PDF EndNote BibTex Cite

İnşaat İşlerinde Mevzuatlarla İş Sağlığı ve Güvenliği

Year 2016, Volume 3, Issue 1, 29 - 36, 01.07.2016

Abstract

30 Haziran 2012 tarihinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmıştır. Bu kanun tüm işyerlerini kapsamaktadır. İnşaat Sektörü risk gurubu olarak çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Gerek risk guruplarının çok kısa zaman aralıkları ile değişkenlik arz etmesi gerekse iş kazaları meslek guruplarına göre değerlendirildiğinde inşaat yapım işlerinin ilk üç sırada yer almasından dolayı inşaat işleri mevcut yönetmelikler ve tebliğlerle değerlendirilmiştir. Bu çalışmada inşaat işleri bölümlerinden bazılarının, yürürlükte olan yönetmeliklerle değerlendirilmesi yapılmıştır.

References

  • İş Sağlığı ve Güvenliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11/20091125-10.htm, 2009. İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği,
  • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 406 Sayılı Resmi Gazete, http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/YON-25406HafriyatTopragi.docx,18 Mart 2004 . Gürültü Kontrol Yönetmeliği, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100604-5.htm, 11 Aralık 1986. sayılı Resmi Gazete,
  • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 27601 Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100604-5.htm , Haziran Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-2.htm, 5 Ekim 2013.
  • Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ, 29124 Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140919-8.htm , 19 Eylül 2014. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm, 26 Haziran 2012.
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 28628 Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130425-7.htm, 25 Nisan 2013,

Occupational Health and Safety with Regulations in Construction

Year 2016, Volume 3, Issue 1, 29 - 36, 01.07.2016

Abstract

6331 dated June 30, 2012 Date of Labour Occupational Health and Safety has been published by the Ministry of Social Security laws. This law covers all workplaces. Construction is located in a very dangerous class as a risk group. Both risk groups to supply variability with very short time intervals as well as occupational accidents are evaluated according to occupational group due to take place the first three rows of the construction works and construction works are considered liabilities with current regulations and communiqués. In this study it is evaluated by the legislation on the construction of the section.

References

  • İş Sağlığı ve Güvenliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11/20091125-10.htm, 2009. İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği,
  • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 406 Sayılı Resmi Gazete, http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/YON-25406HafriyatTopragi.docx,18 Mart 2004 . Gürültü Kontrol Yönetmeliği, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100604-5.htm, 11 Aralık 1986. sayılı Resmi Gazete,
  • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 27601 Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100604-5.htm , Haziran Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-2.htm, 5 Ekim 2013.
  • Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ, 29124 Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140919-8.htm , 19 Eylül 2014. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm, 26 Haziran 2012.
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 28628 Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130425-7.htm, 25 Nisan 2013,

Details

Other ID JA48ZG28MY
Journal Section Articles
Authors

Özlem ÇALIŞKAN This is me
?


Cenk KARAKURT This is me
?


Fatih TOZLUTEPE This is me
?

Publication Date July 1, 2016
Application Date July 1, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Çalışkan, Ö. , Karakurt, C. & Tozlutepe, F. (2016). İnşaat İşlerinde Mevzuatlarla İş Sağlığı ve Güvenliği . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 29-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bseufbd/issue/22286/239040