Volume: 3 - Issue: 1

Year: 2016

Articles

1. Beacon Temelli Sanal Etiket Uygulaması

3. Karbon Nano Tüplerin Dispersiyonuna SDS Yüzey Aktif Maddesinin Etkisi

4. Hidrotermal Yöntem ile ZnO Nanoçubuk Üretimi