Year 2021, Volume 61 , Issue 1, Pages 15 - 20 2021-03-31

Distribution, density and population monitoring of Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae) in lucerne fields of Bolu, Zonguldak and Bartın provinces
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi

Aydemir BARIŞ [1] , Cenk YÜCEL [2] , Narin GÖK [3]


This study was conducted to survey the distribution and density of alfalfa leaf beetle [(Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)] in alfalfa (Medicago sativa L.) cultivation areas in Bolu, Zonguldak and Bartın provinces between 2017 and 2019. It was determined that the prevalence of Gonioctena fornicata was 100% in three provinces where studies were conducted in 2017. It was observed that the rate of infestation of G. fornicata started at 2.24% in 2018, and rose to 44.82% in 2018. In 2019 infestation rate began at 1.48% and rose to 36.86%. It has been determined that the infestation that started with the end of March continued until the end of June. This study highlights the infestation time and distribution of G. fornicata in the provinces of the Western Black Sea Region, and can serve as a building block for further investigations of G. fornicata’s distribution in the area.
Bu çalışma Yonca yaprakböceği (Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca (Medicago sativa L.) ekiliş alanlarında yayılışı ve yoğunluğunun belirlenmesi amacıyla 2017 ile 2019 yılları arasında yürütülmüştür. 2017 yılında çalışmaların yürütüldüğü üç ilde de G. fornicata’nın yaygınlığının %100 olduğu belirlenmiştir. Zararlının bulaşma oranı 2018 yılında %2.24 bulunurken, en yüksek %44.82’ye ulaşmış, 2019 yılında ise başlangıçta %1.48 olan bulaşma oranının en yüksek değeri %36.86 olmuştur. Mart ayı sonunda başlayan bulaşmanın haziran ayı sonuna kadar devam ettiği belirlenmiştir. Bu araştırma ile Batı Karadeniz Bölgesi’nde zararlı hakkında elde edilen ilk verilerin bundan sonra yürütülecek çalışmalara bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.
 • Açıkgöz E., 2001. Yem Bitkileri Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 42, Bursa.
 • Alkan B., 1946. Tarım Entomolojisi. T.C. Tarım Bakanlığı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ders Kitabı. 31. A.Y.Z.E. Basımevi Ankara, 232 s.
 • Anonim 2019. Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr.Erişim tarihi:06.09.2020
 • Anonymous 2015. Gonioctena fornicata Brüggemann. North American Plant Protection Organisation. Phytosanitary Alert System. Erişim tarihi 20.10. 2015
 • Apostolov I., 1988. Spatial distribution of the lucerna leaf betle (Phytodecta fornicata Brüggm.) and the lucernaweevil (Phytonomus variabilis Hrbst.) and schemes for determining their density. Rasteniev dni Nauki 25 (4):93-101.
 • Atanasova D.Y., Semerdjieva I. B., 2009. Population density of Phytonomus variabilis Hrbst. and Phytodecta fornicata Brugg. On multifoliolate and trifoliolate alfalfa in relation to anatomical characteristics on their leaves. Journal of Central European Agriculture 10 (4) Zagreb: Faculty of Agriculture,2009, 321-326.
 • Atay T., 2018. Yonca yaprakböceği, Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın yeni bir parazitoit kaydı ile Tachinid (Diptera: Tachinidae) parazitoitleri ve parazitleme oranları. Türk. entomol. derg., 2018, 42 (2): 141-147
 • Blunck H., 1954. Handbunch der Pflanzenkrankheiten. Band V,2. Lieferung. Paul Parey, Berlin und Hamburg.449 s.
 • Bodenheimer F.S., 1958. Türkiye’de ziraate ve ağaçlara zararlı olan böcekler ve bunlarla savaş hakkında bir etüt. Bayur matbaası, 175 s, 1958 Ankara.
 • Bronskikh G.D., 1987. The lucerna leaf- beetle. Zashchita Rastenii, 9,35 pp.
 • Coşkuncu K.S., Gençer N.S., 2006. Gonioctena fornicata (Brüggeman) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Bursa İli Yonca Ekiliş Alanlarında Biyolojisi, Yayılışı ve Populasyon Dalgalanması. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi Sayı: 2 (2006) Cilt: 21
 • Çalışkaner S., Dörtbudak, N., Has A., 1989. Orta Anadolu Bölgesi’nde Patateslerde zarar yapan Patates güvesi (Phthorimaea operculella Zeller) üzerine sürvey çalışmaları. Bitki Koruma Bülteni, 1989, 29 (1-2).
 • Elçi S., Açıkgöz E., 1994. Baklagil ve Bugdaygil Yem Bitkileri Tanıtma Kılavuzu TAGEM Yayınları , 240.
 • Fiera C., Purıce D., Maican S., 2013. The communities structure of invertebrate fauna from rape and alfalfa crops (Sıngureni, Gıurgıe Conuty, Romanıa). Cercetari Agronomice in Moldova Vol. XLVI, No:4(156).
 • Kasap H., 1988. A list of some Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae) from Turkey, Part II: Colaphellus, Gastroidea, Phadon, Prosocuris, Plagiodera, Melasoma, Phytodecta, Phylodecta, Timarcha, Entomoscelis. Türk Entomoloji Derg. 12(2):85-89.
 • Kısmalı Ş., 1973. İzmir ili ve çevresinde kültür bitkilerinde zarar yapan Chrysomelinae ve Halticinae (Chrysomelidae:Coleoptera) altfamilyalarına ait türler, tanımları, konukçuları, yayılışları ve kısa biyolojileri üzerinde araştırmalar. E.Ü.Zir. Fak. Derg., 10 (2):341-378.
 • Kovancı B., 1982. Ankara ilinde yonca yaprakböceği (Phytodecta fornicata Brügg., Coleoptera: Chrysomelidae)’nın morfolojisi ve biyolojisi üzerinde araştırmalar. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Derg., 1(1):103- 116.
 • Lopatin I., 1977. Leaf-beetles (Chrysomelidae) of Middle Asia and Kazakhistan. Nauka, Leningrad, 268 pp.
 • Lustun L., Panu M., 1968. Contributions to the study of the insects injurious to lucerna fields in Braşov district. Communicari de Zoologie, 99-107.
 • Medvedev L.N., 1970. A list of Chrysomelidae collected by Dr. W.Wittmer in Turkey (Coleoptera). Rev.Suis. Zool., 77, 2(22): 309-319.
 • Popova V., 1966. Quantitative and Qualitative Studies on insects of order Coleoptera at different seasons of the year and the biocoenosis of lucerne in Plovdiv region (İn Bulgarian). Rast.Vüd.Nauki, 3(7):69-78.
 • Tamer A., Aydemir M., Has A., 1997. Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 1997, 37 (3-4) : 125-161 ISSN 0406-3597.
 • Yıldırım E., Aslan İ., Özbek H., 1996. Erzurum ve Erzincan İllerinde Önemli Bir Yonca (Medicago sativa L.) Zararlısı, Gonioctena fornicata (Brüggemann) (Coleoptera, Chrysomelidae)’nın Tanımı, Biyolojisi ve Zararı. Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996, Erzurum. s 816-822.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3509-5700
Author: Aydemir BARIŞ (Primary Author)
Institution: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5223-9257
Author: Cenk YÜCEL
Institution: ANKARA ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1889-5896
Author: Narin GÖK
Institution: ANKARA ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Project Number TAGEM-BS-12 / 03-02 / 01- 12
Dates

