Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-7787 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Adnan Menderes Üniversitesi |


Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Journal of agricultural sciences (horticulture, plant protection, biosystem engineering, landscape architecture, agricultural economics, agricultural biotechnology, field crops, soil science and plant nutrition, aquaculture engineering, food and dairy technology, This is a scientific journal that publishes original studies and reviews. The journal; Since 2004, it has been issued in sixth and twelfth months of the year as two volumes. Journal is searched by TR Index (ULAKBIM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef and Google Scholar.

The journal primarily publishes researches, as well as reviews approved by the arbitral tribunal. Publications produced from graduate theses are sent to the referees with the phrase ibar “Produced from graduate theses ”.

In order for a manuscript to be published, it should not have been published in another journal or sent to another journal before and should be considered suitable for publication. After the positive evaluation of at least two referees related to the subject, the decision of publication is taken. Editors may reject the article without sending it to the referees.

The responsibility of scientific content, results, and whether the manuscript is in compliance with ethical rules belongs to the authors. Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Dean, Editors and Advisory Board is not responsible for the content published.

Article applications are accepted at https://dergipark.org.tr/en/journal/1473/dashboard. No other means of communication (letters, e-mails, etc.) are accepted for publication or author / referee correspondence. Once the article is submitted, the author cannot be added or removed. All authors should review and approve the final version of the manuscript. In addition, other important issues are given on the back page of the journal and under the title of Important Note to Authors.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7787 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Adnan Menderes Üniversitesi |
Cover Image


Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Journal of agricultural sciences (horticulture, plant protection, biosystem engineering, landscape architecture, agricultural economics, agricultural biotechnology, field crops, soil science and plant nutrition, aquaculture engineering, food and dairy technology, This is a scientific journal that publishes original studies and reviews. The journal; Since 2004, it has been issued in sixth and twelfth months of the year as two volumes. Journal is searched by TR Index (ULAKBIM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef and Google Scholar.

The journal primarily publishes researches, as well as reviews approved by the arbitral tribunal. Publications produced from graduate theses are sent to the referees with the phrase ibar “Produced from graduate theses ”.

In order for a manuscript to be published, it should not have been published in another journal or sent to another journal before and should be considered suitable for publication. After the positive evaluation of at least two referees related to the subject, the decision of publication is taken. Editors may reject the article without sending it to the referees.

The responsibility of scientific content, results, and whether the manuscript is in compliance with ethical rules belongs to the authors. Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Dean, Editors and Advisory Board is not responsible for the content published.

Article applications are accepted at https://dergipark.org.tr/en/journal/1473/dashboard. No other means of communication (letters, e-mails, etc.) are accepted for publication or author / referee correspondence. Once the article is submitted, the author cannot be added or removed. All authors should review and approve the final version of the manuscript. In addition, other important issues are given on the back page of the journal and under the title of Important Note to Authors.

Volume 16 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması
  Pages 1 - 5
  Nurengin METE , Öznur ÇETİN , Mehmet HAKAN , Hülya KAYA , Filiz SEFER , Nurcan ULUÇAY , Uğur GÜLOĞLU , Hükümran GÜL , Oktay SEZGİN
 2. Menemen Koşullarında Pamuk Yetiştiriciliğinde Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Enerji Verimliliği ve Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi
  Pages 7 - 12
  Tuncay TOPDEMİR , Mustafa Bülent COŞKUN
 3. Farklı Hasat Zamanının Pamuk Dikeninin (Onopordum acanthium) Kimyasal Kompozisyonu, İn Vitro Gaz ve Metan Üretimi Üzerine Etkisi
  Pages 13 - 18
  Emre CEYLAN , Adem KAMALAK
 4. İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 19 - 26
  Mustafa Nazım MAVİOĞLU , Ferit ÇOBANOĞLU
 5. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi
  Pages 27 - 33
  Hüseyin TERZİ , Mustafa Ali KAYNAK
 6. Türkiye’de Zeytinyağında Kalite ve Markalaşmanın İncelenmesi
  Pages 35 - 43
  Dilek ÖZDOĞAN , Renan TUNALIOĞLU
 7. Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
  Pages 45 - 52
  Gülden BALCI , Hakan KELES
 8. Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Tane Olgunluğu Üzerine Etkileri
  Pages 53 - 61
  Serkan CANDAR , Elman BAHAR , İlknur KORKUTAL , Tezcan ALÇO , Mehmet GÜLCÜ
 9. Çilekte Kök ve Taç Çürüklüğü Hastalığı (Phytophthora cactorum)’na Karşı Kök Bakterileri ile Biyolojik Mücadele
  Pages 63 - 71
  Ümit ÖZYILMAZ , Kemal BENLİOĞLU
 10. KENTSEL YEŞİL ALANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ İLE İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE SIKLIKLARI VE SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?
  Pages 73 - 80
  Abdullah AKPINAR
 11. The Effects of Foliar Applied Atonik and Amino Acid on Yield and Fiber Quality in Cotton (Gossypium hirsutum L.)
  Pages 81 - 84
  Güliz AKSONA , Aydın ÜNAY
 12. Taze ve Sulandırılmamış Sperma ile Yapay Tohumlanan Yerli Koyunların Döl Verim Özellikleri
  Pages 85 - 89
  Kadir KIRK
 13. Norduz ve Kıl Keçilerin Teke Katımı Dönemi Bazı Üreme Özellikleri
  Pages 91 - 95
  Kadir KIRK
 14. Küresel İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerine Karşı Ümitvar Baklagiller olarak Mürdümük (Lathyrus sativus L.) ve Burçak (Vicia ervilia L.)’ın Önemi
  Pages 97 - 104
  Mehmet ARSLAN
 15. Şeker Pancarlarında Görülen Rhizoctonia Türlerinin Özellikleri, Oluşturduğu Hastalıklar ve Korunma Yolları
  Pages 105 - 112
  Meltem AVAN , Y. Zekai KATIRCIOĞLU
 16. Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı
  Pages 113 - 121
  Arif SEMERCİ
 17. Bazı Balık Türlerinde Yapılmış Transgenik Çalışmalar
  Pages 123 - 127
  Semra KÜÇÜK
Indexes and Platforms