Subjects

• Entomology
• Agriculture Science


Journals

Reviewer
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author

Articles


R. TANIK, Y. ÇELİKPENÇE, İ. KARACA
Monitoring of Important Pest Populations by Colored Sticky Traps at Tomato Greenhouse in Afyonkarahisar Province, Turkish Journal of Science and Engineering, (2020)
F. METİN, Ü. ZEYBEKOĞLU, İ. KARACA
Insects on lavender in Isparta province, Turkey, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (2020)
Y. ULU TÜRÜMEN, İ. KARACA
Response to different foods and essantial oils of Bombus terrestis, Turkish Journal of Science and Engineering, (2020)
E. DOĞAN, İ. KARACA
Dispersal of Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata) (Say) (Coleoptera:Chrysomelidae) in Afyonkarahisar Province, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2020)
D. TAPLAMACIOĞLU, İ. KARACA
Effects of some pesticides on Bombus terrestris under laboratory conditions, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (2019)
M. MANAVOĞLU, A. KAYAHAN, İ. KARACA
Effects of Some Pesticides Against Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) by Soil Application, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2019)
A. KARAHAN, F. YILDIRIM, M. KARAHAN, İ. KARACA
Does Imidacloprid Cause Winter Losses In Honey Bees?, Arıcılık Araştırma Dergisi, (2018)
Ş. KÜÇÜKBALLI, Ş. ARZUMAN, İ. KARACA
Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi, Plant Protection Bulletin, (2018)
İ. KARACA, N. YURT
İzmir İlinde Glycaspis brimblecombei (Moore) (Hemiptera: Aphalaridae)’nin Eucalyptus camaldulensis Dehnh Üzerinde Popülasyon Değişimi ve Bu Alanda Bulunan Yararlı Türler, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2018)
E. ZENGİN, İ. KARACA
Determination of Pesticide Residues in Grapes From Vineyards Implemented Good Agricultural Practice in Uşak, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2018)
A. KARAHAN, M. KUTLU, İ. KARACA
Determination of the effect of some pesticides on honey bees, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (2018)
İ. KARACA, A. ALSABTE, A. KAYAHAN
Aonidiella aurantii (Hemiptera: Diaspididae) ile Bulaşık ve Temiz Turunçgillerin Salgıladıkları Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2018)
İ. KARACA, F. DENİZ, B. ASLAN
Avcı Böcek Macrolophus pygmaeus (Rambur)’un Laboratuvar Koşullarında Farklı Avlar Üzerindeki Gelişimi, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2018)
İ. KARACA, N. KÜÇÜKBALLI
Elma Bahçelerinde Bazı Önemli Zararlılara Karşı Azadirachtin ve Kaolin Uygulamalarının Etkisi, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2018)
İ. KARACA, T. AYYILDIZ
Bazı Biyolojik Preparatların Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) Erginlerine Etkileri, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2018)
S. GÖK, Ö. GÜVEN, İ. KARACA
Effects of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana on different stages of the pine processionary moth (Thaumetopoea wilkinsoni Tams), Turkish Journal of Biological Control, (2018)
A. KARAHAN, M. KUTLU, İ. KARACA
Cypermethrin’in Bal Arısı (Apis Mellifera) ve Yaban Arısı (Vespula Germanica) Üzerine Etkileri, Arıcılık Araştırma Dergisi, (2018)
E. ZENGİN, İ. KARACA
Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2018)
Y. ÇELİKPENÇE, A. BİRGÜCÜ, İ. KARACA
The life tables of Chrysomphalus aonidum and Coccus hesperidum under laboratory conditions, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (2018)
A. Karahan, F. Nur Şahpaz, M. Kutlu, İ. Karaca
Effects of Thiamethoxam on Vespula Germanica (F.) (Hymenoptera: Vespidae), International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (2017)
A. KARAHAN, A. GÜL, M. KUTLU, İ. KARACA
Effect of Thiamethoxam on Wild Bees (Vespa sp.), The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University, (2017)
Ş. OĞUZOĞLU, M. AVCI, D. ŞENAL, İ. KARACA
First record of Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) in Turkey, Turkish Bulletin of Entomology, (2017)
E. ZENGİN, İ. KARACA
Use of Insects as Medicine, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2017)
E. ZENGİN, İ. KARACA
Uşak İlinde Örtü Altı Üretimi Yapılan Domateslerdeki Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2017)
A. BİRGÜCÜ, Y. ÇELİKPENÇE, A. AKDAŞ, S. GÖKKAYA, İ. KARACA
Effects of different essential oils on oviposition behavior of Trialeurodes vaporariorum, Turkish Bulletin of Entomology, (2016)
M. ULUCA, İ. KARACA
Blatta lateralis Walker (Blattodea: Blattidae) Üzerine Ultrasonik Zararlı Kovucuların Performansının Ölçülmesi, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2016)
A. BİRGÜCÜ, Ş. BAŞOĞLU, Y. ÇELİKPENÇE, İ. KARACA
The Body Growth Rates on Different Foods and the Relationship between Egg-Body Sizes of Phthorimaea operculella, Yuzuncu Yil University Journal of the Institute of Natural and Applied Sciences, (2016)
V. GÖL, İ. KARACA
Antalya İlinde Portakal Bahçelerinde Gözlenen Önemli Zararlı ve Yararlı Böcek Popülasyonları, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2016)
A. KAYAHAN, B. ŞİMŞEK, C. KARACA, İ. KARACA
Bazı Uçucu Yağların Myzus persicae ve Avcısı Chrysoperla carnea Üzerindeki Etkileri, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2016)
A. KARAHAN, İ. KARACA
Adana ve Konya İllerindeki Arıcılık Faliyetleri ve Koloni Kayıpları, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2016)
M. ÖZGÖKÇE, A. BAYINDIR, İ. KARACA
Temperature-dependent development of the tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) on tomato plant Lycopersicon esculentum Mill. (Solanaceae), Turkish Journal of Entomology, (2016)
S. KACARGİL, İ. KARACA
İzmir’de organik ve konvansiyonel zeytin bahçelerinde zeytinsineği, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae)’nin popülasyon değişimi, Turkish Bulletin of Entomology, (2016)
Z. UYGUN, İ. KARACA
Tokat İli Patates Alanlarında Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) (Coeoptera: Chrysomelidae)'nin Yayılışı, Doğal Düşmanları ve Popülasyon Değişimi, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, (2015)
İ. KARACA, A. KAYAHAN, B. ŞİMŞEK, M. AVCI
A new record for the Turkish fauna: Chrysocharis gemma Walker (Hymenoptera: Eulophidae), Turkish Bulletin of Entomology, (2015)
O. DEMİRÖZER, İ. KARACA
Predator and parasitoid species associated with oil-bearing rose (Rosa damascena Miller) production areas in Isparta province with distributional remarks, Turkish Bulletin of Entomology, (2014)