Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 1 - 8, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.979520

Abstract

Mezopotamya coğrafyasında yasalarca belirlenen çeşitli suçlara o coğrafyada yaşamış uygarlıklar farklı cezalar uygulamıştır. Fakat Mezopotamya coğrafyasındaki uygarlıkların geneli benzer bazı suçlarda suçlunun ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla Nehir Yargılamasına başvurmuşlardır. Bu yargılamaya başvuran Mezopotamya toplumları yargılamadan çıkan sonuca bağlı olarak farklı cezalandırmalarda bulunmuşlardır. Örneğin Ur-Nammu yasasında büyücülük ile itham edilen biri nehre götürülür ve yargılanırdı. Yargılama esnasında suçlanan kişinin nehirden boğulmadan çıkması halinde onu suçlayan kişi üç şekel gümüş öderdi. Hammurabi yasasında da bu uygulamaya başvurulmuştur fakat bu yasada Ur-Nammu yasasındaki kadar iyi niyetli davranılmamıştır. Hammurabi yasasına göre birini büyücülükle suçlayan kişi ve suçlu görülen nehir yargılamasına beraber giderlerdi. Eğer suçlu görülen kişi yargılamadan sağ çıkarsa suçlayan kişi öldürülür ve mal varlığı suçladığı kişiye kalırdı. Nehir yargılaması Mezopotamya’da Eski, Orta ve Yeni Asur dönemlerinde de uygulanan bir sistemdi. Bu sistemdeki amaç nehir yargılamasını gerektirecek bir suçtan dolayı suçlanan kişinin masum veya suçlu olduğunun ortaya çıkarılmasıydı. Bu çalışmada özellikle Hammurabi (Eski Babil) yasasında yargılamayı gerekli kılan ikinci maddeden hareketle yargılamanın nasıl uygulandığını ve Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının yapıldığı iki kentten örnek verilecektir. Ayrıca yine Hammurabi yasasında bazı maddelerde, zina olayında olduğu gibi, birinin zina ederken yakalanması sonucunda nehre doğrudan idam edilmek üzere atılması bu çalışmada ele alınacaktır.

References

 • Akyüz, F. (2020). Asur Belgelerinde Nehir Ordali. Asur Belgelerinde Nehir Ordali. OANNES-Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 165-177.
 • Arslan, Y. (2021). MÖ II. Bin Yılda Anadolu ve Mezopotamya’da Tazminat ve İdam Cezaları. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi.
 • Bertman, S. (2003). Handbook to Life in Ancient Mesopotamia. New York: Facts on File.
 • Driver, G.R-Miles, J. C. (1956). The Babylonian Laws. Oxford: Clarendon Press,1956.
 • Finkelstein, J. J. (1968). The Laws of Ur-Nammu. Journal of Cuneiform Studies, vol. 22, No. 3/4, 66-82.
 • Florioti, H. D. (2016). Eski Yakındoğu Üzerine Notlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Frymer-K.-Tikva, S. The Judıcıal Ordeal In The Ancıent Near East. (Vol. I & II). Diss. Yale University, 1977.
 • Günbattı, C. (1995). Eski Anadolu’da “Su Ordali.” Archivum Anatolicum Anadolu Arşivleri, c.4,73-88.
 • Harper, R. F. (1901). Code of Hammurabi. Argus Press.
 • Kataja, L. (1987). A Neo-Assyrian Document on Two Cases of River Ordeal. State Archives of Assyria Bulletin, 1(2), 65–68.
 • Kramer, S. N. (1954). Ur-Nammu law code. Orientalia, 23/1, 40-51.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Sippar (Siteye erişim tarihi: 02.04.2021).
 • https://tr.warbletoncouncil.org/cultura-mesopotamica-2620 (14.04.2021).
 • Lafont, B. (2005). Mezopotamya’da Nehir-Tanrı’nın Yargılaması. Eski Yakındoğu Sümer’den Kutsal Kitap’a (Çevirenler: Adnan Kahiloğulları, Pınar Güzelyürek, Lale Arslan Özcan). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Lafont, S. (2003). Middle Assyrian Period. A History of Ancient Near Eastern Law, vol. 72/1, 521-563.
 • Larsen, M. T. (2007). Going to the River. From the Workshop of the Chicago Assyrian Dictionary, volume 2, 173-188.
 • Larsen, M. T. (2010). Kültepe Tabletleri VI-a. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Mahmood, L. (2006). Two Cities of Sippar: Tell Abu-Habbah and Tell ed-Der (Master’s Thesis). Stony Brook University: New York.
 • McCarter, P. K. (1973). The River Ordeal in İsraelite Literature. The Harward Theological Review, vol. 66/ 403-412.
 • Menant, M. J. (2005). Asur Araştırmaları Ninova Sarayı Kütüphanesi, (Çeviren: Vedii İlmen). İstanbul: Yaba Yayınları.
 • Mieroop, M. V. (2005). King Hammurabi of Babylon. Usa: Blackwell Publishing.
 • Roth, M. T. (1995). Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. Atlanta, Georgia: Scholars Press.
 • Tosun, M.-Yalvaç, K. (1989). Sümer, Babil, Asur Kanunları ve Ammi-Şaduqa Fermanı (2. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Tóth, P. G. (2008). River Ordeal -trial by water- Swimming of Witches: Procedures of Ordeal in Witch Trials. Witchcraft Mythologies and Persecutions (Demons, Spirits, Witches. Vol:3). Central European University Press: Budapest-Newyork, 130-154.

