Editorial Board

Editorial Board

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ

Turkey
bozokilahiyatdergisi@gmail.com
Institution: Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU 
divinity.ankara.edu.tr 
Kurum: Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Recai DOĞAN 
rdogan@divinity.ankara.edu.tr 
Kurum: Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ 
talip.odes@yobu.edu.tr 
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Ercan ESER 
ercan.eser@gmail.com 
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Gülhan TÜRK 
gulhan.turk@yobu.edu.tr 
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ
igorkas@aku.edu.tr 
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. İsmail PIRLANTA 
ismail.pirlanta@yobu.edu.tr 
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Mehmet TÖZLUYURT 
mehmet.tozluyurt@yobu.edu.tr 
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Mustafa Necati BARIŞ 
mnecati.baris@hbv.edu.tr 
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Suat ERDEM 
suat.erdem@yobu.edu.tr 
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Orhan YILMAZ 
orhan.yilmaz@yobu.edu.tr 
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Abdulali ALİEV 
a.aliev@yobu.edu.tr 
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Münteha BEKİ 
munteha.beki@yobu.edu.tr 
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ATEŞ 
nilufer.ates@yobu.edu.tr 
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YAKUT 
selahattin.yakut@gmail.com 
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA 
harunakkaya@kayseri.edu.tr 
Kurum: Kayseri Üniversitesi, TÜRKİYE

Hakkımızda