PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Use of Wollastonite in Sanitaryware Production

Year 2014, Volume 1, Issue 2, 45 - 54, 02.07.2016

Abstract

At this study, wollastonite samples were collected from abandoned wollastonite mine in the KepsutSerçeören (Balıkesir) area. Wollastonite samples were shattered with labrotory type of jaw crusher. After primary grinding process, a part of gang minerals were removed gropingly. Then, wollastonite in the dimension of (-0.5) mm granule was obtained by consequencly passing from cone crusher and vibratory cup mill. Body which was produced with a specific proportion of this milled wollastonite in place of albite (is used in composition of ceramic sanitaryware) is compatible with thermal dilation and glaze. Industrial application of this composition was tested over product named "wash basin sink". Results were evaluated according to TS 605 standart. As a result from the study it was seen that %2 wollastonite contained prescription was suitable to TS 605 standart and compatible with plant's glaze.

References

 • Ciullo, P.A., Industrial minerals and their uses, Noyel Publication, New Jersey, 1996.
 • Kogel, J.E., Trivedi, N.C., Barker, J.M., Krukowski, S.T., Industrial Minerals & Rocks (7th Edition), Colorado: Published by Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., 2006.
 • World Health Organization/International Agency for Research on Cancer, IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, http://monographs.iarc.fr/, 1997, Son erişim tarihi: 05 Haziran U.S. Department of the Interior, Mineral Cummodity Summaries , http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2012/mcs2012.pdf, 2012, Son erişim tarihi: 03 Ağustos 2013.
 • Haner, S., Wollastonit İlavesinin Duvar Karosu Bünyesine Etkilerinin Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26, 117-128, 2011.
 • Devlet Planlama Teşkilatı, Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü, Dokuzuncu Kalkınma Planı Raporu, 2007, ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf Son erişim tarihi: 13 Ağustos 2013.
 • Kafalı, M.A., Seramik Sağlık Gereçleri, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., 2005.
 • Özdemir, B., Döküm Çamuru Optimisazyonu, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2005.
 • Güner, Y., Seramik, İstanbul: Gençlik Kitabevi, 1987.
 • El-Maghraby, H.F., El-Omla, M., Bondioli, F., Naga, S.M., Granite as Flux in Stoneware Tile Manufacturing, Elsevier, Journal of the Europen Ceramic Society, 31, 2057-2063, 2011.
 • Ergin, Z., Semerkant, O., Cöcen, İ., Cevher Hazırlama I., İzmir: DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları, Yıldız, N., Öğütme, Ankara: Kozan Ofset Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi, 1999.
 • Çanakcılar Çanakcılar Şirketler Grubu. http://www.creavit.com.tr/., 2012, Son erişim tarihi: 02 Temmuz
 • TS 605, Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden), Türk Standartları, Ankara, 1982.

Vitrifiye Üretiminde Vollastonit Kullanımı

Year 2014, Volume 1, Issue 2, 45 - 54, 02.07.2016

Abstract

Bu çalışmada Kepsut-Serçeören (Balıkesir) bölgesindeki terk edilmiş vollastonit ocaklarından vollastonit örnekleri toplanmıştır. Vollastonit örnekleri paçallama yapılarak laboratuvar tipi çeneli kırıcıdan geçirilmiştir. Birincil kırma işleminden sonra elle ayıklama yapılarak gang minerallerinin bir kısmı uzaklaştırılmıştır. Daha sonra sırasıyla konili kırıcı ve halkalı öğütücüden geçirilerek (-0.5) mm tane boyutuna sahip vollastonit elde edilmiştir. Bu vollastonit seramik sağlık gereçleri bünye bileşimlerindeki albit yerine belirli oranlarda kullanılarak sır ile ısıl genleşme uyumu olan bünye tespit edilmiştir. Bu kompozisyonun endüstriyel uygulaması “çanak lavabo” adı verilen ürün üzerinde test edilmiştir. Sonuçlar TS 605 standartına göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak işletme sırı ile uyumlu olduğu tespit edilen %2’lik vollastonit içeren reçetenin TS 605 standartına uygun olduğu görülmüştür.

References

 • Ciullo, P.A., Industrial minerals and their uses, Noyel Publication, New Jersey, 1996.
 • Kogel, J.E., Trivedi, N.C., Barker, J.M., Krukowski, S.T., Industrial Minerals & Rocks (7th Edition), Colorado: Published by Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., 2006.
 • World Health Organization/International Agency for Research on Cancer, IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, http://monographs.iarc.fr/, 1997, Son erişim tarihi: 05 Haziran U.S. Department of the Interior, Mineral Cummodity Summaries , http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2012/mcs2012.pdf, 2012, Son erişim tarihi: 03 Ağustos 2013.
 • Haner, S., Wollastonit İlavesinin Duvar Karosu Bünyesine Etkilerinin Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26, 117-128, 2011.
 • Devlet Planlama Teşkilatı, Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü, Dokuzuncu Kalkınma Planı Raporu, 2007, ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf Son erişim tarihi: 13 Ağustos 2013.
 • Kafalı, M.A., Seramik Sağlık Gereçleri, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., 2005.
 • Özdemir, B., Döküm Çamuru Optimisazyonu, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2005.
 • Güner, Y., Seramik, İstanbul: Gençlik Kitabevi, 1987.
 • El-Maghraby, H.F., El-Omla, M., Bondioli, F., Naga, S.M., Granite as Flux in Stoneware Tile Manufacturing, Elsevier, Journal of the Europen Ceramic Society, 31, 2057-2063, 2011.
 • Ergin, Z., Semerkant, O., Cöcen, İ., Cevher Hazırlama I., İzmir: DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları, Yıldız, N., Öğütme, Ankara: Kozan Ofset Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi, 1999.
 • Çanakcılar Çanakcılar Şirketler Grubu. http://www.creavit.com.tr/., 2012, Son erişim tarihi: 02 Temmuz
 • TS 605, Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden), Türk Standartları, Ankara, 1982.

Details

Other ID JA49AY57RN
Journal Section Articles
Authors

Serhan HANER This is me
?


Bülent HANER This is me
?

Publication Date July 2, 2016
Application Date July 1, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Haner, S. & Haner, B. (2016). Vitrifiye Üretiminde Vollastonit Kullanımı . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 45-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bseufbd/issue/22289/239059