Turkish Journal of Biological Control
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-0035 | e-ISSN 2548-1002 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği | http://www.biyolojikmucadele.org.tr


Turkish Journal of Biological Control

ISSN 2146-0035 | e-ISSN 2548-1002 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği | http://www.biyolojikmucadele.org.tr
Indexes and Platforms
Kabul Edilen MakalelerÇiriş otu (Asphodelus aestivus Brot.)  ile biyolojik mücadelede Capsodes infuscatus Brulle’un kullanım olanağının araştırılması

Investigation of the possibility use of Capsodes infuscatus Brulle in biological control of Asphodelus aestivus Brot. 

Efecan YAZMIŞ, Ali ÖZPINAR 

The determination of host biological stages preferred by Aenasius arizonensis Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) parasitization of Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)

Aenasius arizonensis Girault (Hymenoptera: Encyrtidae)’in Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)’i parazitlemede tercih ettiği biyolojik dönemlerin belirlenmesi

Doğancan KAHYA  Mehmet Rifat ULUSOY  Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE


Entomopatojen nematodların Kavun sineği (Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae) üzerindeki etkinliği

Efficacy of entomopathogenic nematodes on Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)

Abdulfatah ALABOUID      Erol BAYHAN     Uğur GÖZEL 

Control of Pine Processionary Moth Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) by Native Entomopathogenic Nematodes 

Çam Kese Böceği Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)’nın Yerel Entomopatojen Nematodlar ile Kontrolü

Çiğdem GÖZEL  Uğur GÖZEL  

New records of Chamaemyiidae and Cryptochaetidae (Diptera) on Scale Insects (Hemiptera: Coccomorpha) in Turkey

Türkiye’de Coccomorpha (Hemiptera) üzerindeki Chamaemyiidae ve Cryptochaetidae türlerine ait yeni kayıtlar

Selma ÜLGENTÜRK           Şevkiye BALCI         

New Parasitoids Records of Eulecanium rugulosum (Archangelskaya, 1937) (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Coccidae) for Diyarbakır 

Diyarbakır için Eulecanium rugulosum’un (Archangelskaya, 1937) (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Coccidae) yeni kayıt parazitoidleri

Halil BOLU 

Eurygaster maura L. (Hemiptera: Scutelleridae) yumurtalarında Trissolcus semistriatus Nees ve Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae)’in biyolojisi

Biology of Trissolcus semistriatus Nees and Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae) in Eurygaster maura (Hemiptera: Scutelleridae) eggs

Münevver KODAN  M. Oktay GÜRKAN


Antalya İli topraklarından Galleria mellonella kullanılarak izole edilen Entomopatojen fungus izolatlarının Myzus persicae’ e etkilerinin belirlenmesi

Isolation of entomopathogenic fungi from soil samples collected from Antalya province using Galleria mellonella (L.) and determination of their pathogenicity against the Green Peach Aphid

Derya BAKİ, Musa KIRIŞIK, Fedai ERLER  


Effects of some commonly used biopesticides on the survival and virulence of native entomopathogenic nematode isolates

Yaygın olarak kullanılan bazı biyopestisitlerin yerel entomopatojen nematod izolatlarının hayatta kalma ve virülensliği üzerindeki etkileri

Ebubekir YUKSEL, Ramazan CANHILAL


Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde tarım ve tarım dışı alanlardaki ağaçlarda bulunan Tingidae (Hemiptera) türlerinin doğal düşmanları

Natural enemies of Tingidae (Hemiptera) species on trees in agricultural and non-agricultural areas in Diyarbakır, Mardin and Elazığ provinces

Hasan MARAL, M. Rifat ULUSOY, Halil BOLU