Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 58 - 71, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.1006004

Abstract

Yirmi birinci yüzyılda, dünya genelinde deprem, sel, kuraklık, tsunami gibi doğal afetlerin yanı sıra çeşitli yapay afetler de (örneğin teknoloji kaynaklı afetler) görülmekte olup insan bu afetlerle yaşanmaya devam etmektedir. Bu afetlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerde yönetilmesi konusunda mevcut afet yönetim sistemlerinin yeterli düzeyde olması büyük önem taşımaktadır. Afet yönetim sürecinin başında bazı ülkelerde cumhurbaşkanı, bazı ülkelerde ise içişleri bakanı ya da diğer bakanlar yer alabilmektedir. İran’ın afet yönetim sürecinin başında ise cumhurbaşkanı bulunmaktadır. İl düzeyinde afet yönetiminde ise valinin ve valinin yanında diğer yerel yöneticilerin de çeşitli sorumlulukları vardır. Dünya genelinde en çok afet gerçekleşen ülkeler arasında İran, ilk on sıra içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle afet yönetim sistemlerini tanımak ve tanıtmak, bu sistemlerin gelişmesinde önemli role sahiptir. Doktora tezinin bir parçası olan bu çalışmada afet ve kriz kavramı ile bunların özellikleri ve afet yönetiminin teorik çerçevesi sunulduktan sonra İran afet yönetimi, kamu yönetimi ve bunun yerel yönetimi üzerinde teşkilatlanması ile sivil toplumun yeri tanımlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Kriz, Yerel Yönetim ABSTRACT: In the twenty-first century, in addition to natural disasters such as earthquakes, floods, droughts and tsunamis, various artificial disasters (for example, technology-related disasters) are seen throughout the world, and people continue to live with these disasters. It is of great importance that the existing disaster management systems are adequate for the management of these disasters, especially in developing countries. In some countries, the president of the country and the interior minister or other ministers may take place at the beginning of the disaster management process. The head of Iran's disaster management process is the president. In disaster management at the provincial level, besides the governor and the governor, other local administrators also have various responsibilities. Iran is among the top ten countries in the world with the most disasters. For this reason, getting to know and introducing disaster management systems has an important role in the development of these systems. In this study, which is a part of the doctoral thesis, after presenting the concept of disaster and crisis, their characteristics and the theoretical framework of disaster management, Iran disaster management, public administration and its organization on local administration and the place of civil society are defined.

References

 • Abadis, (2020). بلا, 25.10.2020 tarihinden Abadis: https://abadis.ir/fatofa/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7/, adresidnen alınmıştır.
 • Altay, A.(2017). Bütünleşik Afet Yönetimi. Doğal Afetlerin Makroekonomik Etkilerinin Analizi. (Ed.Z. Toprak Karaman ve A. Altay). Izmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Arıkan, Z.(2017). Bütünleşik Afet Yönetimi. Türkiye’de Aftlerde Uygulanan Bazı Mali Yükümlülükler ve Avantajlar.(Ed.Z. Toprak Karaman ve A. Altay). İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi, (2021). Kriz Ve Kriz Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler, 12.03.2021 tarihinde Slideplayer: http://slideplayer.biz.tr/slide/3681031/, adresinden alınmıştır.
 • Döker, M. F. (2016). Afet Ve Acil Müdahale Bilgi Sistemi. 12.03.2021 tarihinde Silo Tips, https://silo.tips/download/afet-ve-acl-mdahale-blg-sstem-yard-do-dr-mehmet-fatih-dker, adresinden alınmıştır.
 • Güngör, Y. (2020). Acil Durum ve Kurtarma, 12.06.2020’ tarihinde, İstanbul Üniversitesi, https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/21_22_Guz/acil_durum_ve_kurtarma/1/index.html, adresinden alınmıştır. Güroglu, M. (2020). Acil Durum Ve Afet Planlaması Ünite 1: Acil Durum Ve Afet Yönetim Planları.
 • İran İçişleri Bakanlığı, (2015). Belediyelerde Kriz Yönetimi Merkezi, 30.04.2021 tarihinde, İran İçişleri Bakanlığı: https://bit.ly/39Yz6md, adresinden alınmıştır.
 • İran Kanunlar Sitesi, (2019). معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات, 30.05.2021. tarihinde Qavanin sitesinden: qavanin.ir/Law/PrintText/265906, adresinden alınmıştır.
 • İran Meclisi, (2021). سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز, 20.06.2021 tarihinde İran Meclisi: https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/132299, adresinden yararlanılmıştır.
 • İran Meclisi, (2021). آیین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري جمهوري اسلامی ایران مصوب پانزدهم, 30.02.2021 tarihinde, İran Meclisi, https://rc.majlis.ir/fa/law/show/108354 adresinden alınmıştır.
 • İran Resmi Gazete, (2019). شماره۹۰/۴۴۴۷۳ ۱۳۹۸/۶/۳. حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی. ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران., 26.04.2021 tarihinden, İran Resmi Gazete: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?-Code=18237, adresinden alınmıştır. İrna News Haber Ajansu, (2015). دستورالعمل تشكیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها تصویب شد, 30.01.2021 tarihinde İrna News: https://bit.ly/3AlQQTE adresinden alınmıştır.
 • İstanbul Üniversitesi Uzak Öğretim Ders Notları, (2017). Afetin Tanımı Ve Sınıflandırılması, 12.06.2020 tarihinde İstanbul Üniversitesi, https://cdnacikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Bahar/afet_ekonomisi_ve_sigortaciligi/2/index.html, adresinden alınmıştır.

