Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-7787 | e-ISSN 2717-7084 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Adnan Menderes University |


Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Journal of Agricultural Sciences is a scientific journal that publishes original studies. The journal; Since 2004, it has been issued in sixth and twelfth months of the year as two volumes. Journal is searched by TR Index (ULAKBIM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef and Google Scholar.

Researches may be published in the journal after as a result of the approval of at least two referees. 

After the positive evaluation of at least two referees related to the subject, the decision of publication is taken. Editors may reject the article without sending it to the referees.

The responsibility of scientific content, results, and whether the manuscript is in compliance with ethical rules belongs to the authors. The journals owner, editors and advisory board is not responsible for the content published.

Article applications are accepted at https://dergipark.org.tr/en/journal/1473/dashboard. No other means of communication (letters, e-mails, etc.) are accepted for publication or author / referee correspondence. Once the article is submitted, the author cannot be added or removed. All authors should review and approve the final version of the manuscript. In addition, other important issues are given on the back page of the journal and under the title of Important Note to Authors.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7787 | e-ISSN 2717-7084 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Adnan Menderes University |
Cover Image


Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Journal of Agricultural Sciences is a scientific journal that publishes original studies. The journal; Since 2004, it has been issued in sixth and twelfth months of the year as two volumes. Journal is searched by TR Index (ULAKBIM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef and Google Scholar.

Researches may be published in the journal after as a result of the approval of at least two referees. 

After the positive evaluation of at least two referees related to the subject, the decision of publication is taken. Editors may reject the article without sending it to the referees.

The responsibility of scientific content, results, and whether the manuscript is in compliance with ethical rules belongs to the authors. The journals owner, editors and advisory board is not responsible for the content published.

Article applications are accepted at https://dergipark.org.tr/en/journal/1473/dashboard. No other means of communication (letters, e-mails, etc.) are accepted for publication or author / referee correspondence. Once the article is submitted, the author cannot be added or removed. All authors should review and approve the final version of the manuscript. In addition, other important issues are given on the back page of the journal and under the title of Important Note to Authors.

Volume 17 - Issue 1 - Jul 6, 2020
 1. Effects of some natural products on population of Metopolophium dirhodum (Walker) (Hemiptera: Aphididae) on rose plants
  Pages 1 - 7
  Özge HELVACIOĞLU , Tülin AKŞİT
 2. Yem Bezelyesi ve Tritikale Karışımlarında Karışım Oranları ile Biçim Dönemlerinin Ot Verimine Etkileri
  Pages 9 - 13
  Seyithan SEYDOŞOĞLU , Gökhan GELİR , Belgizar AYANA ÇAM
 3. Ege Bölgesine Uygun Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 15 - 20
  İ̇brahim KÖKEN , Emre İLKER
 4. Çilek Üretim Alanlarından İzole Edilen Trichoderma İzolatlarının Çilekte (cv. Rubygem) Macrophomina phaseolina ’ya Karşı Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 21 - 28
  Yunus KORKOM , Ayhan YILDIZ
 5. İzmir-Bornova Kırsalındaki Hayvancılığın Sürdürülebilirliğini Geliştirme Olanaklarının Araştırılması
  Pages 29 - 35
  Halil Baki ÜNAL , Esin DERİ , Mustafa Tolga ESETLİLİ
 6. Batı Anadolu’da Günlük Yağış Şiddetindeki Değişimler
  Pages 37 - 44
  İsmail AĞBAŞ , Ercan YEŞİLIRMAK
 7. Microflora of Naturally Fermented Table Olives and Characterization of Their Lactic Acid Bacteria
  Pages 45 - 52
  Çisem BULUT ALBAYRAK , Aslıhan KAMBER
 8. Aydın İli Sulu Koşullarında Bazı Tarla Bitkileri Ürün Desenlerinin Karşılaştırılması
  Pages 53 - 59
  Mehmet KALKINÇ , Mustafa Ali KAYNAK
 9. Aydın Yöresindeki Örtüaltı İşletmelerinin Üretim Sistemleri Açısından İrdelenmesi
  Pages 61 - 69
  Gülsüm ŞİMŞEK , Necdet DAĞDELEN
 10. Kırsal Alanlarda Sosyo Ekonomik Yapı ve Yaşam Memnuniyeti: Aydın İli Örneği
  Pages 71 - 80
  Fırat ASLAN , Göksel ARMAĞAN
 11. A Study on Genetic Advance and Heritability for Quantitative Traits in Cotton (Gossypium hirsutum L.)
  Pages 81 - 84
  Şerife BALCI , Volkan Mehmet ÇINAR , Aydın ÜNAY
 12. ‘Deveci’ Armut Çeşidinde Farklı Depolama Sıcaklıklarında 1-Methylcyclopropene Uygulamalarının Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 85 - 90
  Okan AS , Mustafa SAKALDAŞ
 13. Bursa Bölgesinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Performansları
  Pages 91 - 97
  Bayram DAVARCI , İsmail TAS
 14. Lazer Kontrollü Tesviye Makinelerinin İş Derinliklerinin Belirlenmesi
  Pages 99 - 105
  Hüseyin Nail AKGÜL
 15. Kovid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye Yöresel Koyun Üretiminin Arttırılmasında İvesi Koyunlarından Yararlanma
  Pages 107 - 113
  Kadir KIRK
 16. Süt ve Süt Ürünlerinin Ambalajlanmasında Yenilikçi ve Doğal Yaklaşımlar; Esansiyel Yağların Kullanıldığı Polimerik Aktif Ambalaj Çözümü
  Pages 115 - 121
  Betül ERTEKİN
 17. Zeytin Ağacı Üzerine Bir Monografi
  Pages 123 - 130
  Ahmet Nuri ÖZDAĞ , Fatma KOYUNCU
 18. Çayın Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkisi
  Pages 131 - 136
  Erkan POLAT , Ayşe Demet KARAMAN , Serdal ÖĞÜT
 19. Gıda Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Pages 137 - 143
  Begüm KELEŞ , Gülden OVA
Indexes and Platforms