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 1 - 8, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.979520

Abstract

References

 • Akyüz, F. (2020). Asur Belgelerinde Nehir Ordali. Asur Belgelerinde Nehir Ordali. OANNES-Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 165-177.
 • Arslan, Y. (2021). MÖ II. Bin Yılda Anadolu ve Mezopotamya’da Tazminat ve İdam Cezaları. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi.
 • Bertman, S. (2003). Handbook to Life in Ancient Mesopotamia. New York: Facts on File.
 • Driver, G.R-Miles, J. C. (1956). The Babylonian Laws. Oxford: Clarendon Press,1956.
 • Finkelstein, J. J. (1968). The Laws of Ur-Nammu. Journal of Cuneiform Studies, vol. 22, No. 3/4, 66-82.
 • Florioti, H. D. (2016). Eski Yakındoğu Üzerine Notlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Frymer-K.-Tikva, S. The Judıcıal Ordeal In The Ancıent Near East. (Vol. I & II). Diss. Yale University, 1977.
 • Günbattı, C. (1995). Eski Anadolu’da “Su Ordali.” Archivum Anatolicum Anadolu Arşivleri, c.4,73-88.
 • Harper, R. F. (1901). Code of Hammurabi. Argus Press.
 • Kataja, L. (1987). A Neo-Assyrian Document on Two Cases of River Ordeal. State Archives of Assyria Bulletin, 1(2), 65–68.
 • Kramer, S. N. (1954). Ur-Nammu law code. Orientalia, 23/1, 40-51.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Sippar (Siteye erişim tarihi: 02.04.2021).
 • https://tr.warbletoncouncil.org/cultura-mesopotamica-2620 (14.04.2021).
 • Lafont, B. (2005). Mezopotamya’da Nehir-Tanrı’nın Yargılaması. Eski Yakındoğu Sümer’den Kutsal Kitap’a (Çevirenler: Adnan Kahiloğulları, Pınar Güzelyürek, Lale Arslan Özcan). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Lafont, S. (2003). Middle Assyrian Period. A History of Ancient Near Eastern Law, vol. 72/1, 521-563.
 • Larsen, M. T. (2007). Going to the River. From the Workshop of the Chicago Assyrian Dictionary, volume 2, 173-188.
 • Larsen, M. T. (2010). Kültepe Tabletleri VI-a. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Mahmood, L. (2006). Two Cities of Sippar: Tell Abu-Habbah and Tell ed-Der (Master’s Thesis). Stony Brook University: New York.
 • McCarter, P. K. (1973). The River Ordeal in İsraelite Literature. The Harward Theological Review, vol. 66/ 403-412.
 • Menant, M. J. (2005). Asur Araştırmaları Ninova Sarayı Kütüphanesi, (Çeviren: Vedii İlmen). İstanbul: Yaba Yayınları.
 • Mieroop, M. V. (2005). King Hammurabi of Babylon. Usa: Blackwell Publishing.
 • Roth, M. T. (1995). Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. Atlanta, Georgia: Scholars Press.
 • Tosun, M.-Yalvaç, K. (1989). Sümer, Babil, Asur Kanunları ve Ammi-Şaduqa Fermanı (2. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Tóth, P. G. (2008). River Ordeal -trial by water- Swimming of Witches: Procedures of Ordeal in Witch Trials. Witchcraft Mythologies and Persecutions (Demons, Spirits, Witches. Vol:3). Central European University Press: Budapest-Newyork, 130-154.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Yavuz ARSLAN (Primary Author)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0964-3398
Türkiye

Early Pub Date December 30, 2021
Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bitlissos979520, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2021}, volume = {10}, number = {2}, pages = {1 - 8}, doi = {10.47130/bitlissos.979520}, title = {Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler}, key = {cite}, author = {Arslan, Yavuz} }
APA Arslan, Y. (2021). Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 1-8 . DOI: 10.47130/bitlissos.979520
MLA Arslan, Y. "Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/67509/979520>
Chicago Arslan, Y. "Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler AU - Yavuz Arslan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47130/bitlissos.979520 DO - 10.47130/bitlissos.979520 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - doi: 10.47130/bitlissos.979520 UR - https://doi.org/10.47130/bitlissos.979520 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler %A Yavuz Arslan %T Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler %D 2021 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47130/bitlissos.979520 %U 10.47130/bitlissos.979520
ISNAD Arslan, Yavuz . "Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (December 2021): 1-8 . https://doi.org/10.47130/bitlissos.979520
AMA Arslan Y. Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 1-8.
Vancouver Arslan Y. Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 1-8.
IEEE Y. Arslan , "Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 1-8, Dec. 2021, doi:10.47130/bitlissos.979520

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload