>
Chicago Küçükballı, Ş , Arzuman, Ş , Karaca, İ . "Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi". Bitki Koruma Bülteni 58 (2018 ): 207-214
RIS TY - JOUR T1 - Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi AU - Şerife Küçükballı , Şenay Arzuman , İsmail Karaca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16955/bitkorb.394711 DO - 10.16955/bitkorb.394711 T2 - Bitki Koruma Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 214 VL - 58 IS - 4 SN - 0406-3597-1308-8122 M3 - doi: 10.16955/bitkorb.394711 UR - https://doi.org/10.16955/bitkorb.394711 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitki Koruma Bülteni Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi %A Şerife Küçükballı , Şenay Arzuman , İsmail Karaca %T Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi %D 2018 %J Bitki Koruma Bülteni %P 0406-3597-1308-8122 %V 58 %N 4 %R doi: 10.16955/bitkorb.394711 %U 10.16955/bitkorb.394711
ISNAD Küçükballı, Şerife , Arzuman, Şenay , Karaca, İsmail . "Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi". Bitki Koruma Bülteni 58 / 4 (December 2018): 207-214 . https://doi.org/10.16955/bitkorb.394711
AMA Küçükballı Ş , Arzuman Ş , Karaca İ . Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi. Bitki Koruma Bülteni. 2018; 58(4): 207-214.
Vancouver Küçükballı Ş , Arzuman Ş , Karaca İ . Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi. Bitki Koruma Bülteni. 2018; 58(4): 207-214.
IEEE Ş. Küçükballı , Ş. Arzuman and İ. Karaca , "Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi", Bitki Koruma Bülteni, vol. 58, no. 4, pp. 207-214, Dec. 2018, doi:10.16955/bitkorb.394711