Publication Date : March 31, 2021

Bibtex @research article { bitkorb796566, journal = {Bitki Koruma Bülteni}, issn = {0406-3597}, eissn = {1308-8122}, address = {}, publisher = {Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2021}, volume = {61}, pages = {15 - 20}, doi = {10.16955/bitkorb.796566}, title = {Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi}, key = {cite}, author = {Barış, Aydemir and Yücel, Cenk and Gök, Narin} }
APA Barış, A , Yücel, C , Gök, N . (2021). Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi . Bitki Koruma Bülteni , 61 (1) , 15-20 . DOI: 10.16955/bitkorb.796566
MLA Barış, A , Yücel, C , Gök, N . "Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi" . Bitki Koruma Bülteni 61 (2021 ): 15-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitkorb/issue/61033/796566>
Chicago Barış, A , Yücel, C , Gök, N . "Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi". Bitki Koruma Bülteni 61 (2021 ): 15-20
RIS TY - JOUR T1 - Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi AU - Aydemir Barış , Cenk Yücel , Narin Gök Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.16955/bitkorb.796566 DO - 10.16955/bitkorb.796566 T2 - Bitki Koruma Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 20 VL - 61 IS - 1 SN - 0406-3597-1308-8122 M3 - doi: 10.16955/bitkorb.796566 UR - https://doi.org/10.16955/bitkorb.796566 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitki Koruma Bülteni Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi %A Aydemir Barış , Cenk Yücel , Narin Gök %T Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi %D 2021 %J Bitki Koruma Bülteni %P 0406-3597-1308-8122 %V 61 %N 1 %R doi: 10.16955/bitkorb.796566 %U 10.16955/bitkorb.796566
ISNAD Barış, Aydemir , Yücel, Cenk , Gök, Narin . "Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi". Bitki Koruma Bülteni 61 / 1 (March 2021): 15-20 . https://doi.org/10.16955/bitkorb.796566
AMA Barış A , Yücel C , Gök N . Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi. Bitki Koruma Bülteni. 2021; 61(1): 15-20.
Vancouver Barış A , Yücel C , Gök N . Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi. Bitki Koruma Bülteni. 2021; 61(1): 15-20.
IEEE A. Barış , C. Yücel and N. Gök , "Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi", Bitki Koruma Bülteni, vol. 61, no. 1, pp. 15-20, Mar. 2021, doi:10.16955/bitkorb.796566