Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-7787 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Adnan Menderes University |


Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Journal of agricultural sciences (horticulture, plant protection, biosystem engineering, landscape architecture, agricultural economics, agricultural biotechnology, field crops, soil science and plant nutrition, aquaculture engineering, food and dairy technology, This is a scientific journal that publishes original studies and reviews. The journal; Since 2004, it has been issued in sixth and twelfth months of the year as two volumes. Journal is searched by TR Index (ULAKBIM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef and Google Scholar.

The journal primarily publishes researches, as well as reviews approved by the arbitral tribunal. Publications produced from graduate theses are sent to the referees with the phrase ibar “Produced from graduate theses ”.

In order for a manuscript to be published, it should not have been published in another journal or sent to another journal before and should be considered suitable for publication. After the positive evaluation of at least two referees related to the subject, the decision of publication is taken. Editors may reject the article without sending it to the referees.

The responsibility of scientific content, results, and whether the manuscript is in compliance with ethical rules belongs to the authors. Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Dean, Editors and Advisory Board is not responsible for the content published.

Article applications are accepted at https://dergipark.org.tr/en/journal/1473/dashboard. No other means of communication (letters, e-mails, etc.) are accepted for publication or author / referee correspondence. Once the article is submitted, the author cannot be added or removed. All authors should review and approve the final version of the manuscript. In addition, other important issues are given on the back page of the journal and under the title of Important Note to Authors.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7787 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Adnan Menderes University |
Cover Image


Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Journal of agricultural sciences (horticulture, plant protection, biosystem engineering, landscape architecture, agricultural economics, agricultural biotechnology, field crops, soil science and plant nutrition, aquaculture engineering, food and dairy technology, This is a scientific journal that publishes original studies and reviews. The journal; Since 2004, it has been issued in sixth and twelfth months of the year as two volumes. Journal is searched by TR Index (ULAKBIM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef and Google Scholar.

The journal primarily publishes researches, as well as reviews approved by the arbitral tribunal. Publications produced from graduate theses are sent to the referees with the phrase ibar “Produced from graduate theses ”.

In order for a manuscript to be published, it should not have been published in another journal or sent to another journal before and should be considered suitable for publication. After the positive evaluation of at least two referees related to the subject, the decision of publication is taken. Editors may reject the article without sending it to the referees.

The responsibility of scientific content, results, and whether the manuscript is in compliance with ethical rules belongs to the authors. Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Dean, Editors and Advisory Board is not responsible for the content published.

Article applications are accepted at https://dergipark.org.tr/en/journal/1473/dashboard. No other means of communication (letters, e-mails, etc.) are accepted for publication or author / referee correspondence. Once the article is submitted, the author cannot be added or removed. All authors should review and approve the final version of the manuscript. In addition, other important issues are given on the back page of the journal and under the title of Important Note to Authors.

Volume 16 - Issue 2 - Dec 31, 2019
 1. Marketing of Palm Oil Wastes: Economic and Environmental Benefits in Nigeria
  Pages 129 - 133
  Felix ACHOJA , Rosemary Ngozi OKOH , Comfort Ochuwa OSILAMA
 2. Ekoköylerin Kent Ölçeğinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
  Pages 135 - 141
  Osman ZEYBEK , Mükerrem ARSLAN
 3. Aşılı Asma Fidanlarına Farklı Yöntemlerle Uygulanan Mikorizaların, Söküm Dönemi Fidan Performansına Etkileri (Vitis vinifera L.)
  Pages 143 - 152
  İlknur Korkutal , Elman BAHAR , Tuğba TEKSÖZ ÖZAKIN
 4. Farklı Kaynaştırma Koşulları ve Anaçların Alfonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Tüplü Fidan Randımanı ve Kalitesine Etkileri
  Pages 153 - 160
  MUSTAFA ÇELİK , ARMAĞAN TANRIKULU , ASLAN ERSOY , ARİF GÜNENÇ , DİREN GÜNYÜZ
 5. Mikoriza Uygulanmış ve Uygulanmamış Domates Bitkisinde Farklı Fungusit Dozlarının Meyve Kalite Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
  Pages 161 - 168
  Tuğba ÖZBUCAK , Döndü KABUL
 6. Kadın Azmağı’nın (Gökova Körfezi-Muğla) Su Kalitesi Yönünden Mevsimsel İncelenmesi
  Pages 169 - 178
  Mustafa DÖNDÜ , Nedim Özdemir
 7. Uşak İlinden Seçilmiş Ceviz Genotiplerinde Meyvelerin Mineral Madde İçerikleri
  Pages 179 - 183
  Ercan YILDIZ , Ahmet SÜMBÜL
 8. A Survey of Raw Milk For Microbiological Quality and Typing of Foodborne Pathogens by MALDI-TOF MS
  Pages 185 - 191
  Tuğba CEBECİ
 9. Genetic Analysis of Some Quality Traits in Maize
  Pages 193 - 199
  Elif ÖZDEMİR , Bayram SADE
 10. Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Malç Materyalleri ve Gölgeleme Oranlarının Fidan Randımanı ve Kalitesine Etkileri
  Pages 201 - 208
  Adem YAĞCI , Muhammet Esat ZENGİNOĞLU
 11. Delta Sistemlerinde Peyzaj Deseni ve Mekansal Bağlantılılığın Analizi, Büyük Menderes Deltası Örneği
  Pages 209 - 215
  Ebru ERSOY TONYALOĞLU , Birsen KESGİN ATAK
 12. Determination of Some Plant Nutrients in Sunflower Waste Ashes
  Pages 217 - 221
  Volkan GÜL
 13. Physicochemical Properties of Low-Fat Yoghurt with Whey Protein Isolates as Fat Alternative
  Pages 223 - 230
  Ayşe Demet Karaman
 14. Etlerin Korunmasında Kullanılan Kimyasal Yöntemler
  Pages 231 - 236
  Dilek KESKİN , Bülent BOZDOĞAN
 15. Küresel Gıda Güvencesinin İzlenmesi ve Haritalanması Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 237 - 244
  Gökçe Koç , Ayşe Uzmay
 16. Permakültür Çocuk Oyun Alanları
  Pages 245 - 252
  Emir Müge ÜSKÜPLÜ , Zöhre POLAT
Indexes and Platforms