Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |   1847518476     

DUYURULAR


TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, ETİK KURUL İZNİ GEREKTİREN TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN YAZARIN ÇALIŞTIĞI KURUMDAN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA 1 OCAK 2020'DEN İTİBAREN SİSTEMDE BULUNAN ve YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZİN BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. 

                                                                                                                                          Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |
Cover Image   1847518476     

DUYURULAR


TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, ETİK KURUL İZNİ GEREKTİREN TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN YAZARIN ÇALIŞTIĞI KURUMDAN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA 1 OCAK 2020'DEN İTİBAREN SİSTEMDE BULUNAN ve YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZİN BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. 

                                                                                                                                          Volume 9 - Issue 1 - Jun 22, 2020
 1. Analyse du Chapitre 8 Le théâtre du Manuel Numérique 6eme de Français Analysis of Chapter 8 "The Theater" In the 6th French Digital Schoolbook
  Pages 1 - 7
  Hanife Nalan Hanife GENÇ , Chada BACHRI
 2. Türk Yurdu Dergisinde Yer Alan Şiirlerde Çanakkale Zaferi
  Pages 8 - 14
  Mehmet Bakır ŞENGÜL
 3. Anne Enright’ın Toplantı Romanında Travma ve İyileşme
  Pages 15 - 20
  Barış AĞIR
 4. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Kadın Üniversitelerinin Yeri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 21 - 30
  Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN , Evşen ALTUN ASLAN
 5. Kadınların Sosyal Alana Çıkmalarının Önemi: Yönetimin Siyasetin ve Tarihin Değişimi
  Pages 31 - 36
  Rabia ÜSTE
 6. Türkiye’ye Göç Eden Ahıska Türklerinin Türkiye İşgücü Piyasasına Entegrasyonu: Bitlis İli Örneği
  Pages 37 - 43
  Emel İSLAMOĞLU , Uygar ÖZTÜRK
 7. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde Bulunan Kapıların Tamamlayıcı Metal Öğelerden Örnekler
  Pages 44 - 57
  Ercan ÇALIŞ
 8. Bitlis Tarihinde İz Bırakan Bazı Mutasavvıflar
  Pages 58 - 66
  Bülent AKOT
 9. Fevzi Paşa’nın (Çakmak) I. Ordu Müfettişliği
  Pages 67 - 79
  Mustafa BOSTANCI , Veli İlker DAĞSEVER
 10. Osmanlı Modernleşmesi ve Basın: Din ile Geleneğe Etkisi
  Pages 80 - 88
  Ali Rıza SAVAŞ
 11. Hükümet Sistemleri ve Yasalaştırma: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Pages 89 - 96
  Yahya DEMİRKANOĞLU
 12. Van Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Sunmuş Olduğu Hizmetlerin Değerlendirilmesi: İpekyolu ve Gevaş İlçe Büyükşehir Belediyeleri Örneği
  Pages 97 - 107
  Muhammed Hanifi VAN , Vedat YILMAZ
 13. John Rawls'ta Kamusal Akıl Üzerine İnceleme
  Pages 108 - 112
  Mahir ÖZHAN
 14. Yalın Üretim Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Performansı Üzerindeki Etkisi
  Pages 113 - 122
  Bülent YILDIZ , Behzat SAYIN
 15. Türkiye’de Ekonomik Büyümeyi Etkileyen Değişkenler Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama
  Pages 123 - 136
  Şiyar CANPOLAT
 16. Türkiye'de Parasal Aktarım Mekanizmalarından Kredi Kanalı İşliyor Mu?
  Pages 137 - 146
  Derya MERCAN , Şerif CANBAY
 17. Ebubekir Eroğlu, Sevap Defteri, Hece Yayınları, Ankara 2020
  Pages 147 - 150
  Cansu ORAL