Turkish Journal of Biological Control
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-0035 | e-ISSN 2548-1002 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği | http://www.biyolojikmucadele.org.trTurkish Journal of Biological Control

ISSN 2146-0035 | e-ISSN 2548-1002 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği | http://www.biyolojikmucadele.org.tr
Cover ImageVolume 11, Issue 2 Last Issue
Volume 11 - Issue 2 - Dec 15, 2020
 1. Iğdır ilinde mısırda (Zea mays L.) zararlı Lepidoptera türlerinin larva parazitoitleri ve bunların doğal parazitlenme oranları
  Pages 149 - 163
  Celalettin GÖZÜAÇIK
 2. Bazı entomopatojen nematodların etkinliğinin Patates güvesi Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin mücadelesinde değerlendirilmesi
  Pages 165 - 175
  Çiğdem GÖZEL, Hürkan ATAŞ, Uğur GÖZEL
 3. Altkültürü yapılan Beauveria bassiana izolatlarının Spodoptera littoralis üzerindeki etkinliği
  Pages 175 - 187
  Adile AKDAŞ, Ozlem (KALKAR) GÜVEN, İsmail KARACA
 4. Erik koşnilinin parazitoidi Discodes aeneus Dalman (Hymenoptera : Encyrtidae)’a karşı bazı bitki koruma ürünlerinin yan etkilerinin araştırılması
  Pages 189 - 198
  Mehmet KARACAOĞLU, Mehmet KEÇECİ, Ali KORKMAZ, Kadir BOZKURT
 5. Egg parasitoids of Thaumetopoea pityocampa (Den & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) and natural effectiveness in Terzioğlu Campus (Çanakkale)
  Pages 199 - 211
  Ali ŞAHİN, Halil İbrahim AVCI, Talha ÇAM, Ali ÖZPINAR
 6. Re-descriptions of Neoseiulus reductus (Wainstein) and Typhlodromus (Anthoseius) caucasicus (Abbasova) (Acari: Phytoseiidae) from Turkey
  Pages 213 - 221
  Tuğba ÇAKAR, Dürdane YANAR, İsmail DÖKER
 7. Bazı biyorasyonel insektisitlerin tarla koşullarında Tuta absoluta’nın ergin öncesi dönemleri ile verime etkileri
  Pages 223 - 235
  Yaşar Mutlu TÜRKMEN, Cengiz KAZAK
 8. Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) ve Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel (Myrtaceae) ekstraktlarının klasik ve nano formülasyonlarının Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) ve Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye etkilerinin belirlenmesi
  Pages 237 - 251
  Hasan BALCI, Firdevs ERSİN, Enver DURMUŞOĞLU
 9. Çanakkale ili sebze alanlarında görülen avcı akar türleri
  Pages 253 - 260
  İsmail KASAP
 10. Bitki koruma ürünü olarak biyopestisitler: tanımları, sınıflandırılmaları, mevzuat ve pazarları üzerine bir değerlendirme
  Pages 261 - 274
  Hasan BALCI, Enver DURMUŞOĞLU
Indexes and Platforms