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 58 - 71, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.1006004

Abstract

References

 • Abadis, (2020). بلا, 25.10.2020 tarihinden Abadis: https://abadis.ir/fatofa/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7/, adresidnen alınmıştır.
 • Altay, A.(2017). Bütünleşik Afet Yönetimi. Doğal Afetlerin Makroekonomik Etkilerinin Analizi. (Ed.Z. Toprak Karaman ve A. Altay). Izmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Arıkan, Z.(2017). Bütünleşik Afet Yönetimi. Türkiye’de Aftlerde Uygulanan Bazı Mali Yükümlülükler ve Avantajlar.(Ed.Z. Toprak Karaman ve A. Altay). İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi, (2021). Kriz Ve Kriz Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler, 12.03.2021 tarihinde Slideplayer: http://slideplayer.biz.tr/slide/3681031/, adresinden alınmıştır.
 • Döker, M. F. (2016). Afet Ve Acil Müdahale Bilgi Sistemi. 12.03.2021 tarihinde Silo Tips, https://silo.tips/download/afet-ve-acl-mdahale-blg-sstem-yard-do-dr-mehmet-fatih-dker, adresinden alınmıştır.
 • Güngör, Y. (2020). Acil Durum ve Kurtarma, 12.06.2020’ tarihinde, İstanbul Üniversitesi, https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/21_22_Guz/acil_durum_ve_kurtarma/1/index.html, adresinden alınmıştır. Güroglu, M. (2020). Acil Durum Ve Afet Planlaması Ünite 1: Acil Durum Ve Afet Yönetim Planları.
 • İran İçişleri Bakanlığı, (2015). Belediyelerde Kriz Yönetimi Merkezi, 30.04.2021 tarihinde, İran İçişleri Bakanlığı: https://bit.ly/39Yz6md, adresinden alınmıştır.
 • İran Kanunlar Sitesi, (2019). معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات, 30.05.2021. tarihinde Qavanin sitesinden: qavanin.ir/Law/PrintText/265906, adresinden alınmıştır.
 • İran Meclisi, (2021). سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز, 20.06.2021 tarihinde İran Meclisi: https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/132299, adresinden yararlanılmıştır.
 • İran Meclisi, (2021). آیین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري جمهوري اسلامی ایران مصوب پانزدهم, 30.02.2021 tarihinde, İran Meclisi, https://rc.majlis.ir/fa/law/show/108354 adresinden alınmıştır.
 • İran Resmi Gazete, (2019). شماره۹۰/۴۴۴۷۳ ۱۳۹۸/۶/۳. حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی. ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران., 26.04.2021 tarihinden, İran Resmi Gazete: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?-Code=18237, adresinden alınmıştır. İrna News Haber Ajansu, (2015). دستورالعمل تشكیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها تصویب شد, 30.01.2021 tarihinde İrna News: https://bit.ly/3AlQQTE adresinden alınmıştır.
 • İstanbul Üniversitesi Uzak Öğretim Ders Notları, (2017). Afetin Tanımı Ve Sınıflandırılması, 12.06.2020 tarihinde İstanbul Üniversitesi, https://cdnacikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Bahar/afet_ekonomisi_ve_sigortaciligi/2/index.html, adresinden alınmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Yousef BASHİRİ (Primary Author)
Dokuz Eylul University
0000-0003-4115-4631
Iran

Early Pub Date December 30, 2021
Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bitlissos1006004, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2021}, volume = {10}, number = {2}, pages = {58 - 71}, doi = {10.47130/bitlissos.1006004}, title = {İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması}, key = {cite}, author = {Bashiri, Yousef} }
APA Bashiri, Y. (2021). İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 58-71 . DOI: 10.47130/bitlissos.1006004
MLA Bashiri, Y. "İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 58-71 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/67509/1006004>
Chicago Bashiri, Y. "İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 58-71
RIS TY - JOUR T1 - İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması AU - Yousef Bashiri Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47130/bitlissos.1006004 DO - 10.47130/bitlissos.1006004 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 71 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - doi: 10.47130/bitlissos.1006004 UR - https://doi.org/10.47130/bitlissos.1006004 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması %A Yousef Bashiri %T İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması %D 2021 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47130/bitlissos.1006004 %U 10.47130/bitlissos.1006004
ISNAD Bashiri, Yousef . "İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (December 2021): 58-71 . https://doi.org/10.47130/bitlissos.1006004
AMA Bashiri Y. İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 58-71.
Vancouver Bashiri Y. İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 58-71.
IEEE Y. Bashiri , "İran’da Afet Yönetimin Teşkilatlanması", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 58-71, Dec. 2021, doi:10.47130/bitlissos.1006004